Kuiz Nga Fizika

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Klasa10
K
Klasa10
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 65,306
Questions: 10 | Attempts: 19,762

SettingsSettingsSettings
Kuiz Nga Fizika - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Dega e fizikes e cila studion levizjen mekanike te trupave, pa analizuar faktoret qe e shkaktojne levizjen, quhet :

  • A. 

   Dinamika

  • B. 

   Kinematika

  Correct Answer
  B. Kinematika
  Explanation
  Kinematika është dega e fizikës që studion levizjen e trupave pa analizuar faktorët që e shkaktojnë atë. Në këtë degë të fizikës, trajektoritë, shpejtësitë dhe ndryshimet e tyre janë të vlerësuara dhe të analizuara. Nga ana tjetër, dinamika merret me forcën dhe masën e trupave dhe si ato ndikojnë në levizje. Pra, përgjigja e saktë është kinematika, pasi ajo merret me studimin e vetëm të levizjes së trupave pa marrë parasysh faktorët që e shkaktojnë atë.

  Rate this question:

 • 2. 

  Cila nga keto madhesi eshte madhesi vektoriale ?

  • A. 

   Temperatura

  • B. 

   Vellimi

  • C. 

   Masa

  • D. 

   Forca

  Correct Answer
  D. Forca
  Explanation
  The correct answer is "forca" (force). Force is a vector quantity because it has both magnitude and direction. It is represented by an arrow, with the length of the arrow representing the magnitude of the force and the direction of the arrow indicating the direction of the force.

  Rate this question:

 • 3. 

  Koha per te cilen trupi e kryen nje rrotullim te plote quhet :

  • A. 

   Frekuence

  • B. 

   Periode

  • C. 

   Trajektore

  • D. 

   Nxitim

  Correct Answer
  B. Periode
  Explanation
  The correct answer is "periode." The term "periode" refers to the time it takes for a body to complete one full rotation or revolution. It is a measure of the time it takes for a periodic motion to repeat itself. In the context of the question, it is the time it takes for a body to complete one full rotation.

  Rate this question:

 • 4. 

  Cila nga keto njesi eshte njesia e Forces ?

  • A. 

   Xhauli J

  • B. 

   Wati W

  • C. 

   Njutoni N

  • D. 

   Kilogrami kg

  Correct Answer
  C. Njutoni N
  Explanation
  The correct answer is njutoni N. The unit of force is measured in newtons (N).

  Rate this question:

 • 5. 

  Sa madhesi themelore jane ne SI ?

  • A. 

   6

  • B. 

   3

  • C. 

   9

  • D. 

   7

  Correct Answer
  D. 7
  Explanation
  The question is asking for the number of fundamental SI units. The options provided are 6, 3, 9, and 7. The correct answer is 7, which means that there are 7 fundamental SI units.

  Rate this question:

 • 6. 

  Sa eshte rezultati nese mblidhen vektoret e paraqitur  ne figure ?

  • A. 

   1 N

  • B. 

   3 N

  • C. 

   9 N

  • D. 

   12 N

  Correct Answer
  C. 9 N
  Explanation
  The result of adding the given vectors is 9 N.

  Rate this question:

 • 7. 

  Sa eshte vlera numerike e shpejtesise se pare kozmike ?

  • A. 

   19 18 18 km/s

  • B. 

   29 km/s

  • C. 

   7.9 km/s

  • D. 

   11.2 km/s

  Correct Answer
  C. 7.9 km/s
  Explanation
  The correct answer is 7.9 km/s. The first cosmic velocity is the minimum velocity required for an object to escape the gravitational pull of a celestial body. In this case, the question is asking for the numerical value of the first cosmic velocity. Therefore, the correct answer is 7.9 km/s.

  Rate this question:

 • 8. 

  Cila nga keto formula paraqet Ligjin e II te Njutonit ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
 • 9. 

  Me cilen formule perkufizohet momenti i forces ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
  Explanation
  Momenti i forces perkufizohet si produkti i fuqise me bracen e momentit.

  Rate this question:

 • 10. 

  Forca e cila tenton trupin ta leviz me kah ne qendren qender te rrethit quhet :

  • A. 

   Force Centripetale

  • B. 

   Force Centrifugale

  Correct Answer
  A. Force Centripetale
  Explanation
  The correct answer is "Force Centripetale." This is because the question is asking about the force that tries to move the body towards the center of the circle. In this case, the force is acting inwards, towards the center, which is characteristic of centripetal force. Centrifugal force, on the other hand, is the apparent force that pushes the body away from the center of rotation.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.