Razvoj Aplikativnog Softvera - II Kolokvijum

124 Questions | Total Attempts: 547

SettingsSettingsSettings
Razvoj Aplikativnog Softvera - II Kolokvijum - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  U fazi implementacije softvera, programmer prevodi: 
  • A. 

   Zahteve korisnika u programski kod

  • B. 

   Dokumentaciju u programski kod

  • C. 

   Opise iz projekata u programski kod

  • D. 

   Testove u programski kod

 • 2. 
  Svhra pisanja pseudokoda je:
  • A. 

   Brzo ispitivanje razlicitih alternativa implementacije

  • B. 

   Brzo testiranje napisanih programa

  • C. 

   Laka izrada dokumentacije

  • D. 

   Lako pronalazenje gresaka u hodu

 • 3. 
  Visekratno upotrebljive komponente su komponente koje:
  • A. 

   Su ranije generisane tako da se mogu ponovo primeniti

  • B. 

   Su istrosene zbog ceste primene

  • C. 

   Se generisu sa namerom da se mogu kasnije koristiti

  • D. 

   Se sastoje iz nekoliko delova

 • 4. 
  Da bi se realizovala neka programska komponeneta,potrebno je utvrditi: 
  • A. 

   Strukture podataka koje ce biti koriscene

  • B. 

   Testove koji ce biti primenjeni

  • C. 

   Algoritme koji ce biti primenjeni

  • D. 

   Nacin dokumentovanja komponenete

 • 5. 
  Programska dokumentacija moze biti: 
  • A. 

   Osnovna

  • B. 

   Unutrasnja

  • C. 

   Spoljasnja

  • D. 

   Sistemska

 • 6. 
  U procesu razvoja softvera,faza testiranja ima veliki znacaj zato sto: 
  • A. 

   Predstavlja fazu nakom koje se softver isporucuje naruciocu

  • B. 

   Direktno utice na kvalitet softvera i buduci izgled proizvodjaca

  • C. 

   Sluzi kao osnova za projektovanje sistema

  • D. 

   Omogucava korisniku da bolje razume sistem

 • 7. 
  Softverske greske koje se obicno otklanjaju kompajliranjem programa: 
  • A. 

   Osnovne greske

  • B. 

   Sintaksne greske

  • C. 

   Sistemske greske

  • D. 

   Semanticke greske

 • 8. 
  U slucaju nestanka napajanja,softverski sistem se moze oporaviti sprovodjenjem sledecih aktivnosti: 
  • A. 

   Ne preduzimati nista,vec nastaviti sa radom po dolasku napajanja

  • B. 

   Izbrisati nekoliko transakcija koje su prethodile nestanku napajanja

  • C. 

   Nakon ukljucivanja strujnog agregata,nastaviti sa radom

  • D. 

   Zapamtiti poslednje transakcije i ponoviti ih po dolasku napajanja

 • 9. 
  Svrha testiranja softvera je da se: 
  • A. 

   Dokaze da program ispravno radi

  • B. 

   Pronadju greske u programu

  • C. 

   Korisnik uveri da su ispunjeni njegovi zahtevi

  • D. 

   Dokaze da je program kvalitetan

 • 10. 
  Razlozi za uvodjenje posebnog tima za testiranje softvera su: 
  • A. 

   Tim za testiranje je subjektivniji od programera

  • B. 

   Mnogi programeri,programiranje shvataju licno,kao dokaz njihove inteligencije i sposobnosti

  • C. 

   Izbegava se konflikt izmedju osecaja odgovornosti za greske i potrebe da se one pronadju

  • D. 

   Tim za testiranje usporava proces razvoja,pa su greske redje

 • 11. 
  Testiranje funkcionalnosti svake komponenete nezavisno od ostatka sistema naziva se: 
  • A. 

   Jedinicno testiranje

  • B. 

   Primarno testiranje

  • C. 

   Integraciono testiranje

  • D. 

   Osnovno testiranje

 • 12. 
  Testiranje softvera se odvija u 5 faza,Oznaciti tacan redosled: 
  • A. 

   Jedinicno testiranje – integraciono testiranje – sistemsko testiranje – test prihvatanja – instalacioni test

  • B. 

   Jedinicno testiranje - test prihvatanja - sistemsko testiranje – instalacioni test – integraciono testiranje

  • C. 

   Sistemsko testiranje - integraciono testiranje - jedinicno testiranje - test prihvatanja - instalacioni test

  • D. 

   Instalacioni test - jedinicno testiranje - integraciono testiranje - test prihvatanja - sistemsko testiranje

 • 13. 
  Radi jedinicnog testiranja modula u sistemu sa vecim brojem komponenata potrebno je razviti programsko okruzenje koje sadrzi:
  • A. 

   Servere i klijente

  • B. 

   Module i testove

  • C. 

   Drajvere i stabove

  • D. 

   Klase i objekte

 • 14. 
  Da bi se proverilo da li je programer ispravno protumacio dizajn pri pisanju programskog koda,formira se posebna grupa za pregled koda koja koristi sledece metode: 
  • A. 

   Letimicni pregled

  • B. 

   Inspekciju koda

  • C. 

   Objektivni pregled

  • D. 

   Detaljni pregled

 • 15. 
  Metodi bele i crne kutije se sprovode u okviru: 
  • A. 

   Jedinicnog testiranja

  • B. 

   Integracionog testiranja

  • C. 

   Sistemskog testiranja

  • D. 

   Uvodnog testiranja

 • 16. 
  Metod podele na klase ekvivalencije ima sledece osobine:
  • A. 

   Razvrstava ulazne podatke u reprezentativne klase ekvivalencije

  • B. 

   Formira medjusobno disjunktne klase ekvivalencije

  • C. 

   Testira komponentu za sve vrednosti ulaza iz svake klase ekvivalencije

  • D. 

   Formira medjusobno zavisne klase ekvivalencije

 • 17. 
  Metod testiranja pomocu uzrocno posledicnih grafova sprovodi se putem cetiri aktivnosti: 1-formiranje test primera,2-generisanje tabele odlucivanja,3-identifikovanje uzroka i posledica na osnovu specifikacije i 4-generisanje uzrocno posledicnog grafa,oznaciti tacan redosled 
  • A. 

   2-3-4-1

  • B. 

   3-2-4-1

  • C. 

   3-4-2-1

  • D. 

   4-1-3-2

 • 18. 
  Integracija komponeneta koje su prosle jedinicno testiranje u jedinstven sistem radi daljeg testiranja,moze se vrsiti prema: 
  • A. 

   Sendvic integracija

  • B. 

   Integracija po sirini

  • C. 

   Integracija od dna ka vrhu

  • D. 

   Otvorena integracija

 • 19. 
  Integraciono testiranje po principu velikog praska 
  • A. 

   Je najcesce koriscen metod

  • B. 

   Ima vrlo malu verovatnocu uspesnosti

  • C. 

   Koristi se samo u slučaju vrlo malih sistema

  • D. 

   Omogucava lako nalazenje gresaka

 • 20. 
  Pri testiranju performansi sistema,testovi kapaciteta proveravaju:
  • A. 

   Zahteve koji se odnose na vremena izvrsenja pojedinih funkcija i vremena odziva

  • B. 

   Rad sistema na operativnim granicama u kratkom vremenskom periodu

  • C. 

   Kako sistem obradjuje velike kolicine podataka

  • D. 

   Kako sistem reaguje na otkaz

 • 21. 
  Pri testiranju performansi sistema,regresivni testovi 
  • A. 

   Se koriste samo jednom

  • B. 

   Se koriste vise puta

  • C. 

   Proveravaju da li je doslo do loseg rada funckija koje nisu obuhvacene konkretnom izmenom

  • D. 

   Proveravaju da li je doslo do loseg rada funckija u kojoj je doslo do neke izmene

 • 22. 
  Izdvajanje dela programskog koda koji se odnose na ulazne i izlazne podatke u posebne komponente naziva se:
  • A. 

   Lokalizacija ulaza i izlaza

  • B. 

   Pseudokod

  • C. 

   Testiranje ulaza i izlaza

  • D. 

   Modelovanje ulaza i izlaza

 • 23. 
  Pseudokod  se pise na:
  • A. 

   Visim programskim jezicima(C,...Java)

  • B. 

   Prirodnom jeziku

  • C. 

   Obicnom jeziku uz koriscenje sintaksnih elemenata iz postojecih programskih jezika

  • D. 

   UML-u koriscenjem razlicitih dijagrama

 • 24. 
  Visekratno upotrebljive komponente su komponente koje:       
  • A. 

   Su ranije generisane tako da se mogu ponovo promeniti

  • B. 

   Su istrosene zbog ceste primene

  • C. 

   Se generisu sa namerom da se mogu kasnije koristiti

  • D. 

   Se sastoje iz nekoliko delova

 • 25. 
  Pri realizaciji neke programske komponente izbor struktura za cuvanje podataka:
  • A. 

   Ne utice na efikasnost programa

  • B. 

   Utice na slozenost programa

  • C. 

   Ne moze da utice na izbor programskog jezika

  • D. 

   Moze se preuzeti iz dizajna

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.