Uit Drugi Deo

63 Questions | Total Attempts: 516

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uit Drugi Deo

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji ugradjeni prozor je koriscen u  datom primeru
  • A. 

   Prompt

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Alert

  • D. 

   Confirm

  • E. 

   Console

 • 2. 
  Dobro poznati portovi se nalaze u opsegu
  • A. 

   4958-5885

  • B. 

   0-1023

  • C. 

   1024-9688

  • D. 

   3256-7754

 • 3. 
  Koji tag treba upisati umesto ??? da bi ista web stranica bila prikazana kao na slici sa desne strate, a ne kao na slici sa leve strane?
  • A. 

   Top-left

  • B. 

   Center

  • C. 

   Meta

  • D. 

   Top

 • 4. 
  Oznaciti selektor koji omogucava izbor elemenata na osnovu vrednosti atributa i to kako da mu odgovaraju samo oni elementi cija vrednost atributa sadrzi nadevenu vrednost kao jedna rec
  • A. 

   [atribut ^=val]

  • B. 

   [atribut *=val]

  • C. 

   [atribut ~=val]

  • D. 

   [atribut !=val]

 • 5. 
  Koje svojstvo se koristi za iskljucivanje  svojstva float
 • 6. 
  Kako se u javascriptu zapisuje dogadjaj koji je izazvan kada se mis nadje iznad elementa ili jednog od dece elemenata
 • 7. 
  Koji tag koristimo da bismo prikazali web stranicu unutar druge web stranice
 • 8. 
  Oznaciti atribute ol taga
  • A. 

   Start

  • B. 

   ne znam

  • C. 

   Reversed

  • D. 

   Type

  • E. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 9. 
  Prikaz pozadinske slike
  • A. 

   Cover

  • B. 

   Contain

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   100% 100%

 • 10. 
  Koja funckija interpretira prosledjeni string kao javascript kod
 • 11. 
  Da bi se animacija zauvek ponavljala, koju vrednost treba dodeliti svojstvu animation-duration-count?
 • 12. 
  Oznaciti ispavan nacin za dodavanje tekstualnog polja unutar stranice 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   < input type= "textfield">

  • C. 

   < input type="text">

  • D. 

   < textinput type="text">

 • 13. 
  Po tehnologiji prenosa racunarske mreze se dele na 
  • A. 

   MAN mreze

  • B. 

   LAN mreze

  • C. 

   WAN mreze

  • D. 

   Mreze od tacke do tacke

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Difuzijske mreze

 • 14. 
  Prilikom skracenog definisanje fonta, upotrebom svojstva font, minimalni sadrzaj mora imati 
  • A. 

   Font-style

  • B. 

   Font-variant

  • C. 

   Font-size

  • D. 

   Font-family

  • E. 

   Ne znam

  • F. 

   Font-weight

 • 15. 
  Css stil se moze primeniti i na ce body element, npr
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Netacno

 • 16. 
  Atributi taga frame su 
  • A. 

   Src

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Marginheight

  • D. 

   Cols

  • E. 

   Margihwidth

  • F. 

   Rows

 • 17. 
  Koje svojstvo fontova se koristi za podesavanje podebljanosti slova
 • 18. 
  Vrednost elementa za unos podataka, prilikom javascript validacije podataka, dobija se preko kog svojstva
 • 19. 
  Provera tipa neke javascript promenljive izvodi se primenom koje metode
 • 20. 
  Podrazumevana vrednost svojstva background-attachment je 
 • 21. 
  Koju vrednost vraca sledeci javascript izraz Boolean("false")?
 • 22. 
  Koja  funkcija transformacije je upotrebljena da bi se dobila transformacija elementa prikazana na slici
  • A. 

   Translate()

  • B. 

   Rotate()

  • C. 

   Scale()

  • D. 

   Skew()

 • 23. 
  U kom tagu se definisu informacije o dokumentu koje ga bolje opisuju
  • A. 

   Information

  • B. 

   Description

  • C. 

   Meta

  • D. 

   Document

 • 24. 
  Koje svojstvo fontova se koristi ukoliko zelimo da budu ukosena (italic)
 • 25. 
  U < head> elementu se navodi 
  • A. 

   Naslov dokumenta (vidljiv u naslovnoj liniji)

  • B. 

   Kljucne reci

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Sadzaj dokumenta

 • 26. 
  Port je ceo broj koji se sastoji od koliko bitova
  • A. 

   9

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Nijedno od ponudjenog

  • D. 

   2

  • E. 

   16

  • F. 

   4

 • 27. 
  Koristeci relativne putanje, napisati sta treba da stoji umesto 3 tackice da bi se unutar stranice index.html ubacila slika arrow.gif
 • 28. 
  Date su 2 linije teksta. na drugu liniju je primenjen stil u kojem je vrednost  svojstva font-variant postavljena na
  • A. 

   Lowercase

  • B. 

   Uppercase

  • C. 

   Nijedno od datog

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Normal

  • F. 

   Small-caps

 • 29. 
  Koje svojstvo definise kada ce animacija startovati
 • 30. 
  < tag> t                          e     ks      t</ tag>koji tag  treba upisati da se dobije dati tekst
  • A. 

   Blank

  • B. 

   Pre

  • C. 

   Space

  • D. 

   U svakom slucaju ce se dobiti trazeni ispis

 • 31. 
  Dat je kod, oznaciti sta ce od navedenog imatu zutu pozadinsku boju(jedan ili vise odgovora)
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Prvi paragraf

  • C. 

   Prvi naslov

  • D. 

   Drugi naslov

  • E. 

   Treci paragraf

  • F. 

   Drugi naslov

 • 32. 
  Tabela prikazana html kodom sastoji se od 
  • A. 

   Tri reda i jedne kolone

  • B. 

   Nijedno od ponudjenog

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Jednog reda i tri kolone

  • E. 

   Dva reda i tri kolone

 • 33. 
  Imena tagova u XMLu nisu case-sensitive
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tacno

 • 34. 
  Oznaciti selektro koji omogucava izbor elementa na osnovu vrednosti atributa i to tako da atribut ima navedenu vrednost ili pocinje sa tom vrednoscu
  • A. 

   [atribut -= val]

  • B. 

   [atribut |= val]

  • C. 

   [atribut *= val]

  • D. 

   [atribut ^= val]

  • E. 

   [atribut %= val]

 • 35. 
  Selektor  koristi ID elementa, na primed id="podnaslov" na sledeci nacin
  • A. 

   #podnaslov

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Podnaslov

  • D. 

   $podnaslov

  • E. 

   < podnaslov>

 • 36. 
  Kod XML dokumenta, prostor imena vazi samo za elemnt u kome je deklarisan 
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tacno

 • 37. 
  Podrazumevana vrednost svojstva position je absolute
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tacno

 • 38. 
  Na slici je dat primer koje vrste prikaza (dizajna) stranica?
  • A. 

   Hibridni

  • B. 

   Fiksni

  • C. 

   Fluidni

  • D. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 39. 
  Ukoliko je velicina nekog elementa previse mala da bi prihvatila sadrzaj, moguce je specificirati kako ce se sadrzaj prilagoditi(da li ce biti skrolovan, da li ce biti  vidljiv i van  obuhvacenog elementa itd) uz pomoc svojstva 
 • 40. 
  Koja vrednost ce biti prikazana
  • A. 

   Null

  • B. 

   5

  • C. 

   0

  • D. 

   Undefined

 • 41. 
  Kod elemenata koji koriste apsolutno pozicioniranje moze doci do medjusobnog preklapanja
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Tacno

  • C. 

   Ne znam

 • 42. 
  Ako se svojstvo background-size postavi na vrednosti contain, slika ce sacuvati aspect ratio tj proporcionalnost izmedju sirine i visine
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tacno

 • 43. 
  Pomocu atributa cellspacing taga table definise se 
  • A. 

   Nijedno od ponudjenog

  • B. 

   Rastojanje izmedju sadrzaja celije i njene granicne linije

  • C. 

   Sirina ivice

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Rastojanje u okviru sadrzaja celije

 • 44. 
  Podrazumevana vrednost svojstva backgroud-repeat je repeeat
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Tacno

  • C. 

   Netacno

 • 45. 
  MAC adresa ima koliko bitova
  • A. 

   8

  • B. 

   16

  • C. 

   32

  • D. 

   48

  • E. 

   Ne znam

 • 46. 
  Tag header moze biti koriscen  vise puta u jednom dokumentu
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 47. 
  Koju vrednost  treba dodeliti svojstvu flex-direction da bi prikaz stavki u flex kotejneru bio kao na zlici
 • 48. 
  Ip protokol je protokol koji optimizuje isporuku svih paketa, pa je  moguce da paketi do doredista stigu u drugacijem redosledu nego sto su poslati
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

 • 49. 
  Javascript kod mozemo pisati samo unutar head sekcije html dokumenta
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Tacno

  • C. 

   Ne znam

 • 50. 
  Skracenica NAT je
  • A. 

   Network address translation

  • B. 

   Network access transformation

  • C. 

   Network address transformation

  • D. 

   Network access transition

 • 51. 
  Da bi se koristile css3 tranzicije, potrebno je prvo definisati kljucne frejmove za tranziciju
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Tacno

  • C. 

   Netacno

  • D. 

   Option 4

 • 52. 
  Prilagodljivi dizajn se zasniva na koriscenju tehnika
  • A. 

   Medija upita

  • B. 

   Server-side komponenti

  • C. 

   Skalabilnih slika

  • D. 

   Web fontova

  • E. 

   Fluidnih mreza

 • 53. 
  U osi modelu koji sloj upravlja saobracajem, npr moze omoguciti ostivremeni prenos u oba smera ili samo jednom
  • A. 

   Fizicki sloj

  • B. 

   Nijedno od datog

  • C. 

   Mrezni sloj

  • D. 

   Sloj prezentacije

  • E. 

   Sloj sesije

 • 54. 
  U javascrip pristup elementima objekta iz metode u objektu se obavlja uz pomoc koje kljucne reci
 • 55. 
  Koja funkcija transformacije je upotrebljena da bi se dobila transformacija elementa  kao sto je prikazano na slici
  • A. 

   Scale()

  • B. 

   Skew()

  • C. 

   Translate()

  • D. 

   Rotate()

 • 56. 
  Kojim svojstvom se osigurava da su padding i border  ukljuceni u ukupnu sirinu i visinu  elementa
 • 57. 
  Css je skracenica od
  • A. 

   Creative style sheets

  • B. 

   Cascading style sheets

  • C. 

   Computer style sheet

  • D. 

   Colorful style sheets

 • 58. 
  Kako se DTD pridruzuje xml fajlu
  • A. 

   Deo DTD-a je u posebnom dokumentu, a deo XML u dokumentu

  • B. 

   Kao posebaj fajl u odnosu na XML

  • C. 

   Kao deo XML dokumenta

  • D. 

   Nijedno od datog

  • E. 

   Ne znam

 • 59. 
  Napisati univerzalni selektor, tj selektor koji se odnosi na sve elemente