Pretest Bakit Sa Great Britain Nagsimula Ang Rebolusyong Industriyal?

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ivanpogi1870
I
Ivanpogi1870
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,075
Questions: 5 | Attempts: 510

SettingsSettingsSettings
Pretest Bakit Sa Great Britain Nagsimula Ang Rebolusyong Industriyal? - Quiz

Piliin ang Unang Ebalwasyon at sagutan ang mga sumusunod na tanong:


Questions and Answers
 • 1. 

  2. Bakit sa Great Britain nagsimula ang rebolusyong Industriyal?

  • A.

   A. Dahil maraming mga matatalinong tao dito

  • B.

   B. Dahil maraming mga ginto ang bansang Britanya na susuporta sa paggawa ng makabagong Makinarya

  • C.

   C. Dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na nagging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika

  • D.

   D.Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  C. C. Dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na nagging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika
  Explanation
  The reason why the Industrial Revolution began in Great Britain is because it had abundant resources of coal and iron, which became the primary fuel and material for operating machinery and factories.

  Rate this question:

 • 2. 

  1. Paano binago ng rebolusyong Industriyal ang agrikultura at industriya sa Europe?

  • A.

   A.Nagbigay ng malaking produksyon sa Europe.

  • B.

   B. Nagdagdag ng kita at pamilihan ng kanilang yaring produkto

  • C.

   Maraming naninirahan sa kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga siyudad at namasukan sa indsutriya upang kumita nang malaaki.

  • D.

   D. Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  D. D. Lahat ng nabanggit
  Explanation
  The Industrial Revolution in Europe brought about significant changes in both agriculture and industry. Many people living in rural areas moved to cities and entered the industrial sector in order to earn higher incomes. This led to an increase in production and created new markets for their products. Therefore, option D, "Lahat ng nabanggit" (All of the above), is the correct answer as it encompasses all the mentioned effects of the Industrial Revolution on agriculture and industry in Europe.

  Rate this question:

 • 3. 

  4.Ang mga sumusunod ang epekto ng Rebolusyong Industriyal maliban sa..

  • A.

   A. Napilitang magtrabaho ang mga matatanda dahil sa matinding pangangailangan sa trabaho.

  • B.

   B. Higit na nagsikap ang mga kanluraning bansa na manakop ng kolonya dahil sa mga hilaw na materyales na kailngan ng Industriya.

  • C.

   C. Marami ang nagtrabaho bata sa mga pabrika

  • D.

   D. Nagdulot ito ng maraming tao sa lungsod dahilan ng pagkakaroon ng squatter

  Correct Answer
  A. A. Napilitang magtrabaho ang mga matatanda dahil sa matinding pangangailangan sa trabaho.
  Explanation
  The correct answer is A. This is because the Industrial Revolution led to a high demand for labor, causing older adults to be forced to work in order to meet these demands.

  Rate this question:

 • 4. 

  3.Bakit mas nanaisin mong gamitin ang mga makabagong makinarya?

  • A.

   A. Dahil mas madaling gawin ang mga bagay na mahirap

  • B.

   B. Dahil mas magaan ang trabaho kapag gamit ang makabagong makinarya

  • C.

   C. Dahil mas mapapabilis ang trabaho.

  • D.

   D. Lahat ng nabanggit

  Correct Answer
  D. D. Lahat ng nabanggit
  Explanation
  Using modern machinery can bring several advantages, which are mentioned in the options A, B, and C. Option A suggests that using modern machinery makes it easier to do difficult tasks. Option B states that the work becomes lighter when using modern machinery. Option C emphasizes that using modern machinery can speed up the work. All of these reasons make it preferable to use modern machinery, which is why option D, "Lahat ng nabanggit" (All of the mentioned), is the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. Ang  Rebolusyong industriyal ay maraming ambag sa lipunan maliban sa..

  • A.

   A. Steam engine na nagdagdag ng suplay ng enerhiya

  • B.

   B. Telepono na nagpabilis ng komunikasyon

  • C.

   C. Telegrapo nakatulong makapagpadala ng mensahe sa ibang lugar.

  • D.

   D. Wala sa nabanggit

  Correct Answer
  D. D. Wala sa nabanggit
  Explanation
  The correct answer is D. Wala sa nabanggit. The Industrial Revolution had many contributions to society, such as the steam engine which increased the energy supply, the telephone which accelerated communication, and the telegraph which helped send messages to other places. However, there is no mention of any other contribution in the given options.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 22, 2014
  Quiz Created by
  Ivanpogi1870
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.