Njeriu Dhe Natyra Për Klasen E 2

10 Questions | Total Attempts: 201

SettingsSettingsSettings
Njeriu Dhe Natyra Pr Klasen E 2 - Quiz

Arsimtar:Gentrit Ahmeti 


Questions and Answers
 • 1. 
  Çka quajme lëvizje?
  • A. 

   Procesi i zhvemdosjes nga një pozitë në tjetrën.

  • B. 

   Procesi i zhvemdosjesë së trupave.

  • C. 

   Procesi i lëvizjes mga lartesia në tokë

  • D. 

   Trupat që levizin në menyrë të njejtë.

 • 2. 
  Shpejtësia tregon se sa shpejtë një trup ndërron pozitën.
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasakët

 • 3. 
  Çfarë është zëri?
  • A. 

   Është lloji i valës ,i cili krijohet kur trupat dridhen.

  • B. 

   Është lloji i valës,i cili bëjet kur trupat lëvizim.

 • 4. 
  Qka quajmë zhurëm?
  • A. 

   Zërat e ulët shpesh mund të jenë të pakëdeshëm dhe shqetedues.

  • B. 

   Zërat e lartë shpesh mund të jenë të pakendshëm dhe shqetësues.

 • 5. 
  Qfarë eshtë drita?
  • A. 

   Formë e punë e cilën e kryen dielli gjatë tërê kohës.

  • B. 

   Formë e energjisë,e cila ma mundeson të shohim.

  • C. 

   Forma e diellot në tokë.

  • D. 

   Nuk e di.

 • 6. 
  Qka është nxehtësia?
  • A. 

   Forma e punës ,e cila vjen nga toka.

  • B. 

   Format w mundeshme në tokë.

  • C. 

   Forma e energjisë ,e cila vjen nga dielli.

 • 7. 
  Çka quajm orientim?
  • A. 

   Gjetja e drejtimit ku jemi nisur.

  • B. 

   Gjetja e drejtimit ku do të shkoni.

  • C. 

   Gjetja e ushqimit të parapëlqyer.

 • 8. 
  Drejtimet kryesore janë...
  • A. 

   Veri

  • B. 

   Jug

  • C. 

   Rrethore

  • D. 

   Lindje

  • E. 

   Perëndim

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.