IQ Test - FSC

20 Questions | Attempts: 363
Share

SettingsSettingsSettings
IQ Test - FSC - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Tìm X 2          4          7 3          3          8 5          2          X 
  • A. 

   7

  • B. 

   5

  • C. 

   9

  • D. 

   8

  • E. 

   11

 • 2. 
  Cặp số nào dưới đây khác với các cặp số còn lại?
  • A. 

   44, 93

  • B. 

   87, 21

  • C. 

   124, 452

  • D. 

   15, 3

  • E. 

   78, 384

 • 3. 
  "Nếu tất cả Sinh viên là Khảo Thí và tất cả Khảo Thí là Đào Tạo, thì tất cả Sinh viên chắc chắn là Đào Tạo." Câu trên là đúng hay sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

  • C. 

   Không đủ dữ kiện

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?
  • A. 

   36

  • B. 

   41

  • C. 

   49

  • D. 

   62

  • E. 

   74

 • 5. 
  Có 1 nhóm bạn đi hái nấm. Bạn hái được ít nhất hái được 1/7 tổng số nấm hái được. Bạn hái được nhiều nhất hái được 1/5 số nấm hái được. Hỏi nhóm bạn đó có bao nhiêu người? 
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

  • E. 

   Không xác định được

 • 6. 
  Trung bình cộng của 10 số nguyên dương đôi một khác nhau bằng 10. Hỏi số lớn nhất trong chúng có thể đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu? 
  • A. 

   10

  • B. 

   45

  • C. 

   50

  • D. 

   55

  • E. 

   91

 • 7. 
  Long Mai Cồ sử dụng máy tính rất kém. Thay vì nhân một số dương với 3, cậu lại nhấn nhầm phép chia cho 3. Thay vì khai căn kết quả thu được, cậu lại bình phương kết quả đó lên. Kết quả (sai) thu được là 16. Hỏi kết quả đúng phải là bao nhiêu? 
  • A. 

   6

  • B. 

   12

  • C. 

   16

  • D. 

   18

  • E. 

   36

 • 8. 
  Số 70! có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ? 
  • A. 

   12

  • B. 

   13

  • C. 

   14

  • D. 

   15

  • E. 

   16

 • 9. 
  Một hình chữ nhật bị cắt đi 10% chiều rộng và 30% chiều dài. Hỏi hình chữ nhật còn lại có diện tích bằng bao nhiêu phần trăm hình chữ nhật ban đầu? 
  • A. 

   30

  • B. 

   37

  • C. 

   57

  • D. 

   63

  • E. 

   70

 • 10. 
  Thành Dancer chọn 1 số có 3 chữ số và 1 số có 2 chữ số. Hiệu của chúng là 989. Hỏi tổng của chúng bằng bao nhiêu? 
  • A. 

   1000

  • B. 

   1001

  • C. 

   1009

  • D. 

   1100

  • E. 

   2007

 • 11. 
  Chọn hình phù hợp nhất 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 12. 
  Chọn hình phù hợp nhất 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 13. 
  Chọn số phù hợp nhất để điền vào ô còn trống
  • A. 

   3

  • B. 

   7

  • C. 

   11

  • D. 

   17

  • E. 

   21

 • 14. 
  CÂU HỎI DỮ KIỆN Giá một cân cam đã tăng bao nhiêu phần trăm?                                (1)   Trước khi tăng, giá một cân là 5000 đồng (2)   Giá cam đã tăng thêm 2000 đồng/cân.
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 15. 
  CÂU HỎI DỮ KIỆN Cho g, l là các số nguyên. g + l là số chẵn? (1)   gl là số chẵn (2)   l/g là số nguyên lẻ
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 16. 
  Chỉ số IQ của Thành Dancer là bao nhiêu? (1)   IQ của Thành Dancer cao gấp đôi của Lợn Xề (2)   IQ của Thành Dancer bằng 40% tổng số IQ của Hiếu Polime và Long Mai Cồ
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 17. 
  CÂU HỎI DỮ KIỆN Đơn vị nào tiêu nhiều tiền nhất trong 3 đơn vị: Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Sinh viên (Giả sử có thể có đơn vị hoàn toàn không tiêu tiền) (1)   Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên cùng tiêu hết 9000 đồng. (2)   Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên và Hội đồng Sinh viên tiêu hết 12.000 đồng.
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 18. 
  CÂU HỎI DỮ KIỆN Số nguyên dương S có phải là số chẵn? (1)   S chia 3 có dư là 1 (2)   S chia 6 có dư là 1
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 19. 
  CÂU HỎI DỮ KIỆN Ba cái túi cân nặng tổng cộng 60kg. Hỏi túi nặng nhất nặng bao nhiêu kg? (1)   Có 1 túi nặng 22kg (2)   Có 1 túi nặng 31 kg
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 20. 
  CÂU HỎI DỮ KIỆN Thể tích của hình hộp chữ nhật có 6 mặt y hệt nhau (gọi là A) bằng bao nhiêu? (1)   Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có 6 mặt y hệt nhau (A) bằng 18cm3 (2)   Khoảng cách giữa hai điểm xa nhất trên bề mặt của A bằng 3cm.
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.