แบบทดสอบ วิชา มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (ครูทับทิมทอง)

10 Questions | Attempts: 668

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบ วิชา มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (ครูทับทิมทอง) - Quiz

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกตัวเล อกที่ถูกที่สุด 


Questions and Answers
 • 1. 
  ถ้าต้องการดูผลการแสดงของ Movie ต้องกดปุ่มใด
  • A. 

   Ctrl + Shift

  • B. 

   Ctrl + Enter

  • C. 

   Shift + Enter

  • D. 

   Alt + Shift

 • 2. 
  Flash เป็นโปรแกรมที่ทำงานในด้านใด
  • A. 

   สร้างภาพกราฟิก

  • B. 

   ภาพเคลื่อนไหว

  • C. 

   มัลติมีเดียบนเว็บ

  • D. 

   ทุกข้อเป็นคำตอบ

 • 3. 
  ไฟล์ของ Flash ชนิดใดที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
  • A. 

   .swf

  • B. 

   .fla

  • C. 

   .exe

  • D. 

   .pdf

 • 4. 
  ไฟล์ของ Flash ชนิดใดที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
  • A. 

   .swf

  • B. 

   .fla

  • C. 

   .exe

  • D. 

   .pdf

 • 5. 
  ถ้าจะสร้างงานใหม่ไปที่เมนูใด
  • A. 

   File > Open

  • B. 

   File > New

  • C. 

   File > OpenImport

  • D. 

   File > Exit

 • 6. 
  เครื่องมือใดที่ใช้พิมพ์ข้อความ
  • A. 

   Pen

  • B. 

   Select

  • C. 

   Brush

  • D. 

   Text

 • 7. 
  เครื่องมือ   paint Bucket มีหน้าที่อะไร
  • A. 

   การหมุนวัตถุ

  • B. 

   การปรับแสงเงาของวัตถุ

  • C. 

   การใส่สีพื้นให้กับวัตถุ

  • D. 

   การขยายและย่อวัตถุ

 • 8. 
  Insert Keyframe สามารถกดปุ่มจากคีย์บอร์ดได้โดยปุ่มใด
  • A. 

   F5

  • B. 

   F6

  • C. 

   F7

  • D. 

   F8

 • 9. 
  ก่อนทำการวาดเส้น Guide ต้องทำสิ่งใดก่อน
  • A. 

   สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมา

  • B. 

   Convert วัตถุให้เป็น Symbol

  • C. 

   สร้างปุ่มใหม่ขึ้นมา

  • D. 

   Add Layer Guide ก่อน

 • 10. 
  การแปลงไฟล์ชิ้นงานสำหรับการเผยแพร่ เราเรียกว่า อะไร
  • A. 

   Animation

  • B. 

   Photograph

  • C. 

   Account

  • D. 

   Publish

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.