Post (Power-on Self-test) Trivia Questions

5 Questions | Total Attempts: 510

SettingsSettingsSettings
Online Test Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Ang mga sumusunod ang epekto ng Rebolusyong Industriyal maliban sa..
  • A. 

   A. Napilitang magtrabaho ang mga matatanda dahil sa matinding pangangailangan sa trabaho.

  • B. 

   B. Higit na nagsikap ang mga kanluraning bansa na manakop ng kolonya

  • C. 

   C. Marami ang naging tarabahador na bata

  • D. 

   D. Nagdulot ito ng maraming tao sa lungsod dahilan ng pagkakaroon ng squatter

 • 2. 
  2. Bakit mas nanaisin mong gamitin ang mga makabagong makinarya?
  • A. 

   A. Dahil mas madaling gawin ang mga bagay na mahirap

  • B. 

   B. Dahil mas magaan ang trabaho kapag gamit ang makabagong makinarya

  • C. 

   C. Dahil mas mapapabilis ang trabaho.

  • D. 

   D. Lahat ng nabanggit

 • 3. 
  4.Bakit sa Great Britain nagsimula ang rebolusyong Industriyal?
  • A. 

   Dahil maraming mga matatalinong tao dito.

  • B. 

   B. Dahil maraming mga ginto ang bansang Britanya na susuporta sa paggawa ng makabagong Makinarya.

  • C. 

   C. Dahil sa pagkakaroon nito ng maraming uling at iron na nagging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya at pabrika.

  • D. 

   D. lahat ng nabanggit

 • 4. 
  5.Paano binago ng rebolusyong Industriyal ang agrikultura at industriya sa Europe?
  • A. 

   A.Nagbigay ng malaking produksyon sa Europe.

  • B. 

   B. Nagdagdag ng kita at pamilihan ng kanilang yaring produkto

  • C. 

   C. Maraming naninirahan sa kabukiran ang lumipat ng tirahan sa mga siyudad at namasukan sa indsutriya upang kumita nang malaaki.

  • D. 

   D. Lahat ng nabanggit

 • 5. 
  3. Ang  Rebolusyong industriyal ay maraming ambag sa lipunan maliban sa..
  • A. 

   A. Steam engine na nagdagdag ng suplay ng enerhiya

  • B. 

   B. Telepono na nagpabilis ng komunikasyon

  • C. 

   C. Telegrapo nakatulong makapagpadala ng mensahe sa ibang lugar.

  • D. 

   D. Wala sa nabanggit

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.