Kap 1 år 7 Ma

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Eva_bjerding
E
Eva_bjerding
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 3,741
Questions: 14 | Attempts: 1,201

SettingsSettingsSettings
Kap 1 �r 7 Ma - Quiz

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.


Questions and Answers
 • 1. 

  Vilket tal pekar pilen B på?*

  • A.

   0,15

  • B.

   0,155

  • C.

   0,18

  • D.

   0,24

  Correct Answer
  C. 0,18
  Explanation
  När man ska lösa uppgifter som denna tänk så här:
  1. Räkna hur många steg det är mellan två kända områden på tallinjen. Här kan vi ta mellan 0,1 och 0,15. Det är fem steg/pinnar på tallinjen mellan dessa tal. Då måste varje pinne/steg motsvara 0,05/5 dvs 0,01. A blir då 0,12 och B 0,18

  Rate this question:

 • 2. 

  Vilket tal pekar pilen på vid A?

  • A.

   2004

  • B.

   2040

  • C.

   2400

  • D.

   2540

  Correct Answer
  C. 2400
  Explanation
  Börja med att lista ut hur skalan är på talllinjen dvs vad varje streck motsvarar. Välj ut två punkter på tallinjen tex 2000 och 1000. Det skiljer 1000 i värde mellan dessa punkter och det finns 10 sträck på bilden mellan punkterna dvs varje sträck är 1000/10 = 100

  Rate this question:

 • 3. 

  10,39 är större än 10,4

  • A.

   Sant

  • B.

   Falskt

  Correct Answer
  B. Falskt
  Explanation
  Om man börjar med att sätta nollor efter 10,4 så att det står 10,40. Sedan jämför vi 10,39 och 10,40. Båda talen har ett tiotal. Men 10,4 har 4 tiondelar och 10,39 har bara 3 tiondelar. 4 tiondelar är mer än 3 tiondelar. Därför är 10,4 mer än 10,39

  Rate this question:

 • 4. 

  Vad ska det stå istället för ? i uppgiften nedan: 5,489 = 5,789 - ?

  • A.

   0,003

  • B.

   0,03

  • C.

   0,300

  Correct Answer
  C. 0,300
  Explanation
  Det skiljer 3 tiondelar mellan talen

  Rate this question:

 • 5. 

  Vad blir ?

  • A.

   0,04

  • B.

   0,4

  • C.

   4

  • D.

   40

  • E.

   400

  Correct Answer
  C. 4
  Explanation
  När man delar med 10 blir talet 10 gånger mindre

  Rate this question:

 • 6. 

  Vad blir   ?

  • A.

   89

  • B.

   89,9

  • C.

   890

  • D.

   1089

  Correct Answer
  A. 89
  Explanation
  När man multiplicerar med 100 så blir talet 100 gånger större

  Rate this question:

 • 7. 

   Du ska avrunda 2485 till tusental. Vad blir svaret?

  • A.

   2000

  • B.

   2400

  • C.

   2490

  • D.

   3000

  Correct Answer
  A. 2000
  Explanation
  Tänk -Jag ska avrunda till tusenlappar. Vilket ligger närmast 2000 eller 3000?

  Rate this question:

 • 8. 

  Avrunda 0,7825561 till två decimaler

  • A.

   0,782

  • B.

   0,78

  • C.

   0,8

  • D.

   0,79

  Correct Answer
  B. 0,78
  Explanation
  Två decimaler betyder att du ska ha två siffror efter decimaltecknet. Ska det vara 0,78 eller 0,79? Talet ligger närmast 0,78

  Rate this question:

 • 9. 

  Vad är kvoten av 20 och 5?

  • A.

   4

  • B.

   15

  • C.

   25

  • D.

   100

  Correct Answer
  A. 4
  Explanation
  Kvoten kallas svaret när man har dividerat två tal dvs du ska ta 20/5=4

  Rate this question:

 • 10. 

  Vad blir    *

  • A.

   11

  • B.

   14

  • C.

   30

  • D.

   40

  Correct Answer
  B. 14
  Explanation
  Så här säger prioriteringsreglerna:
  1. Ser du ngn parantes? Gör du det så räknar du ut det som står inuti parantesen först. Det finns ingen parantes här.
  2. Sedan räknar du multiplikation (gånger) eller division (delat med) dvs här räknar vi ut 2x5= 10
  3. Sedan räknar vi ut addition (+) och subtraktion (-) dvs här lägger vi sedan till 4 till 10 så svaret blir 14

  Rate this question:

 • 11. 

  4 är ett primtal!*

  • A.

   Sant

  • B.

   Falskt

  Correct Answer
  B. Falskt
  Explanation
  Primtal är tal som bara går att dela på 1 och sig själva tex 1,2 och 3 är primtal. Fyra går dessutom att dela på både 2 och 4 och därför är det inget primtal

  Rate this question:

 • 12. 

  Vilka tal är delbara med 3?*

  • A.

   48

  • B.

   50

  • C.

   100

  Correct Answer
  A. 48
  Explanation
  48 för siffersumman (4+8=12) är delbar med 3

  Rate this question:

 • 13. 

  Vad är siffersumman till 65?*

  • A.

   1

  • B.

   4

  • C.

   11

  • D.

   30

  Correct Answer
  C. 11
  Explanation
  Siffersumma = 6+5. jämför med Siffersumman till 123 är 1+2+3=6

  Rate this question:

 • 14. 

  Vilka är primfaktorerna till 30?*

  • A.

   1x30

  • B.

   2x15

  • C.

   2x3x5

  • D.

   Answer option 4

  Correct Answer
  C. 2x3x5
  Explanation
  Primfaktorer till ett tal får man genom att multiplicera (gånga) ett antal primtal med varandra.

  1x30 kan inte vara rätt för 30 är inget primtal
  2x15 kan inte vara rätt för 15 är inget primtal

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement