Interakcija Covek-racunar (Prvi, Drugi I Treci Test) Shuffle

110 Questions | Attempts: 610

SettingsSettingsSettings
Interakcija Covek-racunar (Prvi, Drugi I Treci Test) Shuffle - Quiz

U testu se nalaze pitanja koja sam uspeo da nabavim. Ako imate pitanja koja nemam posaljite mi da ubacim. Ako nadjete pogresan odgovor javite da ispravim. Aleksa Matejic RT-33/12


Questions and Answers
 • 1. 
  Glasnost (loudness) kod govora je:
  • A. 

   Subjektivna

  • B. 

   Objektivna

 • 2. 
  Dominantan naučni, ali i teotrijski pogled za jednu oblast naziva se
  • A. 

   Paradigma

  • B. 

   Dominantnost

  • C. 

   Trend

  • D. 

   Aktuelnost

 • 3. 
  Izaberite ono što ne spada u stil interakcije
  • A. 

   Popunjavanje formi

  • B. 

   Komadna linija

  • C. 

   Meniji

  • D. 

   Www

  • E. 

   Point and click

 • 4. 
  Postoje dve kategorije razmišljanja. Jedna je „rešavanje problema“, a druga je:
  • A. 

   Rezonovanje

  • B. 

   Induktivno i deduktivno zaključivanje

 • 5. 
  XML koristi koji format?
  • A. 

   Univerzalni

  • B. 

   Unicode

  • C. 

   Tekstualni

  • D. 

   Binarni

 • 6. 
  Zaključivanje o uzrocima na osnovu ishoda naziva se:
  • A. 

   Abdukcija

  • B. 

   Razmišljanje

  • C. 

   Rezonovanje

 • 7. 
  Osim kao 3 RGB komponente, jednu boju možemo predstaviti koristeći obojenost (hue), intenzitet (intensity) i...
  • A. 

   Contrast (kontrast)

  • B. 

   Saturation (zasićenje)

  • C. 

   Gamma (prozirnost)

 • 8. 
  Zaokružite četvrtu etapu Normanovog modela:
  • A. 

   Razumevanje stanja sistema

  • B. 

   Specificiranje akcija

  • C. 

   Izvršavanje akcija

  • D. 

   Formiranje svrhe/namene

 • 9. 
  Po Normanovom modelu, greška „omaška“ nataje:
  • A. 

   Netačnim razumevanjem cilja i može se korigovati redizajnom

  • B. 

   Netačnim razumevanjem cilja i zahteva radikalne izmene

  • C. 

   Netačnom akcijom i zahteva radikalne izmene

  • D. 

   Netačnom akcijom i može se korigovati redizajnom

 • 10. 
  Epizodička i semantička memorija čine zajedno strukturu:
  • A. 

   Verbalne memorije

  • B. 

   Neverbalne memorije

  • C. 

   Nedeklarativne memorije

  • D. 

   Deklarativne memorije

 • 11. 
  Pri definisanju pojmova interakcije, kako se naziva oblast ekspertize i znanja u relnim aktivnostima?
  • A. 

   Domen

  • B. 

   Cilj

  • C. 

   Koncept

 • 12. 
  „Abowd & Beale“ model interakcije tvrdi da „svaki deo modela ima sopstveni jezik, a interakcija znači...“
  • A. 

   Planiranje i procenivanje

  • B. 

   Prevođenje između jezika

  • C. 

   Prepoznavanje akcija

 • 13. 
  Označite formate u kojima se koristi kompresija sa gubicima:
  • A. 

   Zip

  • B. 

   Rar

  • C. 

   Mp3

  • D. 

   Gif

 • 14. 
  Paradigma vremenske podele (time-sharing) se dogodila u odnosu na umrežavanje
  • A. 

   Pre

  • B. 

   Kasnije

 • 15. 
  Tvorcem www smatra se:
  • A. 

   Tmothy Berners-Lee

  • B. 

   Douglas Engelbart

  • C. 

   Ivan Suthartand

 • 16. 
  Fitso zakon:
  • A. 

   Vreme = a + b*log(rastojanje/veličina + 1)

  • B. 

   Vreme = a + b*log(brzina/veličina + 1)

  • C. 

   Vreme = a + b*log(veličina/rastojanje + 1)

  • D. 

   Vreme = a + b*exp(brzina/veličina + 1)

 • 17. 
  Zaokruži važan element ergonomičnosti
  • A. 

   Lakoća rada

  • B. 

   Udobnost

  • C. 

   Grupisanje kontrola

 • 18. 
  Negativan kontrast
  • A. 

   Smanjuje čitljivost i uvećava efekat treperenja

  • B. 

   Uvećava čitljivost i uvećava efekat treperenja

  • C. 

   Uvećava čitljivost i smanjuje efekat treperenja

 • 19. 
  Sematička mreža modeluje koju vrstu memorije?
  • A. 

   Dugotrajnu

  • B. 

   Kratkotrajnu

 • 20. 
  Induktivno rezonovanje se:
  • A. 

   Generalizacijom slučajeva (primena)

  • B. 

   Indukovanjem činjenica

  • C. 

   Izvodi logički iz datih pretpostavki

 • 21. 
  Označite netačno:
  • A. 

   Senzorska radi slično baferu

  • B. 

   Radna memorija ima neograničen kapacitet

  • C. 

   Dugotrajna dobija podatke iz radne

 • 22. 
  U kom opsegu frekvencija čuje prosečan čovek?
  • A. 

   2kHz-2Mhz

  • B. 

   20kHz-20000kHz

  • C. 

   2kHz-200kHz

  • D. 

   20Hz-20000Hz

 • 23. 
  Na slici je primer koje tastature:
  • A. 

   Binarne

  • B. 

   Qwerty

  • C. 

   Kodne

  • D. 

   Dvorak

 • 24. 
  Indirektna manipulacija znači:
  • A. 

   Upravljanje u industriji

  • B. 

   Upravljanje procesima u proizvodnji

  • C. 

   Korisnik upravlja sa stvarnim objektima preko posrednih

  • D. 

   Indirektno upravljanje

 • 25. 
  Brzina reakcije se razlikuje od vrste nadražaja. Najbrža reakcija je na pobudu izazvanu od čula:
  • A. 

   Vida

  • B. 

   Sluha

  • C. 

   Dodira

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.