Test Nga Matematika Klasa E 7

10 Pyetjet | Attempts: 36148
Share

SettingsSettingsSettings
Test Nga Matematika Klasa E 7 - Quiz

Ky Kuiz eshte organizuar per te vleresuar veten 


Questions and Answers
 • 1. 
  (-5)-(-4)-(-2)-(-8)=?
 • 2. 
  Vlera absolute e nje numri negativ |-4| eshte
  • A. 

   4

  • B. 

   -(-4)

  • C. 

   -4

  • D. 

   |-4|

 • 3. 
  Qka eshte transversalja?
  • A. 

   Vije qe bashkon dy drejteza

  • B. 

   Qe i ndan dy drejteza

  • C. 

   Eshte paralele me nje drejtez

 • 4. 
  (-5)-(-5) bejne
  • A. 

   0

  • B. 

   10

 • 5. 
  -4-5=
  • A. 

   9

  • B. 

   -9

  • C. 

   -1

 • 6. 
  -3-6-9=?
  • A. 

   -18

  • B. 

   18

  • C. 

   0

 • 7. 
  Matematika eshte lende
  • A. 

   Shkencore

  • B. 

   Shoqerore

  • C. 

   Argetuese

 • 8. 
  Vlera absolute e numrit pozitiv eshte 
  • A. 

   Pozitiv

  • B. 

   Negativ

  • C. 

   Asnjera

 • 9. 
  Gjeni x nese  x=|5|
  • A. 

   X=5

  • B. 

   X=-5 apo x=5

  • C. 

   X=-5

 • 10. 
  -*-= minus here minus =?
  • A. 

   + +

  • B. 

   -

  • C. 

   -+

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.