תורת האימון

34 Questions | Total Attempts: 7338

SettingsSettingsSettings
תורת האימון - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  מהם שניים מהגורמים המשפיעים על יכולת השריר לפתח כוח 
  • A. 

   גיל ומין

  • B. 

   תקופת אימון במהלך השנה ושיטת האימון

  • C. 

   עקרונות הרציפות והפרטנות

  • D. 

   סוג המאמץ ויחסי אורך מתח

 • 2. 
  רמת  גמישות טובה 
  • A. 

   יכולה לשפר את היעילות המכנית

  • B. 

   יכולה להיות מושפעת ממסת השרירים

  • C. 

   לא משפיע על שיעורי פציעות

  • D. 

   אינה מושפעת ממבנה המפרק

 • 3. 
  לאיזה עקרון מתקשרת המחויבות וההתמדה לאורך זמן 
  • A. 

   עומס יסף

  • B. 

   רציפות

  • C. 

   הדרגתיות

  • D. 

   תמורה פוחתת

 • 4. 
  איזה מהאימונים המצוינים אינו אימון כוח 
  • A. 

   אימון הפוגות

  • B. 

   אימון איזומטרי

  • C. 

   אימון פליאומטרי

  • D. 

   אימון איזוקינטי

 • 5. 
  מבין גורמי הסיכון למחלות לב נמצא כי
  • A. 

   חוסר פעילות גופנית הינה אחת מגורמי הסיכון

  • B. 

   בקרב פעילים בפעילות גופנית אין פרופיל שומני חריג מהווה גורם סיכון

  • C. 

   אין פעילות גופנית מהווה גורם סיכון

  • D. 

   פעילות גופנית הינה הגורם המשפיע ביותר

 • 6. 
  מהו אימון סופר סט 
  • A. 

   שיטת אימון

  • B. 

   צורת אימון

  • C. 

   אמצעי אימון לפיתוח מסת שריר

  • D. 

   אימון מחזורי למתקדמים

 • 7. 
  על אימון כוח לילדים ניתן לומר 
  • A. 

   אין לאמן ילדים באימון כוח

  • B. 

   אין השפעה לאימון כוח על הילדים

  • C. 

   יש לאמנם באופן שמאמנים בוגרים

  • D. 

   אין השפעה על גדילה

 • 8. 
  הבדלים ביכולת הגופנית בין נשים וגברים ניתן להסביר כיוון ש 
  • A. 

   מסת השומן באחוזים גבוהה יותר אצל הגברים

  • B. 

   תדירות הנשימות במאמץ אבסולוטי שווה גדול יותר אצל גברים

  • C. 

   פוטנציאל ניצול החמצן נמוך יותר אצל גברים

  • D. 

   הכוח אבסולוטי של גברים גדול מזה של נשים

 • 9. 
  מה ישקפו עקרונות האימון 
  • A. 

   הפרדה בין הכנה כללית לייחודית

  • B. 

   יישום מעשי של העלאת רמת המיומנות והביצוע

  • C. 

   שיפור ביכולת הצבת מטרות

  • D. 

   ניצחון בתחרות

 • 10. 
  מהם משתני תוכן של אימון הכוח 
  • A. 

   שיטת אימון

  • B. 

   עומס יתר פיצוי יתר ואימון יתר

  • C. 

   צורת אימון

  • D. 

   נפח עומס וסדר ביצוע התרגילים

 • 11. 
  הערכת כושר גופני של מתאמן מתחיל בחדר כושר תכלול
  • A. 

   אין צורך במבחנים להערכת יכולת של מתאמן מתחיל

  • B. 

   לחיצת חזה מבחן RM6

  • C. 

   מבחן ריצת 12 דקות להערכת יכולתו האירובית

  • D. 

   מבחן גמישות שב והשג

 • 12. 
  מבחן יכולת סבולת כוח יהיה
  • A. 

   מספר עליות און מרבי

  • B. 

   ריצת 30 מטר

  • C. 

   תרגיל סקווט RM1

  • D. 

   ריצת 1500 מטר

 • 13. 
  מהו מרשם לפעילות אירובית עד גיל התבגרות 
  • A. 

   משחקים תוך דגש על הנאה ושעשוע

  • B. 

   שילוב של רצף משתנה והפוגות נרחב

  • C. 

   אימוני רצף בלבד

  • D. 

   אין צורך לפעילות אירובית לפני גיל התבגרות

 • 14. 
  מהם גורמי ההישג בספורט 
  • A. 

   רציפות פרטנות וגיוון

  • B. 

   הצבת מטרות ומימוש תוצאות

  • C. 

   טכניקה טקטיקה יכולת גופנית ויכולת מנטאלית

  • D. 

   סבולת כוח מהירות וגמישות

 • 15. 
  ממה נובעת הירידה בגמישות 
  • A. 

   אימוני כוח

  • B. 

   אימוני סבולת

  • C. 

   הגדלת המסה השרירית

  • D. 

   חוסר באימון

 • 16. 
  באיזו שיטה זמן המנוחה בין החזרות יהיה ארוך ביותר
  • A. 

   רצף משתנה עצים

  • B. 

   הפוגות נרחב

  • C. 

   הפוגות עצים

  • D. 

   רצף נרחב

 • 17. 
  האימון הינו 
  • A. 

   תהליך למימוש תכניות אימון

  • B. 

   מקרה בודד לקידום יכולת גופנית

  • C. 

   אמצעי למיצוי היכולת הגופנית

  • D. 

   אמצעי לפיתוח שמירה או מיתון הדעיכה של רמת הישגים וביצועים גופניים

 • 18. 
  איזה גורם משפיע על גמישות 
  • A. 

   עצבוב שרירי וחיישנים במפרקים

  • B. 

   מתח השריר

  • C. 

   כל התשובות נכונות

  • D. 

   מבנה המפרק

 • 19. 
  ההמלצות על פעילות גופנית לקשישים מציינים על 
  • A. 

   אימוני מהירות והספק

  • B. 

   אימון אירובי בעצימות של 12-13 בסולם בורג

  • C. 

   הימנעות מאימון התנגדות

  • D. 

   ריצה למרחקים ארוכים בתדירות יומית

 • 20. 
  מה גוררת התמחות מוקדמת 
  • A. 

   הישגים מיטביים אחרי גיל צעיר

  • B. 

   יציבות הישגית בתחרויות

  • C. 

   מעט פציעות

  • D. 

   התקדמות מהירה בהישגים

 • 21. 
  חימום לפני פעילות גופנית 
  • A. 

   מאופיין בתרגילי מתיחות בלבד

  • B. 

   ישפיע על האצת תהליכי אספקת האנרגיה

  • C. 

   לא ימנע פציעות

  • D. 

   אינו נחוץ לפני תחרויות

 • 22. 
  במה תלויה יעילות האימון 
  • A. 

   ביכולת גופנית של הספורטאי

  • B. 

   בכמות האנרגיה שהספורטאי מוציא

  • C. 

   בניתוב ובויסות

  • D. 

   בטכניקה של הספורטאי

 • 23. 
  פרטלק הינו אימון 
  • A. 

   אימון רצף

  • B. 

   הפוגות נרחב

  • C. 

   רצף עם קצב משתנה

  • D. 

   הפוגות עצים

 • 24. 
  מהוא כושר גופני ספציפי 
  • A. 

   מונח מתייחס לענפי קרב בלבד

  • B. 

   קידום יכולות גופניות בהתאם לדרישות ההישג

  • C. 

   שמרה על יכולת מנטאלית בתקופתתחרויות

  • D. 

   תוצר של מבדקים תקופתיים

 • 25. 
  מהם המשתנים בנוסחת קרבונן
  • A. 

   דופק מרבי ודופק רגיעה

  • B. 

   קצב התאוששות ודופק מטרה

  • C. 

   התקופה בשנה וגיל הספורטאי

  • D. 

   דופק מנוחה דופק מרבי ומקדם המאמץ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.