Elektronicki Logicki Sklopovi I Registri

32 Questions | Total Attempts: 423

SettingsSettingsSettings
Elektronicki Logicki Sklopovi I Registri - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Tablica istinitosti predstavlja:
  • A. 

   SKLOP I (AND)

  • B. 

   SKLOP NE (NOT)

  • C. 

   SKLOP ILI (OR)

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 2. 
  Tablica istinitosti predstavlja:
  • A. 

   SKLOP I (AND)

  • B. 

   SKLOP ILI (OR)

  • C. 

   SKLOP DA (YES)

  • D. 

   SKLOP NE (NOT)

 • 3. 
  Na slici je sklop:
  • A. 

   DA (YES)

  • B. 

   I (AND)

  • C. 

   NE (NOT)

  • D. 

   ILI (OR)

 • 4. 
  Tablica istinitosti predstavlja:
  • A. 

   SKLOP I (AND)

  • B. 

   SKLOP ILI (OR)

  • C. 

   SKLOP NE (NOT)

  • D. 

   SKLOP DA (YES)

 • 5. 
  Na slici je sklop:
  • A. 

   SKLOP I (AND)

  • B. 

   Sklop ILI (OR)

  • C. 

   Sklop NE (NOT)

  • D. 

   Sklop DA (YES)

 • 6. 
  Na slici je sklop:
  • A. 

   ILI (OR)

  • B. 

   NET (NOT)

  • C. 

   DA (YES)

  • D. 

   I (AND)

 • 7. 
  Konjunkcija, disjunkcija i negacija su:
  • A. 

   Osnovne logičke operacije

  • B. 

   Aritmetičko-logičke operacije

  • C. 

   Aritmetičke operacije

  • D. 

   Računske operacije

 • 8. 
  Ako struja ne teče kroz neki sklop, to stanje označavamo kao:
  • A. 

   LAŽNO (1)

  • B. 

   ISTINITO (0)

  • C. 

   LAŽNO (0)

  • D. 

   ISTINITO (1)

 • 9. 
  Ako struja teče kroz neki sklop, to stanje označavamo kao:
  • A. 

   ISTINITO (0)

  • B. 

   LAŽNO (0)

  • C. 

   LAŽNO (1)

  • D. 

   ISTINITO (1)

 • 10. 
  Najsloženiji logički sklop  koji obrađuje podatke naziva se:
  • A. 

   MEMORIJA

  • B. 

   HARD DISK

  • C. 

   PROCESOR

  • D. 

   SABIRNICA

 • 11. 
  Računalo se sastoji od:
  • A. 

   Logičkih funkcija

  • B. 

   Elektroničkih sklopova

  • C. 

   Programa (software)

  • D. 

   Booleove algebre

 • 12. 
  Logička izjava može biti:
  • A. 

   Istinita

  • B. 

   Lažna

  • C. 

   Istinita ili lažna

  • D. 

   Ponekad istinita, ponekad lažna

 • 13. 
  Koji dio računala prepoznaje kada kroz pojedine sklopove računala teče struja, a kada ne?
  • A. 

   Radna memorija

  • B. 

   Matična ploča

  • C. 

   Tvrdi disk

  • D. 

   Procesor

 • 14. 
  Miš, tipkovnica, mikrofon, skener svrstavamo u:
  • A. 

   Ulazne uređaje računala

  • B. 

   Izlazne uređaje računala

  • C. 

   Središnje jedinice računala

 • 15. 
  Monitor, pisač, zvučnici, slušalice svrstavamo u:
  • A. 

   Ulazne uređaje računala

  • B. 

   Izlazne uređaje računala

  • C. 

   Središnje jedinice računala

 • 16. 
  Nadzire promet podataka i upravlja radom računala:
  • A. 

   Procesor

  • B. 

   Radna memorija (RAM)

  • C. 

   Trajna memorija (ROM)

  • D. 

   Operacijski sustav

 • 17. 
  Kako nazivamo prekidače koji usmjeruju tijek podataka u računalu?
  • A. 

   Logički sklopovi

  • B. 

   Registri

  • C. 

   Sabirnice

  • D. 

   Izlazne jedinice

 • 18. 
  Dva najvažnija elektronička sklopa računala su:
  • A. 

   Procesor i tvrdi disk

  • B. 

   Procesor i ROM

  • C. 

   Registar i sabirnica

  • D. 

   Procesor i RAM

 • 19. 
  Za rješavanje složenijih operacija, logički elektronički sklopovi se povezuju u složenije sklopove koje nazivamo:
  • A. 

   Negacija

  • B. 

   Konjunkcija

  • C. 

   Disjunkcija

  • D. 

   Kombinirani logički sklopovi

 • 20. 
  Podatci u računalu pohranjeni su u _______________ spremnike.
 • 21. 
  Glavni spremnik ili ___________.
 • 22. 
  Tvrdi disk, DVD, CD, USB svrstavamo u ______________________ spremnike.
 • 23. 
  Binarno predstavljeni podatci pohranjuju se u spremnicima na mjesta (lokacije) koja su određena adresom. To su takozvane _____________ ili memorijske lokacije.
 • 24. 
  Kako se naziva najsloženiji logički sklop u računalu, izgrađen od više stotina milijuna osnovnih logičkih sklopova?
  • A. 

   RAM

  • B. 

   Procesor

  • C. 

   ROM

  • D. 

   Pomoćni spremnik

 • 25. 
  Dio procesora koji je zadužen za izvršavanje aritmetičko - logičkih operacija naziva se:
  • A. 

   Registri

  • B. 

   Upravljačka jedinica

  • C. 

   Aritmetičko - logička jedinica

  • D. 

   Sabirnice

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.