Kuiz Nga Lenda E Gjeografise

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Laureta123
L
Laureta123
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 30,837
Questions: 10 | Attempts: 4,267

SettingsSettingsSettings
Kuiz Nga Lenda E Gjeografise - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Cka eshte hartografia ?

 • 2. 

  Sa lloje te hartave kemi dhe cilat jane ato ?

 • 3. 

  Cka kuptoni me teknologjine GIS ?

 • 4. 

  Nga cilat elemente perbehet harta gjeografike?

 • 5. 

  Meridianet jane _____________ te cilat bashkojne polin e veriut me ate te jugut.

  Explanation
  The correct answer is "vija gjysme rrethore" because it is the term used to describe the meridians that connect the North Pole with the South Pole. A meridian is an imaginary line that runs from the North Pole to the South Pole on the Earth's surface, and a "vija gjysme rrethore" translates to "semi-circular line" in English, which accurately represents the shape of the meridians connecting the poles.

  Rate this question:

 • 6. 

  Si quhen vijat qe paraqesin gjatesine gjeografike ?

  • A. 

   Paralele

  • B. 

   Meridiane

  • C. 

   Vija plotesuese

  • D. 

   Elemente matematike

  Correct Answer
  B. Meridiane
  Explanation
  Meridiane janë vijat që paraqesin gjatësinë gjeografike. Këto vija janë linjat e imazhit të rrethit të madh të tokës që shkojnë nga poloja veriore në poloën jugore. Ata janë të rëndësishme për të përcaktuar koordinatat gjeografike të një vendndodhjeje.

  Rate this question:

 • 7. 

  Si quhen rrathet qe i bashkojne pikat me gjeresi te njejte gjeografike?

  • A. 

   Meridiane

  • B. 

   Pika trigonometrike

  • C. 

   Kuote mbidetare

  • D. 

   Paralele

  Correct Answer
  D. Paralele
  Explanation
  Paralele quhen rrathet qe i bashkojne pikat me gjeresi te njejte gjeografike. Kjo eshte e vertete, pasi paralelet jane linjat qe shtrihen horizontalisht ne hapesiren gjeografike dhe nuk kryqezohen kurre. Keto linja jane paralele me ekvatorin dhe ndihmojne ne vendosjen e koordinatave gjeografike.

  Rate this question:

 • 8. 

  Izohypsja eshte vije e imagjinuar ne terren dhe reale ne harte e cila i bashkon pikat me kuote te ndryshme nga njera tjetra.

  • A. 

   E sakte

  • B. 

   E gabuar

  Correct Answer
  B. E gabuar
 • 9. 

  Cka paraqitet ne hartat topografike ?

  • A. 

   Nje qytet

  • B. 

   Nje kontinent

  • C. 

   Nje grup fshatrash

  Correct Answer
  C. Nje grup fshatrash
  Explanation
  Hartat topografike paraqesin nje grup fshatrash. Hartat topografike jane hartat e detajuara te nje zone gjeografike specifike, ku shfaqen detaje te ndryshme te terrenit si kodrat, lumenjte, pyjet, rrugicat, dhe vendbanimet. Nje grup fshatrash mund te jete nje element i rendesishem ne nje harte topografike, pasi shfaq vendndodhjen dhe organizimin e fshatrave ne nje zone te caktuar.

  Rate this question:

 • 10. 

  Cilat  nga opsionet e meposhtme bejne pjese ne projeksionet hartografike ?

  • A. 

   Projeksionet konike

  • B. 

   Projeksionet gjeografike

  • C. 

   Projeksionet cilindrike

  • D. 

   Projeksionet azimutale dhe perspektive

  Correct Answer(s)
  A. Projeksionet konike
  C. Projeksionet cilindrike
  D. Projeksionet azimutale dhe perspektive
  Explanation
  The options "Projeksionet konike, Projeksionet cilindrike, Projeksionet azimutale dhe perspektive" all make part of the hartographic projections.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.