Njeriu Dhe Natyra Për Klasen E 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Gentrit Ahmeti
G
Gentrit Ahmeti
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 393
Questions: 10 | Attempts: 394

SettingsSettingsSettings
Njeriu Dhe Natyra P�r Klasen E 2 - Quiz

Arsimtar:Gentrit Ahmeti 


Questions and Answers
 • 1. 

  Çka quajme lëvizje?

  • A. 

   Procesi i zhvemdosjes nga një pozitë në tjetrën.

  • B. 

   Procesi i zhvemdosjesë së trupave.

  • C. 

   Procesi i lëvizjes mga lartesia në tokë

  • D. 

   Trupat që levizin në menyrë të njejtë.

  Correct Answer
  A. Procesi i zhvemdosjes nga një pozitë në tjetrën.
  Explanation
  The correct answer is "Procesi i zhvemdosjes nga një pozitë në tjetrën." This answer correctly identifies the term "lëvizje" (movement) and explains it as the process of transitioning from one position to another.

  Rate this question:

 • 2. 

  Shpejtësia tregon se sa shpejtë një trup ndërron pozitën.

  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasakët

  Correct Answer
  A. E saktë
  Explanation
  The correct answer is "E saktë" (It is correct). This suggests that the statement "Shpejtësia tregon se sa shpejtë një trup ndërron pozitën" (Speed indicates how quickly an object changes position) is accurate and true.

  Rate this question:

 • 3. 

  Çfarë është zëri?

  • A. 

   Është lloji i valës ,i cili krijohet kur trupat dridhen.

  • B. 

   Është lloji i valës,i cili bëjet kur trupat lëvizim.

  Correct Answer
  A. Është lloji i valës ,i cili krijohet kur trupat dridhen.
  Explanation
  The correct answer is "It is a type of sound that is created when bodies vibrate." This explanation accurately describes the nature of sound as a type of vibration that is created when objects or bodies shake or vibrate.

  Rate this question:

 • 4. 

  Qka quajmë zhurëm?

  • A. 

   Zërat e ulët shpesh mund të jenë të pakëdeshëm dhe shqetedues.

  • B. 

   Zërat e lartë shpesh mund të jenë të pakendshëm dhe shqetësues.

  Correct Answer
  B. Zërat e lartë shpesh mund të jenë të pakendshëm dhe shqetësues.
 • 5. 

  Qfarë eshtë drita?

  • A. 

   Formë e punë e cilën e kryen dielli gjatë tërê kohës.

  • B. 

   Formë e energjisë,e cila ma mundeson të shohim.

  • C. 

   Forma e diellot në tokë.

  • D. 

   Nuk e di.

  Correct Answer
  B. Formë e energjisë,e cila ma mundeson të shohim.
  Explanation
  The correct answer is "Formë e energjisë, e cila na mundëson të shohim." This answer correctly identifies light as a form of energy that allows us to see. Light is a type of electromagnetic radiation that is visible to the human eye and is responsible for our sense of vision.

  Rate this question:

 • 6. 

  Qka është nxehtësia?

  • A. 

   Forma e punës ,e cila vjen nga toka.

  • B. 

   Format w mundeshme në tokë.

  • C. 

   Forma e energjisë ,e cila vjen nga dielli.

  Correct Answer
  A. Forma e punës ,e cila vjen nga toka.
  Explanation
  Nxehtësia është forma e punës, e cila vjen nga toka.

  Rate this question:

 • 7. 

  Çka quajm orientim?

  • A. 

   Gjetja e drejtimit ku jemi nisur.

  • B. 

   Gjetja e drejtimit ku do të shkoni.

  • C. 

   Gjetja e ushqimit të parapëlqyer.

  Correct Answer
  B. Gjetja e drejtimit ku do të shkoni.
 • 8. 

  Drejtimet kryesore janë...

  • A. 

   Veri

  • B. 

   Jug

  • C. 

   Rrethore

  • D. 

   Lindje

  • E. 

   Perëndim

  Correct Answer
  A. Veri
  Explanation
  The correct answer is "Veri" which means "North" in Albanian. This answer is based on the given options which represent different directions. "Veri" is the only option that represents a direction, while the other options represent different regions or areas.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.