Test : Unit 6 Ploblem Solving

10 Questions | Total Attempts: 89

SettingsSettingsSettings
Test : Unit 6 Ploblem Solving - Quiz

ให้อ่านข้อความแต่ละข้อแ ้วพิจารณาว่าข้อความนั้น ูกหรือผิด


Questions and Answers
 • 1. 
  หลักการแก้ปัญหา มีการลองผิดลองถูก การใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาและการใช้ตารางหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  ขั้นตอนแรกของกระบวนการแก้ปัญหา คือ การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  การเล่นเกมทายตัวเลข เป็นการใช้หลักการแก้ปัญหาแบบใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ใช้โครงสร้างแบบลำดับในการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  กระบวนการแก้ปัญหา มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด การเลือกเครื่องมือและการออกแบบขั้นตอนวิธี การดำเนินการแก้ปัญหาและการตรวจสอบปรับปรุงวิธีการ
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  การแก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  ก้อยต้องปิดไฟก่อนนอนทุกครั้ง อาทิตย์หน้าก้อยต้องไปเข้าค่ายที่ต่างจังหวัดซึ่งทางค่ายจะเปิดไฟบางจุดหน้าห้องพัก จึงทำให้มีแสงสว่าง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ก้อยนอนไม่หลับ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ปัญหาของก้อยคือ ไม่ต้องการไปเข้าค่าย
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  แบบจำลองความคิดการเดินทางไปโรงเรียนเริ่มต้น        ตื่นนอน        อาบน้ำ แต่งตัว        นั่งรถโดยสารไปโรงเรียนจบ 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  แบบจำลองความคิด การต้มมาม่า           ต้มน้ำให้เดือด           ฉีกซองใส่ลงไป           ใส่เครื่องปรุงรส            ตักใส่ภาชนะ            รับประทาน 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.