Πελοποννησιακός Πόλεμος

12 Questions | Total Attempts: 731

SettingsSettingsSettings
 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο Περικλής συνέλαβε το σχέδιο για τον πόλεμο εναντίον της Σπάρτης
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

 • 2. 
  Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ξεκίνησε το 431 π.Χ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος διακρίνεται σε 4 φάσεις
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

 • 4. 
  Μια από τις αφορμές του Πολέμου ήταν το Μεγαρικό ψήφισμα
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

 • 5. 
  Η πρώτη φάση του πολέμου πήρε το όνομά της από τον Σπαρτιάτη βασιλιά Βρασίδα
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

 • 6. 
  Τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν μόνο οικονομικά
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

 • 7. 
  Πληροφορίες για την πρώτη φάση του πολέμου μας δίνει ο Ξενοφώντας
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Οι  Τριακοντούτεις Σπονδαί ήταν συμφωνία που είχε υπογραφεί ανάμεσα στους Ελληνες και στους Πέρσες
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

 • 9. 
  Ο Περικλής πέθανε κατά τη διάρκεια ενός λοιμού που έπεσε στην Αθήνα το 425 π.Χ.
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

 • 10. 
  Η κατάληψη της Σφακτηρίας από τους Αθηναίους ανάγκασε τους Σπαρτιάτες να ζητήσουν ειρήνη
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Ο Νικίας υπόγραψε την ειρήνη με τους Σπαρτιάτες το 421 π.Χ.
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

 • 12. 
  Ο Νικίας ήταν αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.