RIP Računari I Periferije Kolokvijum

150 Questions | Attempts: 2187
Share

SettingsSettingsSettings
RIP Računari I Periferije Kolokvijum - Quiz

Računari i periferije kolokvijum 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Kod TFT monitora vrednost napona video signala LVDS tipa je
  • A. 

   0.3 V

  • B. 

   5 V

  • C. 

   3.3 V

  • D. 

   2.5 V

 • 2. 
  Površina fotoosetljivog bubnja tonera kasete, nakon faze primarnog naelektrisanja je
  • A. 

   Električno neutralna

  • B. 

   Pozitivno naelektrisana

  • C. 

   Negativno naelektrisana

  • D. 

   Po blokovima, pozitivno i negativno naelektrisana

 • 3. 
  Čestice tonera se u toku faze razvijanja preko metalnog valjka za razvijanje (developing roller)
  • A. 

   Negativno naelektrišu

  • B. 

   Fiksiraju

  • C. 

   Zagrevaju

  • D. 

   Pozitivno naelektrišu

 • 4. 
  Kod SAS (Serial Attached SCSI) tehnologije povezivanja moguće je priključiti
  • A. 

   2048 diskova

  • B. 

   16

  • C. 

   8

  • D. 

   16256 diskova

 • 5. 
  Uloga otklonskih zavojnica (kalemova, HSK, VSK) je
  • A. 

   Usmeravanje elektronskog mlaza na željenu tačku ekrana

  • B. 

   Razmagnetisanje ekrana

  • C. 

   Fokusiranje elektronskog mlaza

  • D. 

   Ubrzavanje elektronskog mlaza

 • 6. 
  Modularni stepeni za napajanje omogućavaju
  • A. 

   Paralelno vezivanje dodatnih stepena

  • B. 

   Serijsko vezivanje dodatnih stepena

  • C. 

   Generisanje napona od 48V

  • D. 

   Odstranjivanje nepotrebnih kablova

 • 7. 
  Na kojim pinovima VGA konektora u monitoru se nalaze horizontalni i vertikalni sinhro impulsi?
  • A. 

   9, 10

  • B. 

   1, 2

  • C. 

   13, 14

  • D. 

   5, 6

 • 8. 
  Grejač za fiksiranje tonera radi i u pripremnom stanju kada je izveden kao
  • A. 

   Kvarcni grejač

  • B. 

   Keramički

  • C. 

   Halogeni grejač

  • D. 

   Ništa od ponuđenog

 • 9. 
  Količina memeorije potrebna za prikaz slike u rezoluciji 1024x768 u 24 bitskom režimu je (red veličine):
  • A. 

   2 MB

  • B. 

   20 MB

  • C. 

   200 KB

  • D. 

   2 KB

 • 10. 
  RAMDAC komponenta video kartice
  • A. 

   Konvertuje analogne signale u digitalne

  • B. 

   Mora da postoji za CRT monitore

  • C. 

   Služi za obradu 3D signala

  • D. 

   Mora da postoji za TFT monitore

 • 11. 
  Uloga NTC otpornika na ulazu prekidačkog stepena za napajanje je da
  • A. 

   Ograniči početnu struju

  • B. 

   Bude naponski delitelj

  • C. 

   Detektuje 220/110 V

  • D. 

   Bude naponski delitelj

 • 12. 
  Koji konektor koriste CRT monitori za prijem signala iz video kartice ?
  • A. 

   DVI-D

  • B. 

   HDMI

  • C. 

   VGA

  • D. 

   DVI-I

 • 13. 
  Učestanost prekidanja struje u primaru invertorskog transformatora je (red veličine):
  • A. 

   50 kHz

  • B. 

   5 Hz

  • C. 

   50 Hz

  • D. 

   50 MHz

 • 14. 
  Rezolucija ekrana se dobija kao
  • A. 

   Proizvod broja bita po boji i količine memorije

  • B. 

   Broj piksela po dijagonali

  • C. 

   Proizvod broja piksela po horizontali i vertikali

  • D. 

   Proizvod dubine boje i količine memorije

 • 15. 
  Signal kojim upravljačko kolo (UK) prekidačkog izvora za napajanje polarišu bazu tranzistora radi stabilizacije napona je:
  • A. 

   Konstantan jednosmerni signal

  • B. 

   Impulsnog tipa

  • C. 

   Testerasti signal

  • D. 

   Sinusnog tipa

 • 16. 
  Kog su tipa stepeni za napajanje koji se koriste kod PC računara?:
  • A. 

   Invertorskog

  • B. 

   Linearnog

  • C. 

   Kaskadnog

  • D. 

   Prekidačkog

 • 17. 
  Vertikalni i horizontalni sinhro kanali za CRT monitor koje šalje video kartica su
  • A. 

   Digitalni signali

  • B. 

   Sinusoidalni signali

  • C. 

   Testerasti signali

  • D. 

   Analogni signali

 • 18. 
  Vrednost napona za napajanje florescentnih lampi za pozadinsko osvetljenje TFT monitora su:
  • A. 

   20-25 kV

  • B. 

   10-25 kV

  • C. 

   12-14 V

  • D. 

   600-800 V

 • 19. 
  Perzistencija je
  • A. 

   Vreme trajanja sjaja fosfora nakon pobude

  • B. 

   Jedan od rasporeda fosfornih tačaka

  • C. 

   Tromost elektronskog mlaza

  • D. 

   Gustina fosfornih tačaka na ekranu

 • 20. 
  Dubina boje je
  • A. 

   Broj mogućih promena intenziteta boje

  • B. 

   Proizvod broja piksela po horizontalnoj vertikali

  • C. 

   Razmak između dva piksela

  • D. 

   Broj aditivnih boja

 • 21. 
  Koliko tranzistora je potrebno za formiranje jednog piksela TFT monitora
  • A. 

   3

  • B. 

   1

  • C. 

   4

  • D. 

   2

 • 22. 
  Izlaz DC/DC konvertora TFT panela od +20V služi za
  • A. 

   Napajanje fluo cevi

  • B. 

   Isključenje svih ostalih linija panela

  • C. 

   Rad pobuđenih kola

  • D. 

   Uključenje jedne linije panela

 • 23. 
  Učestanost vertikalnog skeniranja je
  • A. 

   1/(broj vertikalnih linija ekrana)

  • B. 

   Broj ekrana koji se "iscrtaju" u 1 sekundi

  • C. 

   Vreme potrebno da se prikaže jedna slika na ekranu

  • D. 

   Rezolucija/(broj vertikalnih linija ekrana)

 • 24. 
  Koji visoki napon dobijamo iz Horizontalnog izlaznog stepena?
  • A. 

   25 kV

  • B. 

   50 V

  • C. 

   1500 V

  • D. 

   18 kV

 • 25. 
  Izlaz iz skalera TFT monitora su
  • A. 

   Kontrolni signali I podaci za jedan piksel

  • B. 

   Samokontrolni signali

  • C. 

   Samo podaci za jedan piksel

  • D. 

   Podaci za 2 piksela I kontrolni signali

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.