Test Nga Historia

10 Pyetjet | Total Attempts: 20564

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Nga Historia

Në këtë test nga historia e klasës së 10 janë të paraqitura gjithsej 10 pyetje. Për secilën pyetje të saktë merr 10 pikë. Gjithsej janë 100 pikë. Për arritjen në fund do të merrni një certifikatë për nivelin e njohurive.!


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Kur u mbajt Kongresi i Vjenës ?
  • A. 

   Qershor 1813-Korrik 1814

  • B. 

   Tetor 1814-Dhjetor 1815

  • C. 

   Shtator 1814-Qershor 1815

  • D. 

   Korrik 1814-Qershor 1815

 • 2. 
  Gjermania u bashkua më :
  • A. 

   20 Shtator 1870

  • B. 

   18 Janar 1871

  • C. 

   15 Tetor 1970

  • D. 

   29 Shkurt 1875

 • 3. 
  3. Kryetar i Kongresit të Manastirit ishte:
  • A. 

   Mit`hat Frashëri

  • B. 

   Sami Frashëri

  • C. 

   Luigj Gurakuqi

  • D. 

   Gjergj Fishta

 • 4. 
  4. Kulturkamf dmth?
  • A. 

   Lufta për Drejtësi

  • B. 

   Lufta për Kulturë

  • C. 

   Lufta për Paqe

  • D. 

   Lufta për Pushtet

 • 5. 
  5. “Megali Idea” ishte ?
  • A. 

   Program Rus

  • B. 

   Program Grek

  • C. 

   Program Serb

  • D. 

   Program Turk

 • 6. 
  6. “Komiteti Qendror për Mbrojtjen e të Drejtëva të Kombësisë Shqiptare” njihej si ?
  • A. 

   Shoqëria e Stambollit

  • B. 

   Besëlidhja Shqiptare

  • C. 

   Kuvendi i Junikut

  • D. 

   Komiteti i Stambollit

 • 7. 
  7. Kur filloi dhe mbaroi Lufta civile në SHBA ?
  • A. 

   1871-75

  • B. 

   1881-85

  • C. 

   1861-65

  • D. 

   1891-95

 • 8. 
  8. Kur u bashkua Italia ?
  • A. 

   1880

  • B. 

   1870

  • C. 

   1890

  • D. 

   1860

 • 9. 
  9. Kur u hap Shkolla e Parë Shqipe ?
  • A. 

   1888

  • B. 

   1878

  • C. 

   1887

  • D. 

   1899

 • 10. 
  10. Në cilin vit u mbajt Lidhja e Pejës ?
  • A. 

   1989

  • B. 

   1899

  • C. 

   1889

  • D. 

   1879

Back to Top Back to top