Facial Exam 01 1-20 Vn

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tiffany2909
T
Tiffany2909
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,005
Questions: 20 | Attempts: 239

SettingsSettingsSettings
Facial Exam 01 1-20 Vn - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Sự đoán trước của một điều có thể xảy ra bệnh là 

  • A. 

   Erythema ( bệnh ban đỏ )

  • B. 

   Môn học căn bệnh

  • C. 

   Triệu chứng

  • D. 

   Prognosis

  Correct Answer
  D. Prognosis
  Explanation
  Prognosis refers to the prediction or forecast of the likely outcome or course of a disease. It involves estimating the chances of recovery or progression of the disease, as well as the potential complications or long-term effects. In the context of the given options, "Prognosis" is the most relevant term as it directly relates to the prediction of the outcome of a disease, which aligns with the statement "Sự đoán trước của một điều có thể xảy ra bệnh lậu" (The prediction of a possible disease occurrence).

  Rate this question:

 • 2. 

  Thành phần quan trọng của cảbohydrate là đường của glucose. Đường cung cấp năng lượng cho cơ thể  và đuong glucose được tích trư trong bắp thịt và 

  • A. 

   Gan

  • B. 

   Thận

  • C. 

   Tuyến tụy

  • D. 

   Túi mật

  Correct Answer
  A. Gan
  Explanation
  The liver is responsible for storing and releasing glucose in the form of glycogen, which is an important source of energy for the body. Therefore, the liver plays a crucial role in the metabolism of carbohydrates and glucose.

  Rate this question:

 • 3. 

  Với khuôn mặt hình thoi ( diamond ) , chiều rộng nhất của mặt ngang qua 

  • A. 

   Đường hàm miệng

  • B. 

   Trán

  • C. 

   Đường mắt

  • D. 

   Xương gò má

  Correct Answer
  D. Xương gò má
  Explanation
  The widest part of a diamond-shaped face is the cheekbones.

  Rate this question:

 • 4. 

  Sử dụng dòng điện cao tần ( tesla ) trong việc chữa trị da mặt sẽ 

  • A. 

   Kích thích tuần hoàn máu

  • B. 

   Gia tang sự biến hoá của tế bào

  • C. 

   Gia tăng hoạt động của các tuyến

  • D. 

   Tất cả các câu trên

  Correct Answer
  D. Tất cả các câu trên
  Explanation
  The use of high-frequency electric current (tesla) in treating facial skin stimulates blood circulation, increases cell metabolism, and enhances the activity of glands. Therefore, all of the given statements are correct.

  Rate this question:

 • 5. 

  Thuốc mở đặt, dung dịch và dầu được dùng thời tổ tiên của người ai cập để giữ cho 

  • A. 

   Màu móng

  • B. 

   Kiểu tóc

  • C. 

   Sáng bóng da

  • D. 

   Màu tóc

  Correct Answer
  C. Sáng bóng da
 • 6. 

  Loại mặt nạ điện giúp làm mềm da đe? thâm nhập sâu vào chân lông nhưng không nên dừng trên da mà có nhiều 

  • A. 

   Alkaline

  • B. 

   Dầu

  • C. 

   Nhiều mạch máu nhỏ bị vỡ

  • D. 

   Không có các câu trên

  Correct Answer
  C. Nhiều mạch máu nhỏ bị vỡ
  Explanation
  The correct answer is "Nhiều mạch máu nhỏ bị vỡ". This is because the question is asking about the type of electric mask that helps soften the skin and penetrate deeply into the pores without stopping on the skin, and the option "Nhiều mạch máu nhỏ bị vỡ" is the only option that is related to the effect of the mask on the blood vessels.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ngay cả điều kiện tốt nhất, loại hoá chất lột da cũng làm cho làn da trông có vẽ như 

  • A. 

   Bình thường

  • B. 

   Theo

  • C. 

   Nét nhân tạo ( làn da mỏng dễ nhận xét được )

  • D. 

   Nhăn nheo

  Correct Answer
  C. Nét nhân tạo ( làn da mỏng dễ nhận xét được )
  Explanation
  Even under the best conditions, chemical peels can make the skin appear artificial and thin, making it easy to notice. This is because the chemicals used in the peel can cause the skin to become thinner and more delicate, resulting in a fake or artificial appearance. Additionally, the peeling process can cause the skin to become wrinkled and creased, further contributing to the artificial look.

  Rate this question:

 • 8. 

  Có thể thay thế miếng bông gòn ướt đe lau sạch da mặt là 

  • A. 

   Miếng khô

  • B. 

   Xốp mềm

  • C. 

   Vải gauze

  • D. 

   Giấy mỏng mịn

  Correct Answer
  B. Xốp mềm
  Explanation
  The correct answer is "Xốp mềm". Xốp mềm, which translates to "soft foam" in English, is a suitable material for replacing a wet cotton pad to clean the face. It is gentle on the skin and can effectively remove dirt and impurities without causing irritation.

  Rate this question:

 • 9. 

  Sự tiêm chủng ngừa là ví dụ của sự miễn nhiễm có tính 

  • A. 

   Tự tạo

  • B. 

   Tự nhiên

  • C. 

   Vĩnh viễn

  • D. 

   Truyền nhiễm

  Correct Answer
  A. Tự tạo
  Explanation
  The correct answer is "Tự tạo" because sự tiêm chủng ngừa (vaccination) involves introducing a small amount of a pathogen or its components into the body, which stimulates the immune system to produce a specific immune response. This immune response leads to the production of memory cells that can recognize and respond to the pathogen in the future, providing long-lasting immunity. Therefore, sự tiêm chủng ngừa is an example of tự tạo (self-generated) immunity, where the body's own immune system creates a defense against the pathogen.

  Rate this question:

 • 10. 

  Dòng điện được sử dụng để tạo nhiệt ảnh hưởng lên da được gọi là dòng Tesla hoặc 

  • A. 

   Dòng điện âm dương galvanic

  • B. 

   Dòng co thắt bắp thịt fadaric

  • C. 

   Dòng cao tần

  • D. 

   Dòng thấp tần

  Correct Answer
  C. Dòng cao tần
  Explanation
  The correct answer is "Dòng cao tần" because it is stated in the question that the electric current used to create heat on the skin is called "dòng cao tần" or high-frequency current.

  Rate this question:

 • 11. 

  Dùng dụng cụ hút sạch làn da để giảm bớt ( làm ít đi ) hoặc không cần làm 

  • A. 

   Máy phun hơi khí carbonic

  • B. 

   Máy xông hơi nước

  • C. 

   Tạo ẩm cho da

  • D. 

   Massage

  Correct Answer
  D. Massage
  Explanation
  Massage can help to improve blood circulation and lymphatic drainage, which can in turn help to remove toxins and waste products from the skin. This can result in a clearer and healthier complexion. Additionally, massage can also help to relax the muscles and reduce stress, which can have a positive impact on the skin's appearance.

  Rate this question:

 • 12. 

  Khi lấy đi mặt nạ bằng sáp , vị trí đầu tiên được gơ bỏ ra là 

  • A. 

   Sóng mũi

  • B. 

   Xương má trái

  • C. 

   Cổ

  • D. 

   Trán

  Correct Answer
  C. Cổ
  Explanation
  When removing a mask with soap, the first area to be exposed is the neck.

  Rate this question:

 • 13. 

  Bệnh làn da xáo trộn sưng đỏ kinh niên dược gọi là 

  • A. 

   Mụn bọc

  • B. 

   Nhiều đầu

  • C. 

   Bướu mỡ

  • D. 

   Thiếu dầu

  Correct Answer
  A. Mụn bọc
  Explanation
  The correct answer is "Mụn bọc." This is because the question describes a skin condition that is swollen, red, and mixed up. These are common characteristics of "mụn bọc" or cystic acne, which is a severe form of acne that occurs when oil and dead skin cells clog hair follicles. Cystic acne often appears as large, painful, and inflamed bumps on the skin.

  Rate this question:

 • 14. 

  Để đạt được tư thế đúng cách cân bằng cho cơ thể , điều quan trọng là 

  • A. 

   Phân bổ đèu trọng lượng cho cơ thể

  • B. 

   Hơi uể oải

  • C. 

   Đi bộ thật chậm

  • D. 

   Giữ cho đầu gối gần nhau

  Correct Answer
  A. Phân bổ đèu trọng lượng cho cơ thể
  Explanation
  To achieve proper balance for the body, it is important to distribute weight evenly. This means that the weight should be evenly distributed across different parts of the body. By doing so, it helps to maintain stability and prevent any strain or imbalance on specific muscles or joints. This can be achieved by maintaining good posture and ensuring that the weight is evenly distributed between the left and right sides of the body.

  Rate this question:

 • 15. 

  Tia cực tím là tia không thể thấy đuợc. Tác dụng cả hai phương diện hoá học và 

  • A. 

   Làm sạch

  • B. 

   Tăng thêm vitamin A

  • C. 

   Diệt vi trùng

  • D. 

   Giảm đi lượng cung cấp máu

  Correct Answer
  C. Diệt vi trùng
  Explanation
  The given correct answer is "Diệt vi trùng". The passage states that "Tia cực tím là tia không thể thấy được" which means that ultraviolet rays are invisible. It also mentions that ultraviolet rays have a chemical effect. Based on this information, it can be inferred that ultraviolet rays can be used to kill bacteria or microorganisms, hence the correct answer "Diệt vi trùng".

  Rate this question:

 • 16. 

  Chủ tiệm bảo vệ cho họ đe chống lại sự thay đổi trong bản thỏa thuận thuê mướn bằng cách điều đình về 

  • A. 

   Sự lệ thuộc

  • B. 

   Thế chấp

  • C. 

   Hợp đồng thuê mướn

  • D. 

   Hợp đồng bảo hiểm

  Correct Answer
  C. Hợp đồng thuê mướn
  Explanation
  The correct answer is "Hợp đồng thuê mướn" because the sentence mentions "bản thỏa thuận thuê mướn" which translates to "rental agreement" in English. Therefore, the correct answer is the one that refers to a rental contract.

  Rate this question:

 • 17. 

  Da có thể bị ảnh hưởng ngược lại do 

  • A. 

   Căn bản trang điểm

  • B. 

   Massage quá độ

  • C. 

   Kiêng ăn đúng mức

  • D. 

   Dầu chống nắng

  Correct Answer
  B. Massage quá độ
  Explanation
  Overdoing massages can have a reverse effect on the skin. Excessive massage can lead to irritation, inflammation, and damage to the skin. It can disrupt the natural balance of the skin and cause breakouts, redness, and sensitivity. Therefore, excessive massage can negatively impact the skin.

  Rate this question:

 • 18. 

  Dòng điện thường xuyên và trực tiếp được chuyển đổi rất an toàn, có trị số đien thấp được gọi là 

  • A. 

   Dòng thấp tần

  • B. 

   Dòng biến điện

  • C. 

   Độ thấp tần

  • D. 

   Dòng galvanic

  Correct Answer
  D. Dòng galvanic
  Explanation
  The given statement explains that direct current is often converted in a safe manner with low voltage, which is referred to as galvanic current.

  Rate this question:

 • 19. 

  Dụng cụ máy hút sạch lỗ chân lông thường thường làm từng chỗ nhỏ trên mặt khi chữa trị 

  • A. 

   Da lão hoá

  • B. 

   Da bình thường

  • C. 

   Da mụn lỡ

  • D. 

   Da khô

  Correct Answer
  C. Da mụn lỡ
 • 20. 

  Da có màu chuyển vàng vàng có thể là dấu hiệu của 

  • A. 

   Kiêng cử đúng mức

  • B. 

   Bệnh vảy nến nhiễm trùng

  • C. 

   Bệnh viêm da

  • D. 

   Bệnh gan

  Correct Answer
  D. Bệnh gan
  Explanation
  The presence of yellowish or golden-colored urine can be a sign of liver disease. The liver is responsible for filtering waste products from the blood, including bilirubin, which gives urine its yellow color. When the liver is not functioning properly, it may not be able to process bilirubin effectively, leading to a buildup of this pigment in the urine and causing it to appear yellow or golden. Therefore, the correct answer is "Bệnh gan" (Liver disease).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.