Smk Muhammadiyah 1 Banjarmasin

2 Pertanyaan
Smk Muhammadiyah 1 Banjarmasin

pilih lah jawaban yang kamu anggap benar

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Perkiraan manakah yang tidak di tutup
  • A. 

   Beban perlengkapan

  • B. 

   Beban di bayar dimuka

  • C. 

   Pendapatan bunga

  • D. 

   Pengambilan pribadi pemilik

  • E. 

   Pendapatan sewa

 • 2. 
  Manakah pertanyaan berikut tidak tepat
  • A. 

   Piutang mempunyai saldo normal debit

  • B. 

   Modal mempunyai saldo normal debit

  • C. 

   Pendapatan mempunyai saldo normal kredit

  • D. 

   Akumulasi penyusutan mempunyai saldo normal kredit

  • E. 

   Utang mempunyai sldo normal kredit