Ekologija, životna Sredina, Ekosistem

20 Questions | Attempts: 1247
Share

SettingsSettingsSettings
Ekologija, životna Sredina, Ekosistem - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Nauka koja proučava odnose između živih bića, i odnose između živih bića i životne sredine naziva se evolucija.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 2. 
  Kopnena životna sredina može biti nadzemna, podzemna i vazdušna.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 3. 
  Savremen čovek utiče na svoju okolinu na različite načine, a te uticaje nazivamo antropogeni uticaji
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 4. 
  Uticaji nežive prirode, fizičko - hemijski uslovi života i uticaj klime na živa bića predstavljaju .............. faktore.
 • 5. 
  Mogućnost zemljišta da snabde biljke mineralnim materijama i vodom, naziva se ..........
 • 6. 
  Nivo ekološke organizacije koji uključije biotop i životne zajednice, koje u njemu žive i u kojem je ostvareno jedinstvo žive i nežive prirode, nazivamo ...........
 • 7. 
  Deo prostora na Zemlji na kojem je moguć život određenih organizama jeste........
 • 8. 
  Prostor, deo nežive prirode sa određenim klimatskim obeležjima u kojem žive živa bića naziva se životno stanište ili 
 • 9. 
  Promene u prirodi nastale ljudskom aktivnošću, uzroke nastalih promena, kao i njihove posledice proučava
  • A. 

   Ekologija biljaka

  • B. 

   Ekologija gljiva

  • C. 

   Humana ekologija

  • D. 

   Ekologija životinja

 • 10. 
  Termin ekologija uveo je 1866. godine
  • A. 

   Čarls Darvin

  • B. 

   Ernest Hekel

  • C. 

   Robert Huk

  • D. 

   Rejčel Karson

 • 11. 
  Životna sredina se prema osnovnim obeležjima prostora deli na vodenu i kopnenu.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 12. 
  Svi ekološki faktori su veoma promenjivi.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 13. 
  Uticaji žive prirode, kao uzajamni uticaji mikroorganizama, biljaka, gljiva, životinja i čoveka, i njihov uticaj na neživu prirodu nazivaju se ............... faktori.
 • 14. 
  Zajednički način života dva različita organizma gde oba člana imaju korist naziva se ...........
 • 15. 
  Nadmorska visina, nagib terena i položaj terena u odnosu na strane sveta (ekspoziciju) spadaju u faktore.....
 • 16. 
  Savremen čovek utiče na svoju okolinu na različite načine, a te uticaje nazivamo ........... uticaji.
 • 17. 
  Jedinke iste vrste međusobno su povezane odnosima ............
 • 18. 
  U abiotičke faktore ne spada
  • A. 

   Klima

  • B. 

   Zemljište

  • C. 

   Reljef

  • D. 

   živo biće

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.