Ulangan Uts Aqidah Akhlak Kelas Ix Mts

10 Questions | Total Attempts: 2586

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Uts Aqidah Akhlak Kelas Ix Mts

Kerjakan soal berikut dengan baik dan benar ..!


Questions and Answers
 • 1. 
  Hari Akhir disebut juga ...
  • A. 

   Hari Kiamat

  • B. 

   Alam Barzakh

  • C. 

   Kiamat Sughra

  • D. 

   Alam gaib

 • 2. 
  Secara bahasa kiamat berarti ...
  • A. 

   Perhitungan

  • B. 

   Kebangkitan

  • C. 

   Kezaliman

  • D. 

   Pembalasan

 • 3. 
  Tidak ada yang mengetahui datangnya Kiamat kecuali....
  • A. 

   Malaikat

  • B. 

   Manusia

  • C. 

   Allah SWT

  • D. 

   Jin

 • 4. 
  Hukum beriman kepada hari akhir adalah ...
  • A. 

   Sunnah

  • B. 

   Mubah

  • C. 

   Makruh

  • D. 

   Wajib

 • 5. 
  Dalil naqli yang menerangkan tentang kepastian datangnya hari kiamat adalah Alqur'an surat ....
  • A. 

   QS. An Nisa, 136

  • B. 

   QS. Ar Rahman, 19-20

  • C. 

   QS. Al Hajj, 7

  • D. 

   QS. Saba, 37

 • 6. 
  Hari dimana manusia dibangkitkan dari kuburnya disebut ....
  • A. 

   Yaumul Mahsyar

  • B. 

   Yaumul ba'as

  • C. 

   Yaumul hisab

  • D. 

   Yaumul mizan

 • 7. 
  Padang tempat dikumpulkannya manusia pada hari kiamat disebut padang ....
  • A. 

   Pasir

  • B. 

   Rumput

  • C. 

   Bulan

  • D. 

   Mahsyar

 • 8. 
  Hari dibalasnya amal manusia disebut ...
  • A. 

   Yaumul akhir

  • B. 

   Yaumul hisab

  • C. 

   Yaumul jaza

  • D. 

   Yaumul ba'as

 • 9. 
  Bencana Alam seperti gunung meletus dan gempa bumi merupakan tanda tanda dari ....
  • A. 

   Kiamat Sughra

  • B. 

   Kiamat Kubro

  • C. 

   Yaumul akhir

  • D. 

   Yaumul mizan

 • 10. 
  Malaikat yang bertugas meniup sangsakala sebagai tanda hari akhir adalah ....
  • A. 

   Mikail

  • B. 

   Ijroil

  • C. 

   Isrofil

  • D. 

   Jibril

Back to Top Back to top