Pembahasan Ulangan Harian 1 Sejarah Wajib Kelas X Iis

25 Questions | Total Attempts: 453

SettingsSettingsSettings
Pembahasan Ulangan Harian 1 Sejarah Wajib Kelas X Iis - Quiz

PETUNJUK UMUMPilihlah salah satu jawaban yang benar.Jawablah terlebih dahulu soal-soal yang menurut Saudara mudah, kemudian lanjutkan dengan menjawab soal-soal yang lebih sukar sehingga semua soal terjawab.Selama ujian Saudara tidak diperkenankan bertanya atau meminta penjelasan mengenai soal-soal yang diujikan kepada siapapun, termasuk guru/pengawas ujian. Apabila melanggar akan diberikan sangsi berupa diskualifikasi, dan tidak diijinkan melanjutkan ulangan.Peserta hanya diperbolehkan mengerjakan soal Pre Test sebanyak 1 (Satu) kali.


Questions and Answers
 • 1. 
   Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang artinya ….
  • A. 

   Tumbuhan

  • B. 

   Bunga

  • C. 

   Pohon

  • D. 

   Rantai

  • E. 

   Tanaman

 • 2. 
  Secara praktis, kata sejarah sering dipahami dalam empat pengertian ruang lingkup, yaitu sebagai....
  • A. 

   Mitos, dongeng, kisah, dan kronik

  • B. 

   Cerita, legenda, dongeng, dan babad

  • C. 

   Kisah, ilmu, cerita rakyat, dan kronik

  • D. 

   Kenang-kenangan, kisah, ilmu dan seni

  • E. 

   Peristiwa, kisah, ilmu dan seni

 • 3. 
  Perhatikan informasi berikut :
  1. Penafsiran ilmu sejarah bersifat objektif dalam arti dapat dibuktikan kebenarannya
  2. Sejarah menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi
  3. Sejarah menceritakan peristiwa-peristiwa masa lampau
  4. Sejarah bertujuan memberi legitimasi kekuasaan kepada para pejabat
  5. Semua peristiwa sejarah dapat menjadi panutan serta pedoman bagi pembacanya
  Berdasarkan informasi tersebut, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah ….
  • A. 

   1, 2, dan 3

  • B. 

   1, 2, dan 4

  • C. 

   2, 3, dan 4

  • D. 

   3, 4, dan 5

  • E. 

   2, 4, 5

 • 4. 
  Maksud dari sejarah dapat dipandang sebagai karya seni adalah….
  • A. 

   Mirip sekali dengan dongeng

  • B. 

   Tak berbeda dengan cerita fiksi

  • C. 

   Merupakan karya seniman

  • D. 

   Pengisahan sejarah bukan hal yang fiktif

  • E. 

   Penyimpulan dan penulisan suatu peristiwa sejarah erat dengan kaidah dan keindahan bahasa

 • 5. 
   Ilmu yang mempelajari benda-benda peninggalan sejarah disebut ….
  • A. 

   Arkeologi

  • B. 

   Geologi

  • C. 

   Tipologi

  • D. 

   Epigrafi

  • E. 

   Filologi

 • 6. 
  Sejarah memberikan pelajaran bagaimana hari ini dikelola dan bagaimana hari esok dirancang agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Dengan begitu sejarah memiliki nilai guna ….
  • A. 

   Edukatif

  • B. 

   Inspiratif

  • C. 

   Rekreatif

  • D. 

   Manipulatif

  • E. 

   Persuasive

 • 7. 
  Membaca buku sejarah, melihat berbagai peninggalan sejarah yang unik dan menarik dapat menggugah rasa estetika, kekaguman, dan keanehan terhadap kemampuan manusia masa lampau beserta peradabannya. Sehubungan dengan itu sejarah memiliki nilai....
  • A. 

   Edukatif

  • B. 

   Inspiratif

  • C. 

   Rekreatif

  • D. 

   Manipulatif

  • E. 

   Persuasive

 • 8. 
  Berikut ini tidak termasuk kegunaan sejarah adalah ….
  • A. 

   Memberi nilai edukatif

  • B. 

   Memberi inspirasi

  • C. 

   Memberi kesenangan

  • D. 

   Menghafalkan tahun-tahun dalam sejarah diluar kepala

  • E. 

   Memberi pendidikan politik

 • 9. 
  Jenis manusia purba di Indonesia terdiri dari ...
  • A. 

   Pithecantropus, Megantropus

  • B. 

   Pithecantropus, Pekingnensis,Megantropus

  • C. 

   Pithecantropus, Pekingnensis, Homo

  • D. 

   Pithecantropus, Megantropus, Homo

  • E. 

   Pithecantropus, Nederlaneasio, Homo

 • 10. 
  Upaya yang dilakukan oleh para sejarawan untuk menyusun peristiwasejarah yang telah terjadi sesuai dengan urutan waktu, sehinggaperistiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat urutan waktunya,sering disebut ...
  • A. 

   Periodesasi

  • B. 

   Kronologi

  • C. 

   Rekreasi

  • D. 

   Edukasi

  • E. 

   Inspirasi

 • 11. 
  Di bumi belum ada tanda – tanda kehidupan adalah ciri – ciri zaman ... .
  • A. 

   Pakozoikum

  • B. 

   Azoicum

  • C. 

   Palaezoicum

  • D. 

   Mesozoikum

  • E. 

   Homosapien

 • 12. 
  Jenis manusia purba yang ditemukan Eugene Dubois tahun 1889 di Trinil Jawa Timur yaitu … .
  • A. 

   Megantropus paleojavanikus

  • B. 

   Pithecantropus erectus

  • C. 

   Homo sapiens

  • D. 

   Homo wajakensis

  • E. 

   Pithecantropus soloensis

 • 13. 
  Fosil Meganthropus Paleojavanicus ditemukan di daerah … .
  • A. 

   Sangiran Sragen

  • B. 

   Wajak

  • C. 

   Ngandong Boyolali

  • D. 

   Mojokerto

  • E. 

   Trinil Ngawi

 • 14. 
  Makhluk berikut ini yang paling tinggi tingkatannya adalah … .
  • A. 

   Meganthropus paleojavanicus

  • B. 

   Pithecanthropus

  • C. 

   Pithecanthropus erectus

  • D. 

   Homo sapiens

  • E. 

   Pithecantrhopus robustus

 • 15. 
  Fungsi Menhir yang merupakan hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum adalah tempat …
  • A. 

   Menyimpan keranda

  • B. 

   Penguburan mayat orang cina

  • C. 

   Pemujaan pada roh nenek moyang

  • D. 

   Menyimpan peti kubur batu

  • E. 

   Meletakkan sajian di peti mayat

 • 16. 
  Pembuatan alat – alat dari yang masih kasar para ahli menduga bahwa kebudayaan tersebut peninggalan manusia jenis ... 
  • A. 

   Pethecanthropus

  • B. 

   Meganthropus

  • C. 

   Homo sapiens

  • D. 

   Homo soloensis

  • E. 

   Manusia purba

 • 17. 
  Peralatan atau perlengkapan kehidupan manusia purba disebut…
  • A. 

   Artefak

  • B. 

   Gerabah

  • C. 

   Nekara

  • D. 

   Arkeologis

  • E. 

   Fosil

 • 18. 
  Pada zaman batu tua, msyarakatnya hidup dengan pola…
  • A. 

   Berburu

  • B. 

   Bercocok tanam

  • C. 

   Bertani

  • D. 

   Nomaden

  • E. 

   Berkelompok

 • 19. 
  Manusia purba pertama yang dilaporkan ditemukan di Indonesia oleh Van Reitschotten pada tahun 1989 yang kemudian diteliti oleh Engene Dubois adalah. . .
  • A. 

   Meganthropus Palaeojavanicus

  • B. 

   Pihtecanthropus Erectus

  • C. 

   Homo Wajakensis

  • D. 

   Homo Soloensis

  • E. 

   Pithecanthropus Mojokertensis

 • 20. 
  Pada gambar diatas, letak situs Manusia Purba Sangiran terletak pada point...
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 21. 
  Pada gambar diatas, letak situs Manusia Purba Trinil terletak pada point...
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 22. 
  Pithecantropus memiliki pengertian....
  • A. 

   Kera yang berjalan tegak

  • B. 

   Manusia yang merangkak seperti kera

  • C. 

   Kera setengah manusia

  • D. 

   Manusia kera

  • E. 

   Manusia purba

 • 23. 
  Jenis manusia purba yang fosilnya ditemukan di Indonesia adalah...
  • A. 

   Zinjantropus, Neanderthal dan Cromagnon

  • B. 

   Megantropus Palaeojavanicus, Homo Chou Kou Tien dan Asselar

  • C. 

   Pithecantropus, Homo dan Megantropus Palaeojavanicus

  • D. 

   Homo Wajakensis, Pithecantropus Pekinensis dan Cromagnon

  • E. 

   Homo Cromagnon, Pithecantropus Erectus dan Wajakensis

 • 24. 
  Megantropus Palaeojavanicus ditemukan oleh von Koenigswald di daerah...
  • A. 

   Sangiran

  • B. 

   Trinil

  • C. 

   Wajak

  • D. 

   Mojokerto

  • E. 

   Solo

 • 25. 
  Berikut ini yang bukan ciri-ciri dari Homo Sapiens adalah...
  • A. 

   Tinggi badan antara 130 – 210 CM

  • B. 

   Otot tengkuk mengalami penyusutan

  • C. 

   Muka tidak menonjol ke depan

  • D. 

   Berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna

  • E. 

   Volume otak kira-kira 900 CC, diantara kera dan manusia

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.