Kuiz Nga Gjeografia - Pjesa 1

10 Questions | Total Attempts: 41521

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Nga Gjeografia - Pjesa 1

Questions and Answers
 • 1. 
  Cila nga këto nuk bën pjesë në gjeografinë fizike?
  • A. 

   Ekonomia

  • B. 

   Relievi

  • C. 

   Klima

  • D. 

   Ujërat

 • 2. 
  Sa shtresa supozohet se ka Litosfera (Toka)?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  Shtresa më e afërt e atmosferës ndaj Tokës është:
  • A. 

   Termosfera

  • B. 

   Stratosfora

  • C. 

   Troposfera

  • D. 

   Mezosfera

 • 4. 
  Shkëmbinjët nuk mund të jenë:
  • A. 

   Magmatikë

  • B. 

   Sedimentarë

  • C. 

   Metamorfikë

  • D. 

   Statistikë

 • 5. 
  Cila nga këto është formë krasike e brendshme horizentale?
  • A. 

   Humnera

  • B. 

   Lugina e lumit

  • C. 

   Shpella

  • D. 

   Oazat

 • 6. 
  Kosova ka klimë:
  • A. 

   Mesdhetare

  • B. 

   Kontinentale

  • C. 

   Oqeanike

  • D. 

   Shkretinore

 • 7. 
  "Toka ka formë të rrombullakët, sepse gjatë zënies së Hënës, në të paraqite një hije në formë harku e kjo është Toka", tha:
  • A. 

   Platoni

  • B. 

   Aristoteli

  • C. 

   Ferdinand Magelani

  • D. 

   Albert Einstein

 • 8. 
  Lumi më i gjatë në Botë është?
  • A. 

   Nili

  • B. 

   Amazona

  • C. 

   Kongo

  • D. 

   Drini i bardhë

 • 9. 
  Qka përfaqson sociosfera?
  • A. 

   Atmosferën

  • B. 

   Punën e njeriut

  • C. 

   Botën e gjallë

  • D. 

   Ujin

 • 10. 
  Shtypja normale është:
  • A. 

   760 atmosferë

  • B. 

   1.033 atmosferë

  • C. 

   2.048 atmosferë

  • D. 

   0.458 atmosferë

Back to Top Back to top