Figury Na Płaszczyźnie Quiz

7 Questions | Attempts: 3545
Share

SettingsSettingsSettings
Figury Na Paszczynie Quiz - Quiz

Test z matematyki dla klasy 2 i 3 gimnazjum


Questions and Answers
 • 1. 
  Podaj treść twierdzenia Pitagorasa. Użyj następującej formuły  "Jeżeli trójkąt  jest ........., to ......................................tego trójkąta".
 • 2. 
  Zaplanowano budowę sklepu w miejscu, do którego mieszkańcy każdej miejscowości A, B, C mają taką samą odległość. Miejsce budowy sklepu wyznaczają:
  • A. 

   środkowe trójkąta ABC

  • B. 

   Symetralne boków trójkąta ABC

  • C. 

   Dwusieczne kątów trójkąta ABC

  • D. 

   Wysokości trójkąta ABC

 • 3. 
  Wysokość trójkąta o boku 6 m ma długość:
  • A. 

   3 m

  • B. 

   6 m

  • C. 
  • D. 
 • 4. 
  Który z powyższych okręgów ma największą długość?
 • 5. 
  Trójkąt prostokątny nie może być równoramienny.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 6. 
  Zaznacz tylko prawdziwe odpowiedzi:
  • A. 

   Trójkąt prostokątny nie może być równoramienny

  • B. 

   Suma miar wszystkich kątów trójkąta wynosi 180

  • C. 

   Długość każdego boku trójkąta jest zawsze mniejsza od sumy długości pozostałych boków

  • D. 

   Wszystkie wysokości trójkąta ostrokątnego przecinają się w jednym punkcie

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.