Kambe1upi

24 Questions

Settings
Please wait...
Kambe1upi

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju: 
  • A. 

   Rukovodilac tima ne ucestvuje u njegovoj realizaciji vec njom upravlja

  • B. 

   Rukovodilac tima ucestvuje u njegovoj realizaciji i njome upravlja

  • C. 

   Rukovodilac tima ucestvuje u njegovoj realizaciji ali njome ne upravlja

 • 2. 
  Po Hansakeru karakteristike efikasnog tima su:1. mala velicina2. komplementarne vestine3. zajednicki cilj4. specificni ciljevi5. ....................................6. zajednicka odgovornost
  • A. 

   Zajednicki pristup

  • B. 

   Pojedinacni pristup

  • C. 

   Slobodan pristup

 • 3. 
  Odaberite tačnu tvrdnju:
  • A. 

   1. Funkcionalna organizacija predstavlja ustvari korišćenje postojeće funkcionalne organizacione strukture preduzeća za upravljanje projektom.

  • B. 

   2. Funkcionalna organizacija predstavlja ustvari korišćenje postojeće funkcionalne organizacione strukture preduzeća za alokaciju resursa.

  • C. 

   3. Funkcionalna organizacija predstavlja ustvari kreiranje nove funkcionalne organizacione strukture preduzeća za upravljanje projektom.

 • 4. 
  Trajanje aktivnosti predstavlja:
  • A. 

   Vreme potrebno da se realizuje neka aktivnost uz najnize troskove

  • B. 

   Vreme potrebno da se realizuje neka aktivnost uz angazovanje resursa

  • C. 

   Vreme potrebno da se realizuje neka aktivnost uz minimalno angazovanje resursa

 • 5. 
  Vrste tehnike mreznog planiranja su:
  • A. 

   EPS i OBS

  • B. 

   EPS i PERT

  • C. 

   CPM i EPS

  • D. 

   CPM i PERT

 • 6. 
  Procena vremena trajanja aktivnosti kod PERT metode vrši se na osnovu: 
  • A. 

   Svega napred navedenog

  • B. 

   Pesimističkog vremena trajanja aktivnosti

  • C. 

   Optimističkog vremena trajanja aktivnosti

  • D. 

   Najverovatnijeg vremena trajanja aktivnosti

 • 7. 
  Normalno vreme trajanja aktivnosti je: 
  • A. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angažovanje maksimalnih troškova

  • B. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angažovanje optimalnih troškova

  • C. 

   Proces odvijanja aktivnosti uz angažovanje minimalnih troškova

 • 8. 
  Kritični put je:
  • A. 

   Zbir vremena trajanja kritičnih aktivnosti i predstavlja najduzi put.

  • B. 

   Zbir vremena trajanja kritičnih aktivnosti I predstavlja najkraci put.

  • C. 

   Zbir vremena trajanja kritičnih aktivnosti I predstavlja optimalni put.

 • 9. 
  Koja organizaciona struktura preduzeca se primenjuje u slucaju istovremenog odvijanja veceg broja srednje slozenih projekata?
  • A. 

   Funkcionalna organizacija

  • B. 

   Matricna organizacija

  • C. 

   Projektna organizacija

 • 10. 
  Tehnika mreznog planiranja:
  • A. 

   Ne resava i ne otkriva probleme tokom realizacije projekta

  • B. 

   Resava i otkriva probleme tokom realizacije projekta

  • C. 

   Ne resava ali otkriva probleme tokom realizacije projekta

 • 11. 
  Klasifikacija projekata omogucava da se odrede specificnosti i na osnovu toga koncept upravljanja za pojedinu vrstu projekata
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 12. 
  Najraniji pocetak aktivnosti predstavlja:
  • A. 

   Vremensku koordinatu na kojoj jedna aktivnost mora poceti

  • B. 

   Vremensku koordinatu na kojoj jedna aktivnost najranije mora poceti

  • C. 

   Vremensku koordinatu na kojoj se najranije mora poceti sa planiranjem te aktivnosti

 • 13. 
  Dijagrami koji olaksavaju planiranje, pracenje i kontrolu odvijanja realizacije su:
  • A. 

   Strukturni dijagrami

  • B. 

   Dijagrami aktivnosti

  • C. 

   Dijagrami klasa

  • D. 

   Sistemski dijagrami

 • 14. 
  Skracenica OBS predstavlja:
  • A. 

   Organization Breakup Structure

  • B. 

   Organization Breakdown System

  • C. 

   Organization Breakdown Structure

  • D. 

   Organization Breakup System

 • 15. 
  Najpogodnija za upravljanje kompleksnim i skupim projektima je
  • A. 

   Matricna organizacija

  • B. 

   Funkcionalna organizacija

  • C. 

   Projektna organizacija

 • 16. 
  Fiktivna aktivnost se graficki predstavlja:
  • A. 

   Kao krug

  • B. 

   Kao vektor

  • C. 

   Isprekidanom linijom

 • 17. 
  Kada je nastao koncept upravljanja projektom
  • A. 

   Sredinom 60-ih u SAD

  • B. 

   Sredinom 70-ih u SAD

  • C. 

   Sredinom 50-ih u SAD

 • 18. 
  Osnovne karakteristike biznis projekata su:
  • A. 

   Manji broj ucesnika

  • B. 

   Kratkotrajni

  • C. 

   Manje slozeni

  • D. 

   Veoma slozeni

  • E. 

   Veci broj ucesnika

  • F. 

   Dugotrajni

 • 19. 
  Dogadjaj se graficki predstavlja kao:
  • A. 

   Kao krug

  • B. 

   Kao vektor

  • C. 

   Isprekidanom linijom

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Mrezni modeli predstavljaju
  • A. 

   Graficki prikaz tehnoloskog i vremenskog odvijanja poslovnog poduhvata koji cini jednu zaokruzenu celinu

  • B. 

   Graficki prikaz troskovnog prikaza odvijanja poslovnog poduhvata koji cini jednu zaokruzenu celinu

  • C. 

   Graficki prikaz resursnog prikaza odvijanja poslovnog poduhvata koji cini jednu zaokruzenu celinu

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Kod koje organizacione strukture preduzeca se rukovodilac projekta fizicki nalazi u funkcionalnoj jedinici ciji je rukovodilac odgovoran za realizaciju projekta?
  • A. 

   Funkcionalna organizacija

  • B. 

   Projektni ekspeditor

  • C. 

   Matricna organizacija

  • D. 

   Projektna organizacija

 • 22. 
  Neke od osnovnih karakteristika projekta su:
  • A. 

   Projekat je slozen poslovni poduhvat

  • B. 

   Sadrzi konacne ciljeve

  • C. 

   Projekat je prost poslovni poduhvat

  • D. 

   Sadrzi promenljive ciljeve

  • E. 

   Ogranicen ljudskim i materijalnim resursima

  • F. 

   Nije ogranicen ljudskim i materijalnim resursima

 • 23. 
  Prema klasicnom pristupu upravljanja projektom osnovne vrste organizacije su:
  • A. 

   Funkcionalna, proizvodna i matricna

  • B. 

   Funkcionalna, projektna i matricna

  • C. 

   Funkcionalna, projektna i koordinatorska

  • D. 

   Formalna, projektna i matricna

 • 24. 
  Oznaciti tacnu tvrdnju:
  • A. 

   PBS ne prikazuje koje poslove treba uraditi, niti ko treba da ih uradi, vec pokazuje u kom smeru se treba kretati da bi se projekat zavrsio

  • B. 

   PBS prikazuje koje poslove treba uraditi, ko treba da ih uradi, i pokazuje u kom smeru se treba kretati da bi se projekat zavrsio

  • C. 

   PBS prikazuje koje poslove treba uraditi, kao i ko treba da ih uradi, a ne pokazuje u kom smeru se treba kretati da bi se projekat zavrsio