Kamalayang Ponolohiya

7 | Total Attempts: 842

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kamalayang Ponolohiya


Questions and Answers
 • 1. 
  Ito ay saltik ng salita o bawat bigkas ng bibig sa pagsasabi ng salita.
  • A. 

   Pantig

  • B. 

   Pagpapantig

  • C. 

   Diptonggo

  • D. 

   Klaster

 • 2. 
  Ito ay paraan ng pagbabahagi ng salita sa mga pantig.
  • A. 

   Pantig

  • B. 

   Pagpapantig

  • C. 

   Diptonggo

  • D. 

   Klaster

 • 3. 
  Ano ang wastong pantig ng salitang "eskwelahan"? 
  • A. 

   Eskwe-lahan

  • B. 

   Es-kwe-la-han

  • C. 

   Eskwe-la-han

  • D. 

   Es-kwel-a-han

 • 4. 
  Ano ang kayarian ng pantig ng salitang "manggagawa"?
  • A. 

   KPK-KP-KP-KP

  • B. 

   KPKK-KP-KP-KP

 • 5. 
  Ito ang ay magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa isang pantig.
  • A. 

   Klaster

  • B. 

   Diptonggo

 • 6. 
  Ito ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig at isang malapatinig sa loob ng isang pantig.
  • A. 

   Klaster

  • B. 

   Diptonggo

 • 7. 
  Ano ang pares minimal ng salitang "dalita"?
  • A. 

   Cainta

  • B. 

   Salita

Back to Top Back to top