Filosofie - Test Initial

11 Questions | Total Attempts: 1093

SettingsSettingsSettings
Filosofie - Test Initial - Quiz

Testare initiala socio-umane 2013


Questions and Answers
 • 1. 
  Nume / prenume / clasa
 • 2. 
  Triada clasică a filosofiei grecești este formată din:
  • A. 

   Socrate, Platon, Aristotel

  • B. 

   Pitagora, Empedocle, Aristotel

  • C. 

   Pitagora, Heraclit, Socrate

  • D. 

   Anaximene, Anaximandru, Leucip

 • 3. 
  Cărui filosof îi este atribuită afirmația Știu că nu știu nimic?
  • A. 

   Nu aparține cuiva anume, este modul de a gândi al oricărui sceptic;

  • B. 

   Socrate;

  • C. 

   Platon;

  • D. 

   Aristotel.

 • 4. 
  Empirismul, în filosofie, reprezintă:
  • A. 

   O metodă de cercetare derivată pe principiul crede și nu cerceta;

  • B. 

   Curent filosofic al epocii moderne prin care se susținea că informația provenită de la simțuri este mai puțin sigură decât cunoașterea derivată din rațiune;

  • C. 

   Curent filosofic al epocii moderne prin care se susținea că informația provenită de la simțuri este mai sigură decât cunoașterea derivată din rațiune;

  • D. 

   Curent filosofic al antichității prin care s-a introdus ca metodă de cercetare maieutica.

 • 5. 
  Cărui filosof îi aparține raționamentul Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist?
  • A. 

   Platon;

  • B. 

   R. Descartes;

  • C. 

   B. Spinoza;

  • D. 

   Imm. Kant.

 • 6. 
  Interogațiile (întrebările) filosofice...
  • A. 

   Nu au niciun rol în cunoaștere pentru că nu conțin și răspunsuri;

  • B. 

   Au rol în cunoaștere pentru că includ în ele însele toate posibilitățile de răspuns și deschid calea către cunoaștere;

  • C. 

   Sunt periculoase pentru că induc incertitudini și descurajează cunoașterea;

  • D. 

   Au rol în cunoaștere pentru că răspunsurile nici nu sunt posibile.

 • 7. 
  Mitul peșterii din dialogul platonician Republica...
  • A. 

   Este o parabolă pe tema dreptății și implicării cetățenești;

  • B. 

   Este un eseu despre formele de organizare ale statului atenian;

  • C. 

   Este o parabolă despre diferența dintre aparență și esență, dintre cunoașterea autentică și cea iluzorie;

  • D. 

   Este un eseu politic și social.

 • 8. 
  Filosoful Karl Popper este considerat inițiator pentru:
  • A. 

   Empirism;

  • B. 

   Raționalism;

  • C. 

   Failibilism;

  • D. 

   Liberalism.

 • 9. 
  Potrivit lui Lucian Blaga, omul este...
  • A. 

   O ființă preponderent rațională;

  • B. 

   Existență întru imediat și pentru securitate;

  • C. 

   Existență întru mister și pentru revelare;

  • D. 

   Marele Anonim.

 • 10. 
  Etica deontologică este:
  • A. 

   O etică normativă, bazată pe respectarea regulilor de conduită;

  • B. 

   O etică practică, bazată pe obținerea fericirii personale;

  • C. 

   O etică teleologică, dependentă de scopul acțiunilor noastre;

  • D. 

   O etică liberală, bazată pe utilitate.

 • 11. 
  Termenul filosofie desemnează:
  • A. 

   O știință precum matematica, fizica, chimia, biologia, etc.;

  • B. 

   Un domeniu al cunoașterii omenești precum știința, religia, arta, mitologia, etc.;

  • C. 

   O meditație continuă și - de multe ori - inutilă;

  • D. 

   Iubirea de înțelepciune, ca atitudine față de lume și viață.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.