Nilai Berkaitan Alam Sekitar Quiz

6 Questions | Total Attempts: 131

SettingsSettingsSettings
Nilai Berkaitan Alam Sekitar Quiz - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kemampanan alam sekitar ialah __________________________ alam sekeliling sebagai _______________________ untuk kesejahteraan hidup.
 • 2. 
  Prihatin dan berusaha menyelesaikannya merupakan kata kunci bagi Nilai Kemampanan Alam Sekitar.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 3. 
  Berikut merupakan kesan kemusnahan terumbu karang, KECUALI
  • A. 

   Pukulan ombak menjadi kuat

  • B. 

   Habitat hidupan marin akan musnah

  • C. 

   Ekonomi negara meningkat

  • D. 

   Aktiviti pelancongan terjejas

 • 4. 
  Yang manakah bukan bencana alam?
  • A. 

   Banjir

  • B. 

   Kepupusan haiwan

  • C. 

   Tanah runtuh

  • D. 

   Ribut

 • 5. 
  Berikut merupakan langkah-langkah dalam menghadapi banjir, KECUALI?
  • A. 

   Bermain air banjir

  • B. 

   Simpan dokumen yang penting di tempat selamat

  • C. 

   Sediakan makanan yang mencukupi

  • D. 

   Dapatkan suntikan vaksin untuk mengelakkan penyakit berjangkit

 • 6. 
  Definisi Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar ialah kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.