Exercises On Plurals And Articles: A/An/The

30 Questions | Total Attempts: 4911

SettingsSettingsSettings
Exercises On Plurals And Articles: A/An/The - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  A. Write the plurals of the words. (Kelimelerin çoğullarını yazınız.)NOT: alisitirma boyunca cevaplarinizda hep kucuk harf kullaniniz.)1. a man        ________ 
 • 2. 
  A. Write the plurals of the words. (Kelimelerin çoğullarını yazınız.)2. a key        ________
 • 3. 
  A. Write the plurals of the words. (Kelimelerin çoğullarını yazınız.)3. a watch        ________
 • 4. 
  A. Write the plurals of the words. (Kelimelerin çoğullarını yazınız.)4. an address        ________
 • 5. 
  A. Write the plurals of the words. (Kelimelerin çoğullarını yazınız.)5. a country        ________
 • 6. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.1. ____ wallet
 • 7. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.2. ____ emails
 • 8. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.3. ____ key ring
 • 9. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.4. ____ people
 • 10. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.5. ____ i-pod
 • 11. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.6. ____ mugs
 • 12. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.7. ____ sunglasses
 • 13. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.8. ____ camera
 • 14. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.9. ____ purse
 • 15. 
  B. Put in a / an or no article (—). ( Boşluklara a / an getirin veya hiçbir şey gelmeyecekse x koyun.10. ____ speakers
 • 16. 
   C. Write the questions and answers.   (Fotoğrafla ilgili soru ve cevap yazınız. Her 2 cevap arasına -  (tire) koyunuz. Kısaltma yapmayınız.)                          Örnek: A: What __is_it_______?    B: __It is a wallet___.  
 • 17. 
  C. Write the questions and answers.   (Fotoğrafla ilgili soru ve cevap yazınız. Her 2 cevap arasına -  (tire) koyunuz. Kısaltma yapmayınız.)                          2. A: What __________?    B: ______________. 
 • 18. 
  C. Write the questions and answers.   (Fotoğrafla ilgili soru ve cevap yazınız. Her 2 cevap arasına -  (tire) koyunuz. Kısaltma yapmayınız.)                          3. A: What __________?    B: ______________. 
 • 19. 
  C. Write the questions and answers.   (Fotoğrafla ilgili soru ve cevap yazınız. Her 2 cevap arasına -  (tire) koyunuz. Kısaltma yapmayınız.)                          4. A: What __________?    B: ______________. 
 • 20. 
  C. Write the questions and answers.   (Fotoğrafla ilgili soru ve cevap yazınız. Her 2 cevap arasına -  (tire) koyunuz. Kısaltma yapmayınız.)                          5. A: What __________?    B: ______________. 
 • 21. 
  D. Put in a / an / the or no article (—). (Boşluklara a / an/ the getiriniz. Boş olması gerektiğini düşünüyorsanız x koyunuz.)1. Close ____ door please.
 • 22. 
  D. Put in a / an / the or no article (—). (Boşluklara a / an/ the getiriniz. Boş olması gerektiğini düşünüyorsanız x koyunuz.)2. Where`s _____ toilet.
 • 23. 
  D. Put in a / an / the or no article (—). (Boşluklara a / an/ the getiriniz. Boş olması gerektiğini düşünüyorsanız x koyunuz.)3. It is _____ easy question.
 • 24. 
  D. Put in a / an / the or no article (—). (Boşluklara a / an/ the getiriniz. Boş olması gerektiğini düşünüyorsanız x koyunuz.)4. Kayseri is ______ cold in the winter.
 • 25. 
  D. Put in a / an / the or no article (—). (Boşluklara a / an/ the getiriniz. Boş olması gerektiğini düşünüyorsanız x koyunuz.)5. They`re _____ my children.
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.