Budowa Atomu, A UKład Okresowy Pierwiastków Chemicznych

10 Questions | Attempts: 560
Share

SettingsSettingsSettings
Budowa Atomu, A UKład Okresowy Pierwiastków Chemicznych - Quiz

Klasa 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Zjawisko samorzutnego mieszania się substancji w wyniku chaotycznego ruchu ich drobin nazywamy:
 • 2. 
  Zaznacz poprawne zdania dotyczące protonu:
  • A. 

   Ma ładunek cząstki +1

  • B. 

   Znajduję się na powłokach

  • C. 

   Nie znajduje się w jądrze atomu

  • D. 

   Jest nukleonem

 • 3. 
  Zaznacz poprawne zdanie dotyczące neutronu:
  • A. 

   Ma ujemny ładunek eletryczny

  • B. 

   Krąży wokół jądra atomowego

  • C. 

   Ma masę 1/1837 u

  • D. 

   Ma masę 1 u

 • 4. 
  Pierwiastek ten ma 1 elektron walencyjny na drugiej powłoce. Pierwiastkiem tym jest:
 • 5. 
  Pierwiastek z grupy borowców, który posiada 5 powłok elektronowych.
 • 6. 
  Masa atomowa wodoru wynosi 1,01 u. Możemy z tego wywnioskować, że:
  • A. 

   Większość wodoru występującego naturalnie ma 1 neutron w jądrze

  • B. 

   Większość wodoru w występującego naturalnie nie ma neutronu

  • C. 

   Występuje tylko jeden izotop wodoru

  • D. 

   żadne z powyższych

 • 7. 
  Podczas przemiany alfa:
  • A. 

   Zostaje wyemitowane jądro helu-4

  • B. 

   Zostaje wyemitowany elektron

  • C. 

   Liczba atomowa zmniejsza się o 4

  • D. 

   Liczba masowa zmniejsza się o 2

 • 8. 
  Podczas przemiany beta - :
  • A. 

   Liczba masowa wzrasta

  • B. 

   Liczba atomowa wzrasta

  • C. 

   Neutron rozpada się na proton i elektron, który zostaje wyemitowany podczas przemiany

  • D. 

   Liczba masowa maleje

 • 9. 
  Pierwiastkiem o najmniejszej aktywności jest:
  • A. 

   Pierwiastek posiadający osiem elektronów

  • B. 

   Pierwiastek posiadający tylko jeden elektron na powłoce walencyjnej

  • C. 

   Pierwiastek, który posiada dublet lub oktet elektronowy

  • D. 

   Pierwiastek, który posiada tyle samo protonów, co neutronów

 • 10. 
  Pewien pierwiastek posiada tyle protonów, ile znajduję się na powłoce walencyjnej radonu. Pierwiastkiem tym jest:
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.