Žlezde Sa Unutrašnjim Lučenjem

15 Questions | Attempts: 1080

SettingsSettingsSettings
lezde Sa Unutranjim Luenjem - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Žlezde u čovečijem telu podeljene su u dve grupe.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 2. 
  Žlezde koje svoje produkte izlučuju preko odvodnih kanala na tačno određeno mesto zovu se:
  • A. 

   Endokrine

  • B. 

   Egzokrine

  • C. 

   Mezofilne

 • 3. 
  Žlezde koje svoje produkte izlučuju direktno u krv zovu se:
  • A. 

   Endokrine

  • B. 

   Egzokrine

  • C. 

   Mezofilne

 • 4. 
  Iz ponuđenog niza izdvoj žlezde sa spoljašnjim lučenjem (egzokrine):
  • A. 

   Grudne

  • B. 

   Pljuvačne

  • C. 

   Znojne

  • D. 

   Polne

  • E. 

   Mlečne

  • F. 

   Lojne

 • 5. 
  Iz ponuđenog niza izdvoj žlezde sa unutrašnjim lučenjem (endokrine):
  • A. 

   Želudačne

  • B. 

   Hipofiza

  • C. 

   Štitna

  • D. 

   Jetra

  • E. 

   Jajnici

  • F. 

   Nadbubrežna

 • 6. 
  Produkti endokrinih žlezda deluju u malim količinama i zovu se:
 • 7. 
  Gušterača (pankreas) je isključivo žlezda sa unutrašnjim lučenjem (endokrina).Ona luči hormone koji utiču na rast i razvoj organizma.
  • A. 

   Tvrdnja je tačna, obrazloženje je netačno

  • B. 

   Tvrdnja je tačna, obrazloženje je tačno

  • C. 

   Tvrdnja je netačna, obrazloženje je tačno

  • D. 

   Tvrdnja i obrazloženje su netačni

 • 8. 
  Grudna žlezda se nalazi u grudnoj duplji.Ona ima ulogu u sazrevanju belih krvnih zrnaca koji imaju odbrambenu ulogu.
  • A. 

   Tvrdnja je tačna, obrazloženje je netačno

  • B. 

   Tvrdnja je tačna, obrazloženje je tačno

  • C. 

   Tvrdnja je netačna, obrazloženje je tačno

  • D. 

   Tvrdnja i obrazloženje su netačni

 • 9. 
  Povezanost žlezda sa unutrašnjim lučenjem i nervnog sistema ostvaruje se preko mehanizma povratne sprege.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 10. 
  Adrenalin je hormon stresa i luči ga:
  • A. 

   Kora nadbubrežne žlezde

  • B. 

   Srž nadbubrežne žlezde

 • 11. 
  Gušavost je uvećanje štitne žlezde koje nastaje zbog nedostatka:
  • A. 

   Kalcijuma

  • B. 

   Magnezijuma

  • C. 

   Fosfora

  • D. 

   Joda

 • 12. 
  Kada hipofiza prekomerno luči hormon rasta posle završenog perioda rasta nastaje:
  • A. 

   Đžinovski rast

  • B. 

   Patuljast rast

  • C. 

   Akromegalija

  • D. 

   Gojaznost

 • 13. 
  Sposobnost organizma da održava ravnotežu unutrašnje sredine bez obzira na promene koje se dešavaju u spoljašnjoj sredini zove se homeostaza
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.