Evaluate Final Microsoft Excel Quiz

18 Questions | Attempts: 971
Share

SettingsSettingsSettings
Evaluate Final Microsoft Excel Quiz - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Ce este mapa in cadrul programului Microsoft Excel?
  • A. 

   Colectie de foi in care se pastreaza valorile, rezultatele, diagramele, alte obiecte grafice

  • B. 

   Pagina pe care se lucreaza

  • C. 

   Nici una din variantele de mai sus

 • 2. 
  Cate mape pot fi deschise in acelasi moment in cadrul programului Microsoft Excel?
  • A. 

   Una singura

  • B. 

   Mai multe

  • C. 

   Doua

 • 3. 
  Din ce este alcatuita foaia de calcul in cadrul programului Microsoft Excel?
  • A. 

   Linii sau coloane cu nume de identificare

  • B. 

   Linii si coloane cu nume de identificare

  • C. 

   Mai multe mape

 • 4. 
  Are este procedura de selectare a textului in Excel in cadrul programului Microsoft Excel?
  • A. 

   Se fixeaza mouse-ul pe celula de unde incepe selectarea, mergem pe linie, coloana sau diagonala cu mouse-ul tinand apasat butonul din stanga astfel incat sa cuprindem zona ce dorim sa o selectam si eliberam butonul mouse-ului

  • B. 

   Tinem apasata tasta CTRL

  • C. 

   . tinem apasate simultan tastele CTRL si ALT

 • 5. 
  Cum se realizeaza mutarea textului prin metoda Drag And Drop in cadrul programului Microsoft Excel?
  • A. 

   Se selecteaza zona cu informatia ce trebuie mutata si apoi tragem de chenarul ce inconjoara zona de mutat pana in locul unde incepe zona de mutare

  • B. 

   Se fixeaza mouse-ul pe celula de unde incepe selectarea, mergem pe linie, coloana sau diagonala cu mouse-ul tinand apasat butonul din stanga astfel incat sa cuprindem zona ce dorim sa o selectam si eliberam butonul mouse-ului

  • C. 

   Tinem apasata tasta CTRL

 • 6. 
  Cum se creaza o mapa in cadrul programului Microsoft Excel?
  • A. 

   Meniul FILE - OPEN

  • B. 

   Meniul FILE - SAVE AS

  • C. 

   Meniul FILE - NEW

 • 7. 
  Cum se deschide o mapa in cadrul programului Microsoft Excel?
  • A. 

   Meniul FILE - SAVE AS

  • B. 

   Meniul FILE - OPEN

  • C. 

   Meniul FILE - NEW

 • 8. 
  Cum se insereaza o foaie de calcul in cadrul programului Microsoft Excel?
  • A. 

   Meniul INSERT - CHART

  • B. 

   Meniul INSERT - WORKSHEET

  • C. 

   Meniul INSERT - ROWS

 • 9. 
  Cum se selecteaza mai multe foi neadiacente in cadrul programului Microsoft Excel?
  • A. 

   Se selecteaza prima foaie si cu tasta CTRL apasata se actioneaza mouse-ul pe foile ce dorim sa intre in selectie

  • B. 

   Se selecteaza prima foaie si cu tasta ALT apasata se actioneaza mouse-ul pe foile ce dorim sa intre in selectie

  • C. 

   Se selecteaza prima foaie si cu tasta TAB apasata se actioneaza mouse-ul pe foile ce dorim sa intre in selectie

 • 10. 
  Funcţia AVERAGE calculează:
  • A. 

   Media aritmetică

  • B. 

   Procentul dintr-un număr;

  • C. 

   Suma unor celule, linii, coloane;

  • D. 

   Maximul dintre mai multe numere.

 • 11. 
  1. Funcţia =IF(C12>1250; 75%; 50%) se traduce prin:
  • A. 

   Dacă numărul din celula c12 este mai mare decât 1250 atunci afişează 75%, dacă nu afişează 50%;

  • B. 

   Dacă numărul din celula C12 este mai mare decât 12500 atunci afişează 50%, dacă nu afişează 75%;

  • C. 

   Dacă numărul din celula C12 este mai mare decât 1250 atunci calculează 75% din el;

  • D. 

   Dacă numărul din celula C12 este mai mare decât 1250 atunci calculează 50% din el;

 • 12. 
  Pentru a insera pe o linie sau pe o coloană o serie se parcurg etapele
  • A. 

   Inserare  Umplere  Serie

  • B. 

   Vizualizare  Umplere  Serie;

  • C. 

   Format  Umplere  Serie.

  • D. 

   Editare  Umplere  Serie;

 • 13. 
  Pentru a calcula media aritmetică a valorilor din zona B2:C5 vom folosi funcţia Average în formatul =AVERAGE(B2;C2;C5). 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  În foaia de calcul am introdus în celula D1 funcția =AVERAGE(A1:C1). Rezultatul obținut ar fi identic dacă în celula D1 am fi folosit formula =A1/3+B1/3+C1/3 ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  SUM nu face parte din categoria functiilor standart Excel
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Diagrama utilizata pentru reprezentarea raportului dintre partile unui intreg se numeste:
  • A. 

   Column

  • B. 

   Bar

  • C. 

   Pie

  • D. 

   Area

 • 17. 
  Hiperlegatura reprezinta:
  • A. 

   O diagrama

  • B. 

   Un link atribuit unei celule, cuvint sau propozitie

  • C. 

   O pagina excel

  • D. 

   Un registru

 • 18. 
  În Microsoft Excel, datele se pot sorta după mai multe coloane în același timp, ascendent sau descendent. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.