Spl 3024 - Tempahan Dan Tiketan

20 Questions | Attempts: 1139
Share

SettingsSettingsSettings
Spl 3024 - Tempahan Dan Tiketan - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Berikut adalah antara sistem yang digunakan bagi penempahan tiket KECUALI
  • A. 

   E-tiket

  • B. 

   Gallileo

  • C. 

   Amadeus

  • D. 

   Abacus

 • 2. 
  Berikut merupakan lapangan terbang domestik yang terdapat di Malaysia KECUALI
  • A. 

   Lapangan Terbang di Miri

  • B. 

   Lapangan Terbang di Kelantan

  • C. 

   Lapangan Terbang di Ipoh

  • D. 

   Lapangan Terbang di Kuala Lumpur

 • 3. 
  IATA (International Air Transport Assosiation) adalah satu pertubuhan secara sukarela yang menjaga kebajikan syarikat penerbangan yang menjadi ahlinya. Pilih fungsi dan peranan IATA yang paling tepat dalam meningkatkan lagi penambahan pelancongan dalam dan luar negara
  • A. 

   Memantau proses daftar masuk di tempat penginapan pelanggan

  • B. 

   Memberi taklimat kepada pelancong mengenai daftar masuk di dalam keratapi

  • C. 

   Mengutip cukai pendapatan daripada pelancong yang masuk ke dalam negara

  • D. 

   Mengawal tambang dan juga yang melibatkan operasi penerbangan antarabangsa

 • 4. 
  Susunkan mengikut turutan langkah yang betul bagi proses daftar masuk/check-in di lapangan terbang :
  • A. 

   Bagasi - Pemeriksaan X-ray - Timbangan Bagasi - Tag Bagasi - Masuk Kargo

  • B. 

   Bagasi - Timbangan Bagasi - Pemeriksaan X-ray - Tag Bagasi - Masuk Kargo

  • C. 

   Bagasi - Timbangan Bagasi - Tag Bagasi - Pemeriksaan X-ray - Masuk Kargo

  • D. 

   Bagasi - Pemeriksaan X-ray - Tag Bagasi - Timbangan Bagasi - Masuk Kargo

 • 5. 
  Anda merupakan seorang kerani tiketan di sebuah syarikat penerbangan. Sebagai seorang kerani tiketan di syarikat penerbangan tersebut, apakah cara anda untuk memujuk pelanggan untuk terus menggunakan perkhidmatan syarikat penerbangan anda untuk ke destinasi-destinasi pilihan?
  • A. 

   Memberikan jenis tambang berdiskaun kepada pelanggan tersebut

  • B. 

   Memberikan layanan yang mesra kepada pelanggan tersebut

  • C. 

   Menwarkan Program Frequent Flyer untuk mendapatkan ganjaran di setiap penerbangan

  • D. 

   Menawarkan tiket percuma bagi kanak-kanak yang menyertai penerbangan tersebut

 • 6. 
  " Mr. Johnson merupakan seorang yang gemar dan kerap melancong. Beliau gemar mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang murah untuk memudahkan beliau bergerak ke destinasi atau tempat pelancongan yang digemarinya "Mr. Johnson adalah pelancong dari kategori _______________
  • A. 

   Business Traveler

  • B. 

   Leisure Traveler

  • C. 

   Happy Traveler

  • D. 

   Budget traveler

 • 7. 
  Apakah maksud tempahan? 
  • A. 

   Proses menempah yang dibuat secara lisan atau bertulis untuk mendapatkan jaminan tempat penginapan, pengangkutan dan pakej pelancongan

  • B. 

   Proses pengeluaran dokumen sah yang dikeluarkan oleh syarikat pengangkutan atau wakil syarikat pengangkutan yang melayakkan pelanggan membuat perjalanan mengikut syarat yang telah ditetapkan

  • C. 

   Satu sistem yang diwujudkan untuk memudahkan proses tempahan produk-produk pelancongan. Sistem tempahan ini digunakan oleh kebanyakan agensi pelancongan dan syarikat pengangkutan udara untuk proses yang lebih tepat, cepat dan kurang kesilapan

  • D. 

   Proses bagi memberi jaminan kepada pelanggan tentang penginapan, tiket penerbangan dan yang berkaitan.

 • 8. 
  Apakah maklumat wajib isi (mandatory field) untuk dimasukkan ke dalam Passengger Name Record (PNR)?
  • A. 

   Memasukkan nama pelanggan.

  • B. 

   Tempahan Makanan

  • C. 

   Memberitahu bahawa penumpang hanya bercakap menggunakan bahasa tertentu

  • D. 

   Memasukkan maklumat penumpang telah membuat pembayaran melalui kad kredit.

 • 9. 
  Berikut merupakan pernyataan yang menerangkan peranan dan bidang tugas koordinator tempahan, iaitu :-(dibenarkan menanda lebih dari satu jawapan)
  • A. 

   Mengendalikan segala tempahan yang berkaitan dengan agensi pelancongan serta orang awam

  • B. 

   Seseorang koordinator tempahan mestilah bijak dan berpengetahuan di dalam menasihati serta memberikan cadangan kepada pelanggan untuk memilih percutian yang sesuai

  • C. 

   Koordinator tempahan juga mestilah berpengetahuan luas dalam semua produk pelancongan yang berkaitan

  • D. 

   Koordinator tempahan mestilah seorang perempuan yang cantik dan berpewatakan menarik

 • 10. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan Tiket Sehala dengan Berhenti? 
  • A. 

   Masa berhenti di sesuatu bandar adalah kurang dari 6 jam

  • B. 

   Penumpang terpaksa berhenti di suatu bandar antara "City of Commencement" (COC) dan destinasi.

  • C. 

   Pengiraan tambang tidak mengambil kira perhentian bandar.

  • D. 

   Penumpang dengan rela hati untuk berhenti di suatu bandar antara "City of Commencement" dan destinasi

 • 11. 
  Apakah syarat-syarat tambang diskaun bagi Tambang Pelajar?(dibenarkan menanda lebih dari satu jawapan)
  • A. 

   Pelajar 12 tahun dan ke atas, berdaftar lebih 6 bulan di sesuatu institusi pendidikan di Malaysia sahaja.

  • B. 

   Pelajar di antara umur 12 dan 15 tahun ke bawah tidak dibenarkan mengembara pada kriteria “load basis” kecuali ditemani oleh seorang pelajar lain yang berumur 15 tahun ke atas ataupun orang dewasa.

  • C. 

   Sah untuk perjalanan terus tanpa henti sahaja.

  • D. 

   Tidak sah untuk penerbangan terus melalui Sinagpore/ Bandar Seri Begawan.

 • 12. 
  Berikan tiga (3) kebaikan Sistem Tempahan Berkomputer
  • A. 

   Memudahkan proses tempahan dan tiketan

  • B. 

   Melayakkan pelanggan membuat perjalanan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan

  • C. 

   Mempercepatkan proses tempahan dan tiketan

  • D. 

   Menawarkan pelbagai pilihab perkhidmatan kepada pengguna

 • 13. 
  Tandakan jenis-jenis tiket di bawah:
  • A. 

   Tiket sehala dengan berhenti

  • B. 

   Tiket pusingan dengan perjalanan terputus

  • C. 

   Tiket pergi balik dengan berhenti

  • D. 

   Tiket pusingan dengan perbezaan syarikat penerbangan

 • 14. 
  Sold Outside Ticketed Outside (SOTO) adalah apabila penumpang menempah dan mengambil tiket tersebut di luar dari tempat bermulanya penerbangang penumpang tesebut.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Identifier untuk meng "decode" negara adalah HCCC/
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Sebuah kereta sorong bayi tidak boleh dibawa secara 'hand carry"
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Kupon diskaun dibawah tambang berdiskaun dipecahkan lagi kepada dua kategori iaitu "set rate" dan "negotiation fare".
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.