Haji

10 Questions | Attempts: 1157
Share

SettingsSettingsSettings
Haji - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Seorang jamaah haji yang mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama atau sekaligus, maka orang tersebut mengerjakan ibadah haji secara ....
  • A. 

   Ifrad

  • B. 

   Tamattu'

  • C. 

   Qiron

  • D. 

   Haji Wada'

  • E. 

   Faraid

 • 2. 
  Dalam melaksanakan haji harus memenuhi rukun haji. Di bawah ini yang tidak termasuk rukun haji adalah ....
  • A. 

   Ihram dan miqat

  • B. 

   Thawaf

  • C. 

   Wukuf

  • D. 

   Sa'i

  • E. 

   Mencukur rambut

 • 3. 
  Salah satu wajib haji adalah melempar jumrotul aqobah, yang dilaksanakan pada tanggal ....
  • A. 

   8 Dzulhijjah

  • B. 

   9 Dzulhijjah

  • C. 

   10 Dzulhijjah

  • D. 

   11 Dzulhijjah

  • E. 

   12 Dzulhijjah

 • 4. 
  1. Beragama Islam2. Sikap perilakunya terpelihara3. Balig, berakal sehat dan merdeka4. Mampu menulis dan membaca Al Qur’an5. Mampu menunaikan ibadah hajiPernyataan di atas yang termasuk syarat-syarat wajib melaksanakan ibadah haji adalah nomor ….
  • A. 

   1, 2 dan 3

  • B. 

   2, 3 dan 4

  • C. 

   1, 3 dan 5

  • D. 

   1, 4 dan 5

  • E. 

   1, 2 dan 5

 • 5. 
  Dalam melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah dilaksanakan tanggal ….
  • A. 

   8 Dzulhijjah

  • B. 

   9 Dzulhijjah

  • C. 

   10 Dzulhijjah

  • D. 

   11 Dzulhijjah

  • E. 

   12 Dzulhijjah

 • 6. 
  Jamaah haji gelombang satu setelah tiba di bandara king Abdul Aziz  jedah maka …….
  • A. 

   Ihram Haji

  • B. 

   Umrah Haji

  • C. 

   Diberangkatkan ke Mekah

  • D. 

   Diberangkatan ke Madinah

  • E. 

   Diberangkatkan ke pasar seng

 • 7. 
  Salah satu rukun haji yang tidak terdapat dalam rukun umrah adalah ….
  • A. 

   Thawaf

  • B. 

   Ihram

  • C. 

   Tahallul

  • D. 

   Sa'i

  • E. 

   Wukuf

 • 8. 
  Ketika jamaah diberangkatkan dari madinah menuju mekah untuk umrah, maka miqat makani ihramnya atau niatnya adalah di …….
  • A. 

   Masjid Bir Ali atau Dzulhulaifah

  • B. 

   Masjid Nabawi

  • C. 

   Perjalanan

  • D. 

   Masjid Quba

  • E. 

   Muzdalifah

 • 9. 
  Berikut rangkaian pelaksanaan umrah …….
  • A. 

   Ihram-tawaf -sa’i-wukuf-tahallul dan tertib

  • B. 

   Ihram-tawaf -sa’i-mabit-tahallul dan tertib

  • C. 

   Ihram-tawaf -sa’i-tahallul dan tertib

  • D. 

   Ihram-tawaf -sa’i-mengambil kerikil dan tertib

  • E. 

   Ihram-tawaf -sa’i-melontar jumrah-tahallul dan tertib

 • 10. 
  Makna atau hikmah pelaksanaan wukuf diantaranya adalah …….
  • A. 

   Sebagai symbol perlawanan manusia terhadap setan

  • B. 

   Sebagai gambaran perjuangan Siti Hajar

  • C. 

   Sebagai gambaran ketaqwaan Nabi Ibrahim kepada Allah

  • D. 

   Napak tilas pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa

  • E. 

   Sebagai miniature padang mahsyar

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.