Ti Ting 4 -pel 5 : Prinsip Pandangan Hidup Islam

16 Questions | Total Attempts: 201

SettingsSettingsSettings
Ti Ting 4 -pel 5 : Prinsip Pandangan Hidup Islam - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Antara berikut yang manakah benar ciri-ciri pandangan hidup Islam dari sudut Rabbaniyyah
  • A. 

   Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT

  • B. 

   Kesempuraan hanya milik Allah SWT

  • C. 

   Islam menjamin hak asasi manusia

  • D. 

   Allah SWT sebagai pemberi peraturan hidup

 • 2. 
  Antara berikut yang manakah benar ciri-ciri pandangan hidup Islam dari sudut syumuliyyah.
  • A. 

   Islam tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang tertentu

  • B. 

   Kesempuraan hanya milik Allah SWT

  • C. 

   Islam menjamin hak asasi manusia

  • D. 

   Manusia dibekalkan dengan akal dan syariat.

 • 3. 
  Antara berikut yang manakah benar ciri-ciri pandangan hidup Islam dari sudut 'alamiyyah
  • A. 

   Islam tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang tertentu

  • B. 

   Kesempuraan hanya milik Allah SWT

  • C. 

   Islam menjamin hak asasi manusia

  • D. 

   Kedudukan manusia adalah sebaik-baik kejadian.

 • 4. 
  Antara berikut yang manakah benar ciri-ciri pandangan hidup Islam dari sudut  waqi'iyyah.
  • A. 

   Islam tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang tertentu

  • B. 

   Praktikal dan mampu dilaksanakan

  • C. 

   Menyelesaikan masalah kehidupan.

  • D. 

   Kedudukan manusia adalah sebaik-baik kejadian.

 • 5. 
  Antara berikut yang manakah benar ciri-ciri pandangan hidup Islam dari sudut  thabat.
  • A. 

   Ketetapan hukum syariah.

  • B. 

   Ibadah khusus 

  • C. 

   Menyelesaikan masalah kehidupan.

  • D. 

   Kedudukan manusia adalah sebaik-baik kejadian.

 • 6. 
  Antara berikut yang manakah benar ciri-ciri pandangan hidup Islam dari sudut  murunah.
  • A. 

   Islam agama yang mudah

  • B. 

   Ibadah khusus 

  • C. 

   Menyelesaikan masalah kehidupan.

  • D. 

   Dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan.

 • 7. 
  Solat fardhu secara baring sebab tidak mampu untuk duduk atau berdiri, adalah merujuk kepada ciri ......
  • A. 

   Waqi'iyyah

  • B. 

   Murunah

  • C. 

   Thabat

  • D. 

   'alamiyyah

 • 8. 
  Soalan no 10 - 15 adalah berkaitan keistimewaan prinsip pandangan hidup islam. Sesuai dengan [Blank] dan [Blank] manusia.
 • 9. 
  Bersifat jelas dan [Blank]
 • 10. 
  Sesuai dengan peranan sebagai [Blank]
 • 11. 
   [Blank] dari sudut rohani dan jasmani.
 • 12. 
  Mementingkan budaya [Blank]
 • 13. 
  Rahmat bagi sekalian[Blank]
 • 14. 
  Perasaan tidak puas hati dipercayai menjadi punca kes buli yang berlaku di sebuah sekolah rendah yang rakaman videonya tular di laman-laman soaial. Cara penyelesaian masalah ini adalah berdasarkan prinsip [Blank]
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.