Επανάληψη στα Θρησκευτικά Δ' δημοτικού

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ngeorgiannakis
N
Ngeorgiannakis
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 659
Questions: 10 | Attempts: 659

SettingsSettingsSettings
   - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  1. Ποιο από τους παρακάτω είναι οι τέσσερις ευαγγελιστές;

  • A.

   ο Πέτρος

  • B.

   ο Παύλος

  • C.

   ο Λουκάς

  • D.

   ο Ιωάννης

  • E.

   ο Ανδρέας

  • F.

   ο Ματθαίος

  • G.

   ο Ιάκωβος

  • H.

   ο Μάρκος

  Correct Answer(s)
  C. ο Λουκάς
  D. ο Ιωάννης
  F. ο Ματθαίος
  H. ο Μάρκος
  Explanation
  The correct answer is a list of names, each preceded by the article "ο" which means "the" in Greek. The names listed are Λουκάς (Loukas), Ιωάννης (Ioannis), Ματθαίος (Matthaios), and Μάρκος (Markos). These are common Greek names and are often associated with the names of the four evangelists in the New Testament of the Bible.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. Το πρώτο Ευαγγέλιο που γράφτηκε είναι του ...

  • A.

   Ιωάννη

  • B.

   Ματθαίου

  • C.

   Μάρκου

  • D.

   Λουκά

  Correct Answer
  C. Μάρκου
  Explanation
  The correct answer is "Μάρκου" because it is the only option that ends with the letter "υ" as indicated by the ellipsis in the question. The other options do not end with "υ".

  Rate this question:

 • 3. 

  Ο Λουκάς έγραψε τα γεγονότα από το έργο του Χριστού όπως τα άκουγε από τον Παύλο.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ο Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού κι έγραψε όσα είδε να συμβαίνουν και να λέει ο ίδιος ο Yιός του Θεού.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English. This implies that the answer is true or accurate.

  Rate this question:

 • 5. 

  Όλα τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην αγγλική γλώσσα και μέχρι σήμερα έχουν μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" which means "False" in Greek. This answer indicates that the statement in question is incorrect.

  Rate this question:

 • 6. 

  Διάλεξε το σωστό.

  • A.

   Ευαγγέλιο: Είναι η καλή είδηση για τον ερχομό του Σωτήρα στον κόσμο.

  • B.

   Ευαγγέλιο: Είναι το βιβλίο που γράφει τι πρέπει να κάνουμε στην εκκλησία.

  Correct Answer
  A. Ευαγγέλιο: Είναι η καλή είδηση για τον ερχομό του Σωτήρα στον κόσμο.
  Explanation
  The correct answer is the first statement: "Ευαγγέλιο: Είναι η καλή είδηση για τον ερχομό του Σωτήρα στον κόσμο." This is because the word "ευαγγέλιο" in Greek refers to the good news or glad tidings, specifically in relation to the coming of the Savior into the world. It is a term commonly used in Christianity to refer to the four books in the New Testament that tell the story of Jesus' life, death, and resurrection.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ποιοι από τους παρακάτω είναι οι 12 μαθητές του Χριστού; 

  • A.

   ο Ανδρέας

  • B.

   ο Αλέξανδρος

  • C.

   ο Σίμων Πέτρος

  • D.

   ο Ιωάννης

  • E.

   ο Λουκάς

  • F.

   ο Μάρκος

  • G.

   ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου

  • H.

   ο Φίλιππος

  • I.

   ο Ναθαναήλ

  • J.

   ο Νικόλαος

  • K.

   ο Ιούδας

  • L.

   ο Μιχαήλ

  • M.

   ο Θωμάς

  • N.

   ο Γεώργιος

  • O.

   Ιάκωβος του Αλφαίου

  • P.

   ο Θαδδαίος

  • Q.

   ο Νώε

  • R.

   ο Ματθαίος

  • S.

   ο Σίμων ο Κανανίτης

  Correct Answer(s)
  A. ο Ανδρέας
  C. ο Σίμων Πέτρος
  D. ο Ιωάννης
  G. ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου
  H. ο Φίλιππος
  I. ο Ναθαναήλ
  K. ο Ιούδας
  M. ο Θωμάς
  O. Ιάκωβος του Αλφαίου
  P. ο Θαδδαίος
  R. ο Ματθαίος
  S. ο Σίμων ο Κανανίτης
  Explanation
  The correct answer includes the names of the twelve apostles chosen by Jesus. These apostles are Andrew, Simon Peter, John, James son of Zebedee, Philip, Nathanael, Judas, Thomas, James son of Alphaeus, Thaddaeus, Matthew, and Simon the Canaanite.

  Rate this question:

 • 8. 

  Όλοι οι μαθητές του Χριστού ήταν ψαράδες.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 9. 

  Αγία Τράπεζα είναι το τραπέζι που βρίσκεται μέσα στο Ιερό κάθε ορθόδοξου χριστιανικού ναού. Πάνω σ’ αυτό τελείται το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.  

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.