แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop Cc

18 Questions | Total Attempts: 936

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop Cc - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
      ข้อใดหมายถึง แถบควบคุมโปรแกรม
  • A. 

   Menu Bar

  • B. 

   Tool Bar

  • C. 

   Option bar

  • D. 

   Windows Desing

 • 2. 
      กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Menu Bar

  • B. 

   Tool Bar

  • C. 

   Option bar

  • D. 

   Windows Desing

 • 3. 
      ข้อใด เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ
  • A. 

   Menu Bar

  • B. 

   Tool Bar

  • C. 

   Option bar

  • D. 

   Windows Desing

 • 4. 
      ข้อใดหมายถึง พื้นที่ออกแบบ
  • A. 

   Menu Bar

  • B. 

   Tool Bar

  • C. 

   Option bar

  • D. 

   Windows Desing

 • 5. 
      ใช้ในการเก็บการใช้งานโปรแกรม การปิดโปรแกรมเมื่อไม่ต้องการใช้ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Menu Bar

  • B. 

   Tool Bar

  • C. 

   Option bar

  • D. 

   Control Bar

 • 6. 
      คำสั่งใด ไม่ได้ อยู่ใน  Control Bar
  • A. 

   Open

  • B. 

   Close

  • C. 

   Restorn

  • D. 

   Minimize

 • 7. 
     การพับโปรแกรมมาเก็บไว้ที่ ทาร์สบาร์ด้านล่างหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Open

  • B. 

   Close

  • C. 

   Restorn

  • D. 

   Minimize

 • 8. 
      การย่อหน้าต่างโปรแกรม ให้เล็กลง หรือให้เต็มหน้าจอ
  • A. 

   Open

  • B. 

   Close

  • C. 

   Restorn

  • D. 

   Minimize

 • 9. 
      การใช้ปิดโปรแกรมเมื่อไม่ต้องการใช้งาน หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Open

  • B. 

   Close

  • C. 

   Restorn

  • D. 

   Minimize

 • 10. 
      เครื่องมือ ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Move

  • B. 

   Marquee

  • C. 

   Lasso

  • D. 

   Quick Serection Tool

 • 11. 
      เครื่องมือที่ใช้ตัดขอบภาพหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Cut

  • B. 

   Crop

  • C. 

   Eyedropper

  • D. 

   Clone Stamp

 • 12. 
      เครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Move

  • B. 

   Marquee

  • C. 

   Lasso

  • D. 

   Quick Serection Tool

 • 13. 
     เครื่องมือที่ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Brush

  • B. 

   Eyedropper

  • C. 

   Healing Brush

  • D. 

   Clone Stamp

 • 14. 
      เครื่องมือที่ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายด้วยลวดลายหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Brush

  • B. 

   Eyedropper

  • C. 

   Healing Brush

  • D. 

   Clone Stamp

 • 15. 
      เครื่องมือที่ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Brush

  • B. 

   Eraser

  • C. 

   Gradient

  • D. 

   History Brush

 • 16. 
      รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (image size)หมายถึงข้อใด
  • A. 

   File

  • B. 

   Edit

  • C. 

   Image

  • D. 

   Layer

 • 17. 
      เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Help

  • B. 

   View

  • C. 

   Filter

  • D. 

   Window

 • 18. 
       เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Help

  • B. 

   View

  • C. 

   Filter

  • D. 

   Window

Back to Top Back to top