Kuiz Nga Mentor Hajrizi

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By MentorHajrizi
M
MentorHajrizi
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 3,007
Questions: 10 | Attempts: 720

SettingsSettingsSettings
Kuiz Nga Mentor Hajrizi - Quiz

Në këtë kuiz përfshihen pyetje nga gjuha shqipe dhe letërsia. Kuizi përmban gjithsej 10 pyetje (me alternativa). Suksese! 


Questions and Answers
 • 1. 

  Drejtimet kryesore të letërsisë botërore të shek. XIX janë:  

  • A.

   Realizmi dhe simbolizmi

  • B.

   Simbolizmi dhe iluminizmi

  • C.

   Klasicizmi dhe impresionizmi

  • D.

   Sentimentalizmi dhe natyralizmi

  Correct Answer
  A. Realizmi dhe simbolizmi
  Explanation
  The main directions of world literature in the 19th century were Realism and Symbolism. Realism focused on depicting everyday life and society as accurately as possible, while Symbolism aimed to convey emotions and ideas through symbols and metaphors. These two movements had a significant impact on literature during that time, with Realism laying the foundation for modern literature and Symbolism introducing new ways of expressing abstract concepts. Therefore, the correct answer is "Realizmi dhe simbolizmi" (Realism and Symbolism).

  Rate this question:

 • 2. 

  Etapa moderne e shekullit XX shquhet me këta autorë, si: 

  • A.

   Honore de Balzak, Çarls Dikens, Edgar Alen Poe

  • B.

   Zhan Rasini, Molieri

  • C.

   Franc Kafka, Marsel Prust, Ezra Paund

  • D.

   Ulliam Shekspir, Servantesi, Françesko Petrarka

  Correct Answer
  C. Franc Kafka, Marsel Prust, Ezra Paund
  Explanation
  The correct answer is Franc Kafka, Marsel Prust, Ezra Paund. These authors are known for their contributions to modernist literature in the 20th century. Franz Kafka is famous for his works exploring themes of alienation and absurdity, such as "The Trial" and "The Metamorphosis." Marcel Proust is known for his monumental novel "In Search of Lost Time," which delves into memory, time, and the complexities of human experience. Ezra Pound was a key figure in modernist poetry, advocating for Imagism and promoting the works of other important modernist writers.

  Rate this question:

 • 3. 

  Kur lexojmë vargjet:O Flamur gjak, o flamur shkabë, O vënd e vatr’ o nën’ e babë..., e kujtojmë: 

  • A.

   Ndre Mjedjen - “Vaji i bylbylit”

  • B.

   Fan S. Nolin - “Himni i Flamurit”

  • C.

   Gjergj Fishtën - “Gjuha shqype”

  • D.

   Migjenin - “Recital i Malësorit”

  Correct Answer
  B. Fan S. Nolin - “Himni i Flamurit”
  Explanation
  The correct answer is Fan S. Nolin - “Himni i Flamurit”. This is because the given passage mentions the lines "O Flamur gjak, o flamur shkabë, O vënd e vatrë, o nënë e babë..." which are lyrics from the Albanian national anthem, known as "Himni i Flamurit". Therefore, the correct answer is Fan S. Nolin - “Himni i Flamurit”.

  Rate this question:

 • 4. 

  Dy librat më të njohur poetikë të Llazar Gushos janë:

  • A.

   "Dr. Gjilpëra” dhe “Shqipëria si m’u duk”

  • B.

   "Autobiografia” dhe “Israilitë e Filistinë"

  • C.

   "Sikur të isha djalë” dhe “Kalorësi i Skënderbeut”

  • D.

   "Vallja e Yjeve” dhe “Ylli i Zemrës”

  Correct Answer
  D. "Vallja e Yjeve” dhe “Ylli i Zemrës”
  Explanation
  The correct answer is "Vallja e Yjeve” dhe “Ylli i Zemrës". This is because these are two well-known poetic works by Llazar Gusho.

  Rate this question:

 • 5. 

  Me pseudonimin Mitrush Kuteli është i njohur:

  • A.

   Dhimitër Pasko

  • B.

   Ernest Koliqi

  • C.

   Haki Stërmilli

  • D.

   Gjergj Fishta

  Correct Answer
  A. Dhimitër Pasko
  Explanation
  The correct answer is Dhimitër Pasko. This is because the question states that the pseudonym Mitrush Kuteli is known by a certain name, and out of the given options, Dhimitër Pasko is the only name that fits this description.

  Rate this question:

 • 6. 

  Në moshën 27-vjeçare, vdiq:

  • A.

   Mitrush Kuteli

  • B.

   Gjergj Fishta

  • C.

   Millosh Gjergj Nikolla - Migjeni

  • D.

   Haki Stërmilli

  Correct Answer
  C. Millosh Gjergj Nikolla - Migjeni
  Explanation
  Millosh Gjergj Nikolla, also known as Migjeni, died at the age of 27.

  Rate this question:

 • 7. 

  Soneti është një lloj vjershe me 14 vargje. Shqip quhet edhe tingëllimë. Soneti përbëhet nga: 

  • A.

   Një katrenë e një tercinë

  • B.

   Dy katrena e dy tercina

  • C.

   Tri katrena e tri tercina

  • D.

   Katër katrena e katër tercina

  Correct Answer
  B. Dy katrena e dy tercina
  Explanation
  Soneti përbëhet nga dy katrena dhe dy tercina. Kjo do të thotë se soneti ka dy grupime të katër vargjeve secili dhe dy grupime të tre vargjeve secili.

  Rate this question:

 • 8. 

  Nëse në vend të fjalës “atdhe”, përdorim fjalën “mëmëdhe”, kemi: 

  • A.

   Hiponim

  • B.

   Homonim

  • C.

   Antonim

  • D.

   Sinonim

  Correct Answer
  D. Sinonim
  Explanation
  In the given question, if we replace the word "atdhe" with the word "mëmëdhe", the meaning of the sentence remains the same. This indicates that the two words are synonyms, as they can be used interchangeably without changing the overall meaning of the sentence. Therefore, the correct answer is "Sinonim".

  Rate this question:

 • 9. 

  Fjalën “reflektoj” zëvendësojeni me fjalën përgjegjëse në shqipe: 

  • A.

   Kundërshtoj

  • B.

   Pasqyroj

  • C.

   Kushtoj

  • D.

   Përcaktoj

  Correct Answer
  B. Pasqyroj
  Explanation
  The word "reflektoj" means "to reflect" in English. Among the given options, the word "pasqyroj" is the most appropriate replacement as it means "to mirror" or "to reflect" in Albanian. Therefore, "pasqyroj" is the correct answer as it best captures the meaning of "reflektoj" in the context.

  Rate this question:

 • 10. 

  Cila nga këto fjali është shkruar drejt? 

  • A.

   Njeriu punojë që të jetoj.

  • B.

   Njeriu punoi që të jetoi.

  • C.

   Njeriu punon që të jetojë.

  • D.

   Njeriu punoji që të jetoja.

  Correct Answer
  C. Njeriu punon që të jetojë.
  Explanation
  The correct answer is "Njeriu punon që të jetojë." This sentence is written in the present tense subjunctive form, which is used to express a desire, possibility, or necessity. The verb "punon" (works) is conjugated in the present tense to match the subject "Njeriu" (the person), and the verb "jetojë" (to live) is in the present tense subjunctive form to indicate the purpose or intention of the action.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.