Kuiz Nga Lenda E Gjeografise

10 Questions | Total Attempts: 3983

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Nga Lenda E Gjeografise

Questions and Answers
 • 1. 
  Cka eshte hartografia ?
 • 2. 
  Sa lloje te hartave kemi dhe cilat jane ato ?
 • 3. 
  Cka kuptoni me teknologjine GIS ?
 • 4. 
  Nga cilat elemente perbehet harta gjeografike?
 • 5. 
  Meridianet jane _____________ te cilat bashkojne polin e veriut me ate te jugut.
 • 6. 
  Si quhen vijat qe paraqesin gjatesine gjeografike ?
  • A. 

   Paralele

  • B. 

   Meridiane

  • C. 

   Vija plotesuese

  • D. 

   Elemente matematike

 • 7. 
  Si quhen rrathet qe i bashkojne pikat me gjeresi te njejte gjeografike?
  • A. 

   Meridiane

  • B. 

   Pika trigonometrike

  • C. 

   Kuote mbidetare

  • D. 

   Paralele

 • 8. 
  Izohypsja eshte vije e imagjinuar ne terren dhe reale ne harte e cila i bashkon pikat me kuote te ndryshme nga njera tjetra.
  • A. 

   E sakte

  • B. 

   E gabuar

 • 9. 
  Cka paraqitet ne hartat topografike ?
  • A. 

   Nje qytet

  • B. 

   Nje kontinent

  • C. 

   Nje grup fshatrash

 • 10. 
  Cilat  nga opsionet e meposhtme bejne pjese ne projeksionet hartografike ?
  • A. 

   Projeksionet konike

  • B. 

   Projeksionet gjeografike

  • C. 

   Projeksionet cilindrike

  • D. 

   Projeksionet azimutale dhe perspektive

Back to Top Back to top