Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.1 Ομηρική εποχή - Ιστορία Α' Λυκείου

12 | Total Attempts: 952

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.1 Ομηρική εποχή - Ιστορία Α

Ιστορία Α Λυκείου - Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2. 1 Ομηρική εποχή


Questions and Answers
 • 1. 
  Η ομηρική εποχή ονομάζεται έτσι, διότι η μόνη πηγή για αυτήν είναι ο Όμηρος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός άρχισε το 1050 π.Χ. περ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Τα ελληνικά φύλα κατά τον πρώτο αποικισμό εγκαταστάθηκαν στα ανατολικά παράλια της Μ. Ασίας και το δυτικό Αιγαίο. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ολόκληρη η δυτική ακτή της Μ. Ασίας ονομάστηκε Ιωνία. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι Δωριείς που εγκαταστάθηκαν στις νοτιοδυτικές ακτές της Μ. Ασίας ίδρυσαν τη δωρική εξάπολη. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η βασικότερη κοινωνική μονάδα κατά την ομηρική εποχή ήταν η οικογένεια. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Οι άνθρωποι στην ομηρική εποχή χρησιμοποιούσαν ως ανταλλακτικό μέσο και τους δούλους. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Τα μέλη του οίκου ήταν συγγενείς μεταξύ τους. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Οι δούλοι κατά την ομηρική εποχή είναι κτήμα του οίκου. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Η πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα στην ομηρική εποχή ήταν οι δημιουργοί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top