Kuiz Nga Fizika

10 Questions | Total Attempts: 16566

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Nga Fizika

Questions and Answers
 • 1. 
  Dega e fizikes e cila studion levizjen mekanike te trupave, pa analizuar faktoret qe e shkaktojne levizjen, quhet :
  • A. 

   Dinamika

  • B. 

   Kinematika

 • 2. 
  Cila nga keto madhesi eshte madhesi vektoriale ?
  • A. 

   Temperatura

  • B. 

   Vellimi

  • C. 

   Masa

  • D. 

   Forca

 • 3. 
  Koha per te cilen trupi e kryen nje rrotullim te plote quhet :
  • A. 

   Frekuence

  • B. 

   Periode

  • C. 

   Trajektore

  • D. 

   Nxitim

 • 4. 
  Cila nga keto njesi eshte njesia e Forces ?
  • A. 

   Xhauli J

  • B. 

   Wati W

  • C. 

   Njutoni N

  • D. 

   Kilogrami kg

 • 5. 
  Sa madhesi themelore jane ne SI ?
  • A. 

   6

  • B. 

   3

  • C. 

   9

  • D. 

   7

 • 6. 
  Sa eshte rezultati nese mblidhen vektoret e paraqitur  ne figure ?
  • A. 

   1 N

  • B. 

   3 N

  • C. 

   9 N

  • D. 

   12 N

 • 7. 
  Sa eshte vlera numerike e shpejtesise se pare kozmike ?
  • A. 

   19 18 18 km/s

  • B. 

   29 km/s

  • C. 

   7.9 km/s

  • D. 

   11.2 km/s

 • 8. 
  Cila nga keto formula paraqet Ligjin e II te Njutonit ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  Me cilen formule perkufizohet momenti i forces ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 10. 
  Forca e cila tenton trupin ta leviz me kah ne qendren qender te rrethit quhet :
  • A. 

   Force Centripetale

  • B. 

   Force Centrifugale

Back to Top Back to top