Quiz: Internet Technology Exam!

52 Questions | Attempts: 2995
Share

SettingsSettingsSettings
Quiz: Internet Technology Exam! - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Технологије за повезивање рачунара са рачунарским мрежама обухватају следеће слојеве OSI модела:
  • A. 

   физички слој

  • B. 

   слој везе

  • C. 

   мрежни слој

  • D. 

   транспортни слој

  • E. 

   слој апликације

 • 2. 
  Основни критеријуми за категоризацију рачунарских телекомуникационих технологија на 1. и 2. слоју ОСИ модела су:
  • A. 

   тип медија за пренос податка

  • B. 

   географска површина коју покривају

  • C. 

   ниво безбедности који нуде

  • D. 

   усклађеност са важећим стандардима

  • E. 

   кориснички сервиси које омогућавају

  • F. 

   подршка за пакетски пренос података

 • 3. 
  Основна подела рачунарских телекомуникационих технологија по типу медија који користе је на:
  • A. 

   жичне мреже

  • B. 

   бежичне мреже

  • C. 

   локалне мреже

  • D. 

   регионалне мреже

  • E. 

   мреже на подручју града

  • F. 

   личне рачунарске мреже

 • 4. 
  Посредници између Интернет мреже и њених крајњих корисника су:
  • A. 

   Интернет провајдери

  • B. 

   Веб претраживачи

  • C. 

   Комуникациони модели OSI и TCP/IP

  • D. 

   Answer option 4

 • 5. 
  Често коришћене телекомуникационе инфраструктуре за повезивање крајњих корисника са Интернет провајдерима су:
  • A. 

   јавна телефонска мрежа

  • B. 

   мрежа кабловске телевизије

  • C. 

   инфрацрвени пренос података

  • D. 

   радио-телеграфски канали

  • E. 

   Етернет технологија

 • 6. 
  Неки од сервиса за повезивање са Интернет провајдерима коришћењем јавне телефонске мреже су:
  • A. 

   ADSL

  • B. 

   ISDN

  • C. 

   кабловска телевизија

  • D. 

   IEEE 802.11

  • E. 

   сателитски Интернет

  • F. 

   GPRS/EDGE

 • 7. 
  Кориснички сервиси се по Интернет моделу комуникације реализују на:
  • A. 

   слоју апликације

  • B. 

   транспортном слоју

  • C. 

   међу-мрежном слоју

  • D. 

   слоју за приступ мрежи

 • 8. 
  Софтверска компонента која функционише на највишем слоју ОСИ модела и поседује кориснички интерфејс назива се:
  • A. 

   апликација

  • B. 

   сервис

  • C. 

   протокол

  • D. 

   комуникациони модел

 • 9. 
  Софтверска компонента која функционише на највишем слоју ОСИ модела и не поседује кориснички интерфејс назива се:
  • A. 

   апликација

  • B. 

   сервис

  • C. 

   комуникациони модел

  • D. 

   Answer option 4

 • 10. 
  За адресовање чланова у локалној мрежи задужене су технологије:
  • A. 

   слоја за приступ мрежи у Интернет моделу

  • B. 

   слоја за међу-мрежно повезивање у Интернет моделу

  • C. 

   транспортног слоја у Интернет моделу

  • D. 

   Answer option 4

 • 11. 
  Пролази између две или више мрежа засновани су на:
  • A. 

   вишеструком удомљавању

  • B. 

   протоколима транспортног слоја

  • C. 

   вертикалној комуникацији слојева

  • D. 

   Answer option 4

 • 12. 
  На слици је приказан модел:
  • A. 

   вишеструког удомљавања

  • B. 

   хоризонталне комуникације

  • C. 

   вертикалне комуникације

  • D. 

   слојевите комуникације

 • 13. 
  За повезивање две рачунарске мреже које су географски удаљене најчешће се користе технологије и инфраструктуре:
  • A. 

   јавна телефонска мрежа

  • B. 

   фрејм релеј

  • C. 

   Етернет

  • D. 

   BlueTooth

  • E. 

   IEEE 802.11

  • F. 

   ZigBee

 • 14. 
  Функција превођења мрежних адреса (енгл. Network Address Translation, NAT) углавном се користи код:
  • A. 

   вишеструко удомљених чланова мреже

  • B. 

   крајњих уређаја

  • C. 

   уређаја који раде на 2. слоју ОСИ модела

  • D. 

   Answer option 4

 • 15. 
  Једна од функција која омогућава комуникацију између две суседне мреже, а специфична је за вишеструко удомљене чланове је:
  • A. 

   рутирање

  • B. 

   инкапсулација

  • C. 

   вертикална комуникација

  • D. 

   веза тачка-тачка

 • 16. 
  Брига о поузданом преносу целокупног садржаја комуникације задатак је:
  • A. 

   слоја за приступ мрежи

  • B. 

   међу-мрежног слоја

  • C. 

   транспортног слоја

  • D. 

   слоја апликације

 • 17. 
  Када је у питању пренос података осетљивих на измене подразумева се коришћење следећег транспортног протокола:
  • A. 

   протокола за контролу преноса (ТСР)

  • B. 

   протокола корисничких датаграма (UDP)

  • C. 

   Интернет протокола (IP)

  • D. 

   Етернет протокола

 • 18. 
  Када је у питању пренос података осетљивих на кашњење подразумева се коришћење следећег транспортног протокола:
  • A. 

   Протокола за контролу преноса (ТСР)

  • B. 

   Протокола корисничких дазтаграма (UDP)

  • C. 

   Интернет протокола

  • D. 

   Етернет протокола

 • 19. 
  Пакетски пренос података у рачунарским мрежама подразумева пренос података:
  • A. 

   у мањим јединицама (пакетима)

  • B. 

   одједном, цео низ битова (у пакету)

  • C. 

   у јединицама величине бита

  • D. 

   у јединицама величине бајта

 • 20. 
  у јединицама величине бајта
  • A. 

   оквир

  • B. 

   пакет

  • C. 

   сегмент

  • D. 

   Answer option 4

 • 21. 
  Основна јединица података протокола мрежном слоју назива се:
  • A. 

   оквир

  • B. 

   пакет

  • C. 

   сегмент

  • D. 

   Answer option 4

 • 22. 
  Основна јединица података протокола на транспортном слоју назива се:
  • A. 

   оквир

  • B. 

   пакет

  • C. 

   сегмент

  • D. 

   Answer option 4

 • 23. 
  Термин "инкапсулација" односи се на:
  • A. 

   вертикалну комуникацију у рачунарским мрежама

  • B. 

   хоризонталну комуникацију у рачунарским мрежама

  • C. 

   физичке оквире комуникације у рачунарским мрежама

  • D. 

   Answer option 4

 • 24. 
  Процес инкапсулације се односи на:
  • A. 

   одлазни саобраћај

  • B. 

   долазни саобраћај

  • C. 

   било који тип саобраћаја

  • D. 

   Answer option 4

 • 25. 
  Процес декапсулације се односи на:
  • A. 

   долазни саобраћај

  • B. 

   одлазни саобраћај

  • C. 

   било који тип саобраћаја

  • D. 

   Answer option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.