Softvérové Modelovanie - Test Z úvodnej Prednášky

9 Questions | Total Attempts: 1131

SettingsSettingsSettings
Softvrov Modelovanie - Test Z vodnej Prednky - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pod pojmom veta v UML rozumieme
  • A. 

   Vzťah medzi dvoma pojmami

  • B. 

   Jednoduchý diagram

  • C. 

   časť symbolu, napr. čiara

 • 2. 
  Koľko typov UML diagramov v súčasnom štandarde poznáme
  • A. 

   14

  • B. 

   13

  • C. 

   15

  • D. 

   12

 • 3. 
  Pod pojmom REUSE si predstavujeme
  • A. 

   Reštart modelu

  • B. 

   Preformátovanie modelu

  • C. 

   Znovupoužiteľnosť

 • 4. 
  Medzi základné princípy modelovania patrí
  • A. 

   Vždy vytvárame len jeden model

  • B. 

   Výber správnych modelov

  • C. 

   Modely môžu byť vyjadrené na rôznej úrovni abstrakcie

  • D. 

   Najlepšie modely neprepájame na realitu

 • 5. 
  UML, tak ako bolo vyvinuté, je implementačne nezávislý jazyk
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 6. 
  Pod pojmom softvérový model rozumieme
  • A. 

   Abstrakcia reálneho systému

  • B. 

   Súhrn rôznych pohľadov na systém

  • C. 

   Realita abstraktného systému

  • D. 

   UML

 • 7. 
  Je pravda, ak hovoríme, že UML je určený na implementáciu softvérových systémov?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 8. 
  Sémantika UML špecifikuje význam prvkov modelu
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 9. 
  Koľko typov diagramov je nutné použiť pri modelovaní informačného systému napr. pre banku?
  • A. 

   Len potrebné

  • B. 

   Všetky

  • C. 

   Vždy iba jeden

  • D. 

   Aspoň 5

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.