Tahun3-ibadah (Syarat Wajib Dan Sah Solat)

9 Questions | Attempts: 2138
Share

SettingsSettingsSettings
Tahun3-ibadah (Syarat Wajib Dan Sah Solat) - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Suci daripada hadas kecil adalah syarat wajib solat.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 2. 
  Menutup aurat adalah syarat wajib solat.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 3. 
  Tandakan pada syarat wajib solat yang betul.
  • A. 

   Kafir

  • B. 

   Berakal

  • C. 

   Islam

  • D. 

   Gila

 • 4. 
  Tandakan pada bukan syarat sah solat.
  • A. 

   Mendedahkan aurat

  • B. 

   Masuk waktu solat

  • C. 

   Baligh

  • D. 

   Suci dari najis

 • 5. 
  Adakah orang gila diwajibkan solat?
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Tidak wajib

 • 6. 
  Syarat wajib solat ada
 • 7. 
  Suci dari hadas besar adalah syarat sah solat.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 8. 
  Syarat sah solat ada
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.