Somurgecilik Tarihi Deneme Testi

85 Questions | Total Attempts: 2177

SettingsSettingsSettings
Somurgecilik Tarihi Deneme Testi - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Afrika’nın bir parçası kabul edilen ada hangisidir?
  • A. 

   Fernando Po Adası

  • B. 

   Kanarya Adaları

  • C. 

   Madagaskar

  • D. 

   Yeşil Burun Adaları

  • E. 

   Antiller

 • 2. 
  Batı Afrika’da bugünkü Benin topraklarında 17.-19. yüzyıllar arasında hüküm süren siyasi teşekkül hangisidir?
  • A. 

   Dahomey Krallığı

  • B. 

   Oyo imparatorluğu

  • C. 

   Kanim Sultanlığı

  • D. 

   Songay Devleti

  • E. 

   Aşanti İmparatorluğu

 • 3. 
  Afrika’nın 19. yüzyıldaki paylaşımından dönüm noktası olan uluslararası toplantı aşağıdakilerden hangisidir
  • A. 

   Berlin Kongresi

  • B. 

   Viyana Kongresi

  • C. 

   Berlin Konferansı

  • D. 

   Paris KonferansI

  • E. 

   Londra Konferansı

 • 4. 
  19. yüzyılda Afrika’nın sömürgeci güçler arasında paylaşılma mücadelesi hangi isimle anılmıştır?
  • A. 

   Afrika savaşı

  • B. 

   Afrika yarışı

  • C. 

   Afrika çekişmesi

  • D. 

   Afrika mücadelesi

  • E. 

   Afrika seferi

 • 5. 
  Aşağıdaki yerlerden hangisi 1895’te kurulan Fransız Batı Afrika’sı Federasyonunda yer almaz? 
  • A. 

   Gana

  • B. 

   Senegal

  • C. 

   Dahomey

  • D. 

   Niger

  • E. 

   Yukarı Volta

 • 6. 
  Londra’daki African Association (Afrika Derneği) hangi yıl kurulmuştur?
  • A. 

   1774

  • B. 

   1789

  • C. 

   1766

  • D. 

   1783

  • E. 

   1788

 • 7. 
  1881 yılı itibariyle aşağıdaki ülkelerin hangisinde henüz herhangi bir coğrafya derneği kurulmamıştır
  • A. 

   İngiltere

  • B. 

   Fransa

  • C. 

   Almanya

  • D. 

   Norveç

  • E. 

   Belçika

 • 8. 
  Aşağıdaki isimlerden hangisi 1821’de Paris’te kurulan Coğrafya Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer almaz?
  • A. 

   Charles Pierre Chapsal

  • B. 

   Alexander von Humboldt

  • C. 

   François-René de Chateaubriand

  • D. 

   Jules Ferry

  • E. 

   Pierre-Simon Laplace

 • 9. 
  Afrika içlerine gerçekleştirdiği seyahatlerin içeri hakkında kaleme aldığı Afrika İçlerine Seyahatler eserindeki tarz ve üslubuyla kendisinden sonraki benzer türdeki eserler için bir standard oluşturduğu kabul edilen seyyah kimdir?
  • A. 

   James Bruce

  • B. 

   Mungo Park

  • C. 

   Alexander Gordon Laing

  • D. 

   Carl Peters

  • E. 

   Henry Morton Stanley

 • 10. 
  Büyük Sahra’yı kuzeyden güneye geçerek Tinbüktü’ye ulaşan ilk Avrupalı unvanı kime verilmiştir?
  • A. 

   Alexander Gordon Laing

  • B. 

   Henry Morton Stanley

  • C. 

   James Bruce

  • D. 

   Gustav Nachtigal

  • E. 

   Mungo Park

 • 11. 
  Viktorya Şelalesi’ni kim keşfetmiştir?
  • A. 

   Richard F. Burton

  • B. 

   Henry Morton Stanley

  • C. 

   David Livingstone

  • D. 

   John Hanning Speke

  • E. 

   Eduard Robert Flegel

 • 12. 
  Nil Nehri’nin kaynağını bulmak üzere çıktığı seyahatte uzun süre haber alınamayan David Livingstone’u bulmak üzere New York Herald gazetesi kimi göndermiştir? 
  • A. 

   Henry Morton Stanley

  • B. 

   Richard F. Burton

  • C. 

   John Hanning Speke

  • D. 

   Mungo Park

  • E. 

   James Bruce

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisinde David Livingstone’un yaptığı seyahatlerde sürekli savunduğu üç değer bir arada verilmiştir?
  • A. 

   Keşif, Ticaret, Uygarlık

  • B. 

   Hristiyanlık, Ticaret, Uygarlık

  • C. 

   Hristiyanlık, Uygarlık, Kilise

  • D. 

   Seyahat, Ticaret, Sanat

  • E. 

   Hristiyanlık, Ticaret, Seyahat

 • 14. 
  1879-1882 yılları arasında Fransa adına Afrika’da keşif gezileri yapan İtalyan asıllı seyyah kimdir? 
  • A. 

   Alfred Marche

  • B. 

   Giovanni Caboto

  • C. 

   Giovanni da Verrazano

  • D. 

   Don Giovanni Beltrame

  • E. 

   E) Pierre Savorgnan de Brazza

 • 15. 
  Alman Doğu Afrika Kolonisi’ni kuran seyyah kimdir? 
  • A. 

   Gustav Nachtigal

  • B. 

   Friedrich Gerhard Rohlfs

  • C. 

   Henry Morton Stanley

  • D. 

   Carl Peters

  • E. 

   Eduard Robert Flegel

 • 16. 
  II. Leopold’ün sömürgeleştirmek istediği ilk toprak aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Kongo

  • B. 

   Filipinler

  • C. 

   İspanya

  • D. 

   Brezilya

  • E. 

   Gana

 • 17. 
  Aşağıdaki ülkelerden hangisi Brüksel Coğrafya Konferansı’na temsilci göndermemiştir? 
  • A. 

   İngiltere

  • B. 

   İtalya

  • C. 

   Norveç

  • D. 

   Avusturya - Macaristan

  • E. 

   Almanya

 • 18. 
  Aşağıdaki devletlerden hangisi 1884-1885 Berlin Konferansı’na katılmamıştır?
  • A. 

   ABD

  • B. 

   Almanya

  • C. 

   Fransa

  • D. 

   İsviçre

 • 19. 
  Kongo Serbest Cumhuriyeti’nde vergilerin karşılığı olarak ve kota uygulaması getirilerek halktan istenen ürün hangisidir?
  • A. 

   Kauçuk

  • B. 

   Palmiye yağı

  • C. 

   Afrika biberi

  • D. 

   Kahve

  • E. 

   Muz

 • 20. 
  Orta Afrika’da genişlemek isteyen II. Leopold hangi devletin topraklarını ele geçirmeyi planlamıştır? 
  • A. 

   İtalya

  • B. 

   Almanaya

  • C. 

   Fransa

  • D. 

   İngiltere

  • E. 

   Mısır

 • 21. 
  Aşağıdaki yerlerden hangisi Kuzey Afrika’da doğrudan Osmanlı hakimiyetine girmemiştir?
  • A. 

   Mısır

  • B. 

   Trablusgarp

  • C. 

   Tunus

  • D. 

   Cezayir

  • E. 

   Fas

 • 22. 
  Mısır'ın mali kontrolünü sağlamak gayesiyle oluşturulan İngiliz-Fransız Kontrolörlüğü ne zaman ilan edilmiştir?
  • A. 

   1875

  • B. 

   1876

  • C. 

   1877

  • D. 

   1878

  • E. 

   1879

 • 23. 
  Osmanlı Devleti 1881’de Tunus’un Fransa tarafından işgalinin 1886’dan itibaren geçerli olduğunu hangi antlaşma ile kabul etmek zorunda kalmıştır?
  • A. 

   Sevr Antlaşması

  • B. 

   Bardo Anlaşması

  • C. 

   Paris Antlaşması

  • D. 

   Viyana Antlaşması

  • E. 

   İstanbul Antlaşması

 • 24. 
  Osmanlı Devleti’nin Orta Afrika’da Hatt-ı İstiva Eyaleti konusunda karşı karşıya geldiği devlet hangisidir?
  • A. 

   Belçika

  • B. 

   İngiltere

  • C. 

   Fransa

  • D. 

   İtalya

  • E. 

   Almanya

 • 25. 
  Aralarında imzaladıkları 1904 Entente Cordial Antlaşması uyarınca İngiltere elde ettiği hangi çıkar karşılığında Fransa’nın Fas’a yerleşmesini kabul etmiştir?
  • A. 

   İngiltere’nin Libya’yı işgali

  • B. 

   Fransa’nın Almanya’yı kontrol altında

  • C. 

   Mısır’daki İngiliz işgalinin devamı

  • D. 

   Fransa’nın Rusya’yı kontrol altında tutması

  • E. 

   İngiltere’nin İran’ı işgali

Back to Top Back to top