Theo Các Bạn, NghỆ ThuẬt SẮp ĐẶt LÀ GÌ? What Do You Think About "Installation Art"?

7 Questions | Total Attempts: 164

SettingsSettingsSettings
Theo Cc Bn, Ngh Thut Sp t L G? What Do You Think About "Installation Art"? - Quiz

Hãy cùng Kidstallation tìm hiểu về nghệ thuật sắp đặt qua các câu hỏi thú vị sau đây nhé!Let's discover the world of Installation Art through 7 ultra-interesting questions! 


Questions and Answers
 • 1. 
  Đố bạn biết trong bức tranh Salcedo's Chair Building một trong những tuyệt tác sắp đặt này có bao nhiêu chiếc ghế?How many chairs you think in the picture Salcedo's Chair Building are there?
  • A. 

   1600

  • B. 

   1750

  • C. 

   1550

  • D. 

   1800

 • 2. 
  Sân chơi nghệ thuật sắp đặt dành cho trẻ em đã được Tòhe tổ chức bao nhiêu lần?How many times did Tohe organize Kidstallation?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 3. 
  Ai có thể trở thành một nghệ nhân sắp đặt?who could be the artist of the Art of Installation?
  • A. 

   Trẻ em (kids)

  • B. 

   Kiến trúc sư (architects)

  • C. 

   Nhân viên công sở (white collar workers)

  • D. 

   Tất cả mọi người (Everyone)

 • 4. 
  Tên gọi Tiếng anh của Nghệ thuật sắp đặt là gì?What is "Nghệ thuật sắp đặt" in English?
  • A. 

   Organization Art

  • B. 

   Installation Art

  • C. 

   Origami

  • D. 

   Arrangement Art

 • 5. 
  Các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có thể được làm nên từ đâu?How can we make the masterpiece of Installation from?
  • A. 

   Ánh sáng (light)

  • B. 

   Hoa quả (fruit)

  • C. 

   Phương tiện giao thông (vehicle)

  • D. 

   Con người (human beings)

  • E. 

   Tất cả các loại vật liệu quanh ta (Every instruments around us)

 • 6. 
  Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đầu tiên (và cũng là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại) trên mặt trăng là?What is the name of the first (and only up till now) masterpiece of Installation on the moon?
  • A. 

   Fallen Astronaut

  • B. 

   Apollo’s Touch

  • C. 

   Sol

  • D. 

   Lunar Life

 • 7. 
  Một tác phẩm Nghệ thuật sắp xếp là tác phẩm đa chiều, đúng hay sai?A piece of Installation is multidimensional,true or false?
  • A. 

   Đúng (True)

  • B. 

   Sai (False)