Ulangan Uts Aqidah Akhlak Kelas VIII Mts

10 Questions | Total Attempts: 2028

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangan Uts Aqidah Akhlak Kelas VIII Mts

Kerjakan soal berikut dengan baik dan benar..!


Questions and Answers
 • 1. 
  Arti Kitab Menurut Bahasa adalah
  • A. 

   Tulisan

  • B. 

   Goresan

  • C. 

   Wahyu

  • D. 

   Lembaran

 • 2. 
  Suhuf secara bahasa artinya..
  • A. 

   Wahyu

  • B. 

   Lembaran

  • C. 

   Kumpulan Tulisan

  • D. 

   Kumpulan lembaran

 • 3. 
  Perintah untuk mengimani semua kitab - kitab Allah terdapat pada Al qur'an surat ....
  • A. 

   Al Isra', 2

  • B. 

   Al An'am, 91

  • C. 

   Qs.An Nisa, 136

  • D. 

   An Nisa, 163

 • 4. 
  Yang tidak termasuk kitab - kitab Allah adalah ...
  • A. 

   Injil

  • B. 

   Taurat

  • C. 

   Al Qur'an

  • D. 

   Kitab Kuning

 • 5. 
  Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi ...
  • A. 

   Nabi Muhammad SAW

  • B. 

   Nabi Musa AS

  • C. 

   Nabi Daud AS

  • D. 

   Nabi Isa AS

 • 6. 
  Kitab Allah yang diperuntukan bagi semua bangsa, yaitu ...
  • A. 

   Al Qur'an

  • B. 

   Taurat

  • C. 

   Zabur

  • D. 

   Injil

 • 7. 
  Fungsi diturunkannya Kitab - kitab Allah adalah, Kecuali ...
  • A. 

   Keperluan manusia untuk mengenal TuhanNya

  • B. 

   Sebagai koleksi benda - benda bersejarah

  • C. 

   Sebagai tolok ukur kebenaran

  • D. 

   Sebagai sumber informasi

 • 8. 
  Dalam bahasa Ibrani, Taurat disebut...
  • A. 

   Thora

  • B. 

   Mazmur

  • C. 

   Hebrew

  • D. 

   Al Furqon

 • 9. 
  Kitab yang berisikan Nyanyian, Pujian, do'a, Nasihat, dan hikmah adalah isi dari kitab .....
  • A. 

   Taurat

  • B. 

   Zabur

  • C. 

   Injil

  • D. 

   Alqur'an

 • 10. 
  Naskah asli kitab taurat berbahasa ...
  • A. 

   Arab

  • B. 

   Ibrani

  • C. 

   Inggris

  • D. 

   Yunani

Back to Top Back to top