Kuiz Membanding Perpuluhan Tahun 3

8 Questions

Settings
Kuiz Membanding Perpuluhan Tahun 3

JAWAB SEMUA SOALAN.


Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah jawapannya?
  • A. 

   Lebih besar daripada

  • B. 

   Lebih kecil daripada

 • 2. 
  Apakah jawapannya?
  • A. 

   Lebih kecil daripada

  • B. 

   Lebih besar daripada

 • 3. 
  Apakah jawapannya?
  • A. 

   Lebih kecil daripada

  • B. 

   Lebih besar daripada

 • 4. 
  Apakah jawapannya?
  • A. 

   Lebih kecil daripada

  • B. 

   Lebih besar daripada

 • 5. 
  Apakah jawapannya?
  • A. 

   Lebih kecil daripada

  • B. 

   Lebih besar daripada

 • 6. 
  Apakah jawapannya?
  • A. 

   Lebih kecil daripada

  • B. 

   Lebih besar daripada

 • 7. 
  Apakah jawapannya?
  • A. 

   Lebih kecil daripada

  • B. 

   Lebih besar daripada

 • 8. 
  Apakah jawapannya?
  • A. 

   Lebih kecil daripada

  • B. 

   Lebih besar daripada