ინგლისური - Listening Task

6 Questions | Attempts: 44957
Share

SettingsSettingsSettings
ინგლისური - Listening Task - Quiz

მოცემულია ინგლისური ენის მოსასმენი ტესტი 6 საკითხიანი. (აუდიო მასალა არის 4 წუთიანი და მოიცავს მთელ ტესტს) ტექსტი მოისმინეთ ორჯერ და შეასრულეთ დავალებები მოსმენასთან ერთად.You will hear an interview with a girl called Jessica, who is a gymnastic. For each question, click on the correct answer A,B or C


Questions and Answers
 • 1. 
  Why did Jessica start to enter competitions?
  • A. 

   Her mum thought it was a good idea

  • B. 

   Her teacher knew she was talented

  • C. 

   She wanted to be the best in her class

 • 2. 
  What happened in Jessica's first competition?
  • A. 

   She won the competition

  • B. 

   She was too upset to perform

  • C. 

   She had to stop competing

 • 3. 
  What did Jessica do after her first competition?
  • A. 

   She gave up gymnastics for six months

  • B. 

   She did more training

  • C. 

   She got a different teacher

 • 4. 
  How did Jessica feel when she was told about the Olympic Games?
  • A. 

   Nervous

  • B. 

   Amazed

  • C. 

   Excited

 • 5. 
  What did Jessica do after her first competition?
  • A. 

   She spends no time with people her own age

  • B. 

   She enjoys doing the things her friends do

  • C. 

   She prefers to train than to go out with friends

 • 6. 
  What does Jessica say about her future?
  • A. 

   She wants to be a coach

  • B. 

   She'd like to be a doctor

  • C. 

   She might study science

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.