Pretest Bakit Sa Great Britain Nagsimula Ang Rebolusyong Industriyal?

5 Questions | Attempts: 383

SettingsSettingsSettings
Pretest Bakit Sa Great Britain Nagsimula Ang Rebolusyong Industriyal? - Quiz

Piliin ang Unang Ebalwasyon at sagutan ang mga sumusunod na tanong:


Questions and Answers
 • 1. 
  2. Bakit sa Great Britain nagsimula ang rebolusyong Industriyal?
  • A. 

   A. Dahil maraming mga matatalinong tao dito

  • B. 

   B. Dahil maraming mga ginto ang bansang Britanya na susuporta sa paggawa ng makabagong Makinarya

  • C. 

   C. Dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na nagging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika

  • D. 

   D.Lahat ng nabanggit

 • 2. 
  1. Paano binago ng rebolusyong Industriyal ang agrikultura at industriya sa Europe?
  • A. 

   A.Nagbigay ng malaking produksyon sa Europe.

  • B. 

   B. Nagdagdag ng kita at pamilihan ng kanilang yaring produkto

  • C. 

   Maraming naninirahan sa kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga siyudad at namasukan sa indsutriya upang kumita nang malaaki.

  • D. 

   D. Lahat ng nabanggit

 • 3. 
  4.Ang mga sumusunod ang epekto ng Rebolusyong Industriyal maliban sa..
  • A. 

   A. Napilitang magtrabaho ang mga matatanda dahil sa matinding pangangailangan sa trabaho.

  • B. 

   B. Higit na nagsikap ang mga kanluraning bansa na manakop ng kolonya dahil sa mga hilaw na materyales na kailngan ng Industriya.

  • C. 

   C. Marami ang nagtrabaho bata sa mga pabrika

  • D. 

   D. Nagdulot ito ng maraming tao sa lungsod dahilan ng pagkakaroon ng squatter

 • 4. 
  3.Bakit mas nanaisin mong gamitin ang mga makabagong makinarya?
  • A. 

   A. Dahil mas madaling gawin ang mga bagay na mahirap

  • B. 

   B. Dahil mas magaan ang trabaho kapag gamit ang makabagong makinarya

  • C. 

   C. Dahil mas mapapabilis ang trabaho.

  • D. 

   D. Lahat ng nabanggit

 • 5. 
  5. Ang  Rebolusyong industriyal ay maraming ambag sa lipunan maliban sa..
  • A. 

   A. Steam engine na nagdagdag ng suplay ng enerhiya

  • B. 

   B. Telepono na nagpabilis ng komunikasyon

  • C. 

   C. Telegrapo nakatulong makapagpadala ng mensahe sa ibang lugar.

  • D. 

   D. Wala sa nabanggit

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.