Sis Prvi Kolokvijum Teorija

123 Questions

Settings
Please wait...
Sis Prvi Kolokvijum Teorija

Anihanibani RT24-14


Questions and Answers
 • 1. 
   Vrhovni CA je potpisan od strane
  • A. 

   Samog sebe

  • B. 

   Njemu ravnopravnog CA

  • C. 

   Države

  • D. 

   Ničeg od navedenog

 • 2. 
  Tehnikom image downgrading-a
  • A. 

   Moguce je BMP sakriti u BMP

  • B. 

   Moguce je JPEG sakriti u JPEG

  • C. 

   Moguce je JPEG sakriti u BMP

  • D. 

   Moguce je BMP sakriti u JPEG

 • 3. 
  OTP je bezuslovno sigurna šifra
  • A. 

   Uz određene uslove

  • B. 

   Dokazano

  • C. 

   Bezuslovno sigurne šifre nema

  • D. 

   Pretpostavljano

 • 4. 
  Bezuslovno sigurna sifra
  • A. 

   је OTP шифра

  • B. 

   не постоји

  • C. 

   је ECB

  • D. 

   је кодна књига

 • 5. 
   OTP šifra može da se koristi
  • A. 

   Samo jednom

  • B. 

   Samo dva puta

  • C. 

   Najvise 5 puta

  • D. 

   Nema pravila vezanog za koriscenje

 • 6. 
  Koje operacije se koriste kod OTP sifre
  • A. 

   Samo supstitucije

  • B. 

   Samo trenaspozicije

  • C. 

   Samo XOR

  • D. 

   XOR i supstitucije

 • 7. 
   Pseudo slučajan niz brojeva se koristi
  • A. 

   Kao ključ za sekvencijalne šifarske sisteme

  • B. 

   Za generisanje potpuno slučajnog ključa za OTP šifru

  • C. 

   Kao podključ za blokovske šifarske sisteme

  • D. 

   Za sve navedeno

 • 8. 
  Sekvencijalni algoritmi se koriste
  • A. 

   Tamo gde je bitna brzina i rad u realnom vremenu

  • B. 

   Kao deo vecih sifrarskih sistema

  • C. 

   Ne koriste se vise

  • D. 

   Tamo gde je bitno da sifrat bude prenet bez greske

 • 9. 
  Kod OTP sifre, duzina kljuca:
  • A. 

   Je iste duzine kao otvoreni tekst

  • B. 

   Zavisi od algoritma koji se koristi za generisanje kljuca

  • C. 

   Je iste ili vece duzine ali se odredjenim algoritmom skracuje na potrebnu duzinu.

  • D. 

   је фиксне дужине за дати алгоритам, па се из њега генерише кључ потребне величине

 • 10. 
  Nedostatak OTP sifre je to
  • A. 

   Sto je tehnologija prenosa niza bitova velike duzine podlozna greskama prilikom prenosa

  • B. 

   Kljuc mora biti slucajan niz bitova i ne sme da se prenosi nesigurnim kanalom sto znaci da druga strana za desifrovanje mora da generise isti takav slucajan niz bitova sto je nemoguce

  • C. 

   Sto je proces generisanja velike kolicine binarnih nizova koji imaju osobine slucajnosti po pravilu spor a upotrebljava se samo jednom

  • D. 

   Osnovni zahtev da kluc bude potpuno slucajan niz bitova sto je tehnicki neizvodljivo

 • 11. 
  Kod OTP šifre
  • A. 

   Dužina ključa mora biti jednaka dužini poruke i upotrebljava se samo jednom

  • B. 

   Dužina ključa je nebitna jer se skraćuje/produžava na potrebnu dužinu i upotrebljava se samo jednom

  • C. 

   Dužina ključa je nebitna jer se skraćuje/produžava na potrebnu dužinu i upotrebljava se samo dva puta

  • D. 

   Dužina ključa je jednaka dužini poruke i može da se upotrebljava nekoliko puta

 • 12. 
   Frekvencijska analiza nema efekta na
  • A. 

   OTP

  • B. 

   Vizenerovu

  • C. 

   Hilovu

  • D. 

   Plejferovu

 • 13. 
  Simetrični algoritmi:
  • A. 

   Imaju problem razmene ključeva

  • B. 

   Koriste kraći ključ od asimetričnih algoritama

  • C. 

   Sporiji su od asimetričnih

  • D. 

   Koriste se isključivo za digitalno potpisivanje

 • 14. 
   Trostruki DES :
  • A. 

   Prvo šifruje sa prvim ključem, pa dešifruje sa drugim, pa šifruje sa prvim

  • B. 

   Prvo šifruje sa prvim ključem, pa šifruje sa drugim, pa šifruje sa trećim

  • C. 

   Prvo šifruje sa prvim ključem, pa šifruje sa drugim, pa dešifruje sa trećim

  • D. 

   Prvo dešifruje sa prvim ključem, pa šifruje sa drugim, pa dešifruje sa trećim

 • 15. 
  Da bi se smanjila dužina digitalnog potpisa poruke, računa se
  • A. 

   Heš poruke koji se digitalno potpisuje

  • B. 

   Ni jedno od navedenih

  • C. 

   Heš šifrata koji se zatim digitalno potpisuje

  • D. 

   Digitalni potpis, a zatim njegov heš

 • 16. 
  ECB (Electronic Codebook Mode)
  • A. 

   за шифровање текућег блока користи кључ К и шифрат претходног блока

  • B. 

   шифрује блок отвореног текста тако што обави операцију XOR тог блока и шифрата претходног блока

  • C. 

   шифрује блок по блок са истим кључем К

  • D. 

   за шифровање блока отвореног текста користи подкључ генерисан из подкључа претходног блока и претходни блок отвореног текста

 • 17. 
  Za hes funckije je vazno
  • A. 

   Da budu efikasne

  • B. 

   Da imaju sto siru primenu

  • C. 

   Da budu invetibilne

  • D. 

   Da im otisak - duzina bude sto duzi

 • 18. 
  Algoritam koji prilikom sifrovanja obradjuje blokove otvorenog teksta naziva se
 • 19. 
  AES moze da ima 
  • A. 

   10, 12 ili 14 rundi

  • B. 

   14, 16 ili 18 rundi

  • C. 

   8, 10 ili 12 rundi

  • D. 

   12, 14 ili 16 rundi

 • 20. 
  U Difi Helmanovom broj p koji se koristi za stepenovanje po modlu p tokom izracunavanja
  • A. 

   Moze da bude bilo koji prost broj

  • B. 

   Moze da bude bilo koji veliki broj

  • C. 

   Treba da bude proizvod dva velika prosta broja

  • D. 

   Treba da bude veliki prost broj

 • 21. 
  Svojstvo sifrarskih algoritama tako da su kod napada potpunom pretragom  kljuceva svi kljucevi podjednako verovatni naziva se
 • 22. 
   Sigurnost kriptosistema počiva na
  • A. 

   Tajnosti ključa za šifrovanje

  • B. 

   Bezbednosti kanala za komunikaciju

  • C. 

   Tajnosti algoritam za sifrovanje

  • D. 

   Tajnosti ključa za dešifrovanje

 • 23. 
  Difi Helmanov algoritam se koristi za
  • A. 

   Razmenu simetričnih ključeva

  • B. 

   Generisanje tajnog ključa na osnovu odabranog javnog

  • C. 

   šifrovanje simetričnog ključa

  • D. 

   Generisanje para ključeva (tajni-javni)

 • 24. 
  Skup aktivnosti koje treba da se obezbede da neovlascena strana u komunikaciji ne dodje do poverljivih informacija  naziva se
 • 25. 
  KOji od sledecih algoritama moze da se koristi za digitalno potpisivanje
  • A. 

   RSA

  • B. 

   DES

  • C. 

   AES

  • D. 

   Diffie-Hellman

 • 26. 
   Ugradnjom podataka o vremenu slanja poruke u samu poruku
  • A. 

   Može da se izvrši autentifikacija

  • B. 

   Može da se izvrši autorizacija

  • C. 

   Može da se otkrije neovlašćena izmena podataka

  • D. 

   Može da se otkrije ponovno slanje iste poruke

 • 27. 
  Supstitucija kod koje se vecina znakova menja istim sem onih najfrekventnijih koji mogu da se menjaju na vise nacina naziva se
 • 28. 
  Heš funkcija je 
  • A. 

   Jednosmerna funkcija koja za ulaz proizvoljne konačne veličine daje izlaz fiksne dužine

  • B. 

   Invertibilna funkcija koja za ulaz proizvoljne konačne veličine daje izlaz iste dužine kao što je ulaz

  • C. 

   Jednosmerna funkcija koja za ulaz proizvoljne konačne veličine daje izlaz iste dužine kao što je ulaz

  • D. 

   Invertibilna funkcija koja za ulaz proizvoljne konačne veličine daje izlaz fiksne dužine

 • 29. 
  Sigurnost RSA algoritma lezi u
  • A. 

   Slozenosti racunanja logaritama u konacnim poljima

  • B. 

   Cinjenici da se koristi samo jedan kljuc

  • C. 

   Slozenosti pronalazenja prostih faktora velikih brojeva

  • D. 

   Slozenosti mnozenja dva velika prosta broja

 • 30. 
   Alisa zeli da posalje Bobu poruku m sifrovanu RSA algoritmom. Alisa sifruje poruku:
  • A. 

   Bobovim javnim kljucem

  • B. 

   Svojim javnim kljucem

  • C. 

   Svojim privatnim kljucem

  • D. 

   Bobovim privatnim kljucem

 • 31. 
  Duzina kljuca koji je potreban za izracunavanje HMAC vrednosti je
  • A. 

   Manji od 64 bita

  • B. 

   Duzine poruke

  • C. 

   Veci od 64 bita

  • D. 

   Bar 128 bita

 • 32. 
  Za digitalno potpisivanje koriste se
  • A. 

   Simetricni kriptografski sistemi

  • B. 

   Asimetricni kriptografski sistemi

  • C. 

   Zavisi od izabranog sertifikacionog tela

  • D. 

   Hibridni kriptografski sistemi

 • 33. 
   Jednosmerna heš funkcija generise otisak duzine 160 bitova.Koliko mogucih ulaznih poruka generise heš vrednosti 0000....0001?
  • A. 

   160

  • B. 

   Beskonacno mnogo

  • C. 

   Dve

  • D. 

   Samo jedna

 • 34. 
  Jednosmerna heš funkcija generiše otisak dužine 160 bitova. Koliko mogućih ulaznih poruka generiše heš vrednost 1?
  • A. 

   Beskonacno mnogo poruka

  • B. 

   Samo jedna

  • C. 

   Ni jedna

  • D. 

   Dve

 • 35. 
  Izabrati tacno tvrdjenje
  • A. 

   Asimetrični algoritmi su sporiji od simetričnih

  • B. 

   Brzine izvršenja asimetričnih i simetričnih algoritama su približno iste

  • C. 

   Asimetrični algoritmi su brži od simetričnih

  • D. 

   Odnos brzina asimetričnih i simetričnih algoritama zavise od konkretnih algoritama

 • 36. 
  Aktivan napad kojim se neovlašćeno menjaju podaci, pristupna prava ili način funkcionisanja sistema je napad na:
  • A. 

   Autentičnost

  • B. 

   Poverljivost

  • C. 

   Raspoloživost

  • D. 

   Integritet

 • 37. 
  Digitalni potpis je servis koji treba da obezbedi 
  • A. 

   Integritet i neporecivost

  • B. 

   Autentifikaciju i autorizaciju

  • C. 

   Poverljivost

  • D. 

   Raspolozivost

 • 38. 
  Kolizija kod heš funkcija označava pojavu da
  • A. 

   Dve različite poruke daju istu heš vrednost

  • B. 

   Da postoji poruka za koju ne može da se izračuna heš vrednost

  • C. 

   Ista poruka može da da dve različite heš vrednosti

  • D. 

   Da ako je dužina heš vrednosti N, postoji niz dužine N koji nije heš vrednost ni jedne poruke

 • 39. 
  Jedna od nepozeljnih osobina generatora pseudoslucajnih brojeva je
  • A. 

   Periodicnost

  • B. 

   To sto ne mogu da se koriste za OTP sifru

  • C. 

   To sto mu je za rad potrebna pocetna vrednost

  • D. 

   To sto se u njihovom radu koriste komplikovane matematicke funkcije

 • 40. 
  Koliko parametara ima funkcija HMAC
  • A. 

   (M,K)

  • B. 

   (M,K,h(M))

  • C. 

   (M,K,h(M),h(K))

  • D. 

   (M)

 • 41. 
  DES algoritam ima
  • A. 

   16 rundi

  • B. 

   14 rundi

  • C. 

   10 rundi

  • D. 

   12 rundi

 • 42. 
  Sta se kod steganografije krije?
  • A. 

   Cinjenica da se prenosi poruka

  • B. 

   Komunikacija

  • C. 

   Steganografski kanal

  • D. 

   Steganografski medijum

 • 43. 
  DES algoritam je
  • A. 

   Blokovski algoritam Fejstelovog tipa

  • B. 

   Iterativni blokovski algoritam

  • C. 

   Algoritam koji se ne koristi za sifrovanje

  • D. 

   Sekvencijalni algoritam

 • 44. 
  Koje su od navedenih sifri poligramske
  • A. 

   Hilova

  • B. 

   Vernamova

  • C. 

   Afina

  • D. 

   Plejferova

  • E. 

   Cezarova

  • F. 

   Prosta supstitucija

 • 45. 
  Za ECB i CBC rezime rada vazi:
  • A. 

   U ECB rezimu isti blok istim kljucem uvek daje isti sifrat, dok u CBC to ne mora da bude slucaj

  • B. 

   I u CBC i u ECB rezimu isti blok istim kljucem uvek daje razlicit sifrat

  • C. 

   U CBC rezimu isti blok istim kljucem uvek daje isti sifrat, dok u ECB to ne mora da bude slucaj

  • D. 

   I u CBC i u ECB rezimu isti blok istim kljucem uvek daje isti sifrat

 • 46. 
  Sifrarski sistem ako ne moze da bude razbijen ni uz primenu neogranicenih resursa ljudstva i vremena je
 • 47. 
  ByteSub, ShiftRow,MaxColumn,AddRoundKey su operacije koje se vezuju za 
  • A. 

   AES algoritam

  • B. 

   Trostruki DES algoritam

  • C. 

   DES algoritam

  • D. 

   AS/1 algoritam

 • 48. 
  AES algoritam je 
  • A. 

   Algoritam koji se ne koristi za sifrovanje 

  • B. 

   Blokovski algoritam Fejstelovog tipa

  • C. 

   Sekevencijalni algoritam

  • D. 

   Iterativni blokovski algoritam

 • 49. 
  Kod blokovskog algoritma, po pravilu
  • A. 

   Odnos duzina bloka otvorenog teksta i bloka sifrata zavisi od algoritama

  • B. 

   Blok sifrata je iste duzine kao blok otvorenog teksta

  • C. 

   Blok sifrata je manje duzine od bloka otvorenog teksta

  • D. 

   Blok sifrata je vece duzine od bloka otvorenog teksta

 • 50. 
  Aktivan napad kojim se neovlasceno menjaju podaci pristupna prava ili nacin funkcionisanja sistema je napad na 
 • 51. 
  Generator pseudoslucajnih vrednosti na osnovu kratkog slucajnog kljuca generise
 • 52. 
  Neporecivost je servis koji prijemnoj strani pruza neoboriv dokaz da:
  • A. 

   Je poruku primio od tacno odredjene osobe

  • B. 

   Je poruka stigla nepromenjena

  • C. 

   Tokom prenosa poruke nije doslo do narusivanja poverljivosti

  • D. 

   Je poruka proverena od strane odgovarajuceg sertifikacionog tela

 • 53. 
  Funkicje koje relativno lako mogu da se izracunaju ali njihova inverzna vrednost moze da se lako odredi samo izuzetno slozenim postupkom nazivaju se
 • 54. 
  Servis  koji obezbedjuje proveru identiteta naziva se
 • 55. 
  Da bi se uspesno desifrovao sifrat sifrovan sekvencijalnim sifarskim sistemom neophodno je da se poseduje
  • A. 

   Slucajni kljuc I generator pseudo slucajnih brojeva

  • B. 

   Kompletan radni kljuc

  • C. 

   Samo slucajan kljuc

  • D. 

   Samo generator pseudo slucajnih brojeva

 • 56. 
  Zadatak savremenih algoritama sifrovanja:
  • A. 

   Transformise nizove bitova koji nose informaciju iz otvorenog teksta y novi binarni niz na takav nacin da neovlascene strane analizom sifrata ne mogu da dodju do informacije koje postoje u otvorenom tekstu

  • B. 

   Da kоduje otvoreni tekst u binarni niz na takav nacin da neovlascene strane analizom sifrate ne mogu da dodju do informacije koji je sistem kodovanja koriscen I time ne mogu da dodju do informacija koje postoje u otvorenom tekstu

  • C. 

   Integrise niz bitnova koji nose informaciju u otvoreni tekst na takav nacin da neovlascena strana analizom sifrata ne moze da dodje do informacijne koja postoji u otvorenom tekstu

  • D. 

   Da prvo koduje otvoreni tekst a zatim odredjenim operacijama transformise taj niz bitova u oblik tako da se od neovlascene strane sakrije cinjenica da se informacija prenosi

 • 57. 
  Da li Hes funkcija treba da poseduje svojstvo lavinskog efekta?
  • A. 

   Pozeljno je

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Da

  • D. 

   To je nemoguce

 • 58. 
  Sifrarski sistem kod koga je cena razbijanja sifrata prevazilazi vrednost sifrovane informacije naziva se
 • 59. 
  Sifrarski sistem kod koga je vreme potrebno za razbijanje duze od vremena u kom informacija treba da bude tajna naziva se
 • 60. 
  Jednosmerne funkcije
  • A. 

   Nije dokazano ni da postoje ni da ne postoje

  • B. 

   Dokazano je da postoje

  • C. 

   Dokazano je da ne postoje

  • D. 

   Za svaku informaciju pojedinacno se dokazuje da li je jednosmerna ili ne

 • 61. 
  Duzina otiska (hes vrednosti ) MD5 algoritma je
  • A. 

   128bita

  • B. 

   512bita

  • C. 

   1024bita

  • D. 

   64bita

 • 62. 
  Nedostatak ECB rezima je to sto
  • A. 

   Istim blokovima odgovaraju isti sifrati

  • B. 

   Ne zadovoljava svojstvo konfuzije

  • C. 

   Ne zadovoljava svojstvo difuzije

  • D. 

   Spori su

 • 63. 
  Ako posiljalac sifruje poruku javnim kljucem primaoca i takav sifrat posalje primaocu sta je nedostatak takve komunikacije
  • A. 

   Poverljivost

  • B. 

   Autorizacija

  • C. 

   Autentifikacija

  • D. 

   Integritet poruke

 • 64. 
  Koja dva algoritama su po nacinu funkcionisanja slicni
  • A. 

   Afina sifra i Viznerova sifra

  • B. 

   One Time Pad i Cezarova sifra

  • C. 

   Jednostavni XOR i One Tme Pad

  • D. 

   Afina sifra i jednostavni XOR

 • 65. 
  Koji je od sledecih formata najpogodniji za LSB supstituciju
  • A. 

   JPEG

  • B. 

   TIG

  • C. 

   GIF

  • D. 

   BMP

 • 66. 
  DOS je napad na 
  • A. 

   Raspolozivost

  • B. 

   Poverljivost

  • C. 

   Integritet

  • D. 

   Autentifikaciju

 • 67. 
  Algoritam koji elemente otvorenog teksta obradjuju jedan po jedan naziva se 
 • 68. 
  Duzina blokova kod AES algoritma moze da bude
  • A. 

   64,128 ili 192

  • B. 

   128,192 ili 256

  • C. 

   256,512 ili 1024

  • D. 

   Proizvoljne duzine

 • 69. 
  Sertifikat sluzi za 
  • A. 

   Potvrdu vlasnistva nad javnim kljucem

  • B. 

   Potvrdu vlasnistva nad privatnim kljucem

  • C. 

   Autentifikaciju

  • D. 

   Autorizaciju

 • 70. 
  Kod blokovskih algoritama, blok sifrata se dobija visestrukom primenom odredjene funkcije na blok otvorenog teksta i medjurezultate. Jedna primena funkcije naziva se
 • 71. 
  Sigurnist DES algoritmima pociva na
  • A. 

   S-blokovima

  • B. 

   Velicini kljuca

  • C. 

   Broju rundi

  • D. 

   Generisanju podkljuca

 • 72. 
  Tehnika kojom se u digitalni sadrzaj utiskuju dodatne informacije kao sto su podaci o autoru, vlasnistvu i slicno naziva se
 • 73. 
  Koji od navedenih algoritama je sekvencijalni 
  • A. 

   Twofish

  • B. 

   AS/1

  • C. 

   AES

  • D. 

   DES

 • 74. 
  Linearni pomeracki registri
  • A. 

   Predstavljaju napusteno resenje za generatore pseudoslucajnog niza brojeva

  • B. 

   Koriste se za generisanje slucajnog kljuca koji se koristi za formiranje radnog kljuca

  • C. 

   Predstavljaju konacno resenje za generisanje radnog kljuca

  • D. 

   Koriste se kao gradivni elementi slozenijih generatora

 • 75. 
  CB(chiper block chaining)
  • A. 

   Sifruje blok po blok sa istim kljucem k

  • B. 

   Za sifrovanje tekuceg bloka koristi kljuc k i sifrat prethodnog bloka

  • C. 

   Za sifrovanje bloka otvorenog teksta koristi podkljuc generisan iz podkljuca prethodnog bloka i prethodni blok otvorenog teksta

  • D. 

   Sifruje blok otovorenog teksta tako sto obavi operaciju XOR tog bloka i sifrata prethodnog bloka

 • 76. 
  Prisluskivanje je napad na
 • 77. 
  Skup aktivnosti koje treba da sprece ili detektuju neovlascenu izmenu ili birsanje podataka bilo da se podaci cuvaju ili prenose oznacava se kao 
 • 78. 
  Blokovski algoritmi u jednom trenutku
  • A. 

   Deluje na jedan bajt otvorenog teksta

  • B. 

   Deluje na sve bitove unutar bloka

  • C. 

   Dele otvoren tekst na blokove zatim unutar svakog bloka sifruju bajt po bajt

  • D. 

   Dele otvoren tekst na blokove a zatim unutar svakog bloka sifruju bit po bit

 • 79. 
  Supstitucija kod koje se tokom sifrovanja jedan znak ne zamenjuje uvek istim znakom vec nekim iz dozvoljenog skupa znakova naziva se
 • 80. 
  Autentifikacija koja se realizuje siforvanjem hes vrednosti simetricnim algoritmom koristi
  • A. 

   Prethodnu proveru povreljivosti

  • B. 

   Tajnu komunikaciju

  • C. 

   Upotrebu MAC

  • D. 

   Postojanje internog poverenja

 • 81. 
  Za siforvanje i digitalno potpisivanje koristi se
  • A. 

   Razliciti par kljuceva

  • B. 

   Isti par kljuceva

  • C. 

   Isti ili razliciti par kljuceva u zavisnosti od dogovora

  • D. 

   Isti li razliciti par kljuceva u zavisnosti od uslova

 • 82. 
  Simetricni kriptosistemi su oni
  • A. 

   Kod kojih je kljuc za sifrovanje i kljuc za desfirovanje razlicit

  • B. 

   Kod kojih je kljuc za sifrovanje i desirforvanje isti

  • C. 

   Kljuc za sifrovanje i desifrovanje simetrican

  • D. 

   Kod kojih je isti algoritam za sifrovanje i desifrovanje

 • 83. 
  Da li se asimetricni kriptografski algoritmi cesto koriste za sifrovanje veoma poverljivih podataka?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 84. 
  Supstitucija kod koje je osnovni element vrsenje supstitucije grupa znakova naziva se
 • 85. 
  Supstitucija kod koje se jedan znak zamenjuje uvek istim znakom naziva se
 • 86. 
  Za detekciju postojanja skrivenih poruka u steganoanalizi koristi se 
 • 87. 
  Kriptografski sistem koji koristeci sistem sa javnim kljucem za razmenu simetricnog kljuca a potom prelazi na simetricnu kriptografiju naziva se
 • 88. 
  Kada se informacija krije unutar video fajla uglavnom se koristi
  • A. 

   DCT metoda

  • B. 

   LSB metoda

  • C. 

   Vodeni pecat

  • D. 

   Imagedowngrading

 • 89. 
  Koji algoritam ne pripada navedenoj grupi
  • A. 

   AES

  • B. 

   SHA-3

  • C. 

   MD5

  • D. 

   SHA-0

 • 90. 
  MAC se dobija tako sto
  • A. 

   Poruka se sifruje sekvencijalno a zatim se uzima samo poslednjih 64 bita sifrata

  • B. 

   Poruka se sifruje blokovskim algoritmom a zatim se pamti samo poslednji blok sifrata

  • C. 

   Poruka se sifruje sekvencijalno a zatim se uzima dogovreni deo

  • D. 

   Blokovskim algoritmom se uzima samo prvi deo bloka bez sifrovanja

 • 91. 
  Serifikaciono telo CA potvrdjuje valdinost javnih kljuceva sertifikatom koji 
  • A. 

   CA potpisuje svojim javnim kljucem

  • B. 

   CA potpisuje svojim tajnim kljucem

  • C. 

   Ne potpisuje ga

  • D. 

   Potpisuje ga vlasnik svojim tajnim kljucem

 • 92. 
  Prilikom kreiranja korisnickih naloga, na disk se smesta par korisnicko ime-hes lozinka?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 93. 
  Dodela prava autentifikovanom korisniku naziva se 
 • 94. 
  MAC moze da se koristi u procesu 
  • A. 

   Provere integriteta

  • B. 

   Autorizacije

  • C. 

   Provere poverljivosti

  • D. 

   Autentifikacije

 • 95. 
  Postupak kojim se otvoreni tekst zapisuje u obliku binarnog niza naziva se
 • 96. 
  Hes funkcija se ne koristi za sifrovanje poruka jer je 
  • A. 

   Nesigurna

  • B. 

   Nemoguce je izvrsiti desifrovanje

  • C. 

   Sifrovanje je veoma sporo

  • D. 

   Dolazi do narusavanja integriteta poruke

 • 97. 
  Koje su sifre od navedenih poligramske
  • A. 

   Vernamova

  • B. 

   Afina

  • C. 

   Hilova

  • D. 

   Cezareva

 • 98. 
  Koje su od navedenih sifri polialfabetske
  • A. 

   Viznerova

  • B. 

   Afina

  • C. 

   Cezarova

  • D. 

   Hilova

 • 99. 
  Koja od navedenih sifri je monoalfabetska
  • A. 

   Afina

  • B. 

   Cezarova

  • C. 

   Prosta supstitucija

  • D. 

   Hilova

 • 100. 
  Neka je Z skup znakova nad kojim se definise kljuc. Ukoliko je kljuc duzine 5 i Z={0,1,2,3,4...a,b,c...A,B,C...}, tada je velicina prostora kljuceva ukoliko slova u kljucu ne mogu da se ponavljaju
  • A. 

   (62*61*60*59*58)^5

  • B. 

   62*61*60*59*58

  • C. 

   62! / 5!

  • D. 

   62! * 5!

 • 101. 
  Ukoliko se koristi engleski alfabet za kljuc duzine 26 koliki je prostor kljuceva ako slova mogu da se ponavljaju?
  • A. 

   26 ^ 26

  • B. 

   26 * 26

  • C. 

   26!

  • D. 

   62! * 5!

 • 102. 
  Ukoliko se koristi engleski alfabet za kljuc duzine 4, koliki je prostor kljuceva ako slova ne mogu da se ponavljaju?
  • A. 

   26 ^ 4

  • B. 

   26*25*24*23

  • C. 

   26 * 4

  • D. 

   4 ^ 26

 • 103. 
  Ukoliko se koristi engleski alfabet prosiren ciframa za kljuc duzine 18 koliki je prostor kljuceva?
  • A. 

   26 * 10 * 18

  • B. 

   18 ^ (26 + 10)

  • C. 

   (26 + 10) ^ 18

  • D. 

   (26 * 10) ^ 18

 • 104. 
  Ukoliko se koristi engleski alfabet prosiren ciframa i specijalnim znacima { +, -, *, /, =, ?, !, $ } za kljuc duzine 6 koliki je prostor kljuceva?
  • A. 

   (26 * 10 * 8) ^ 6

  • B. 

   6 ^ (26 + 10 + 12)

  • C. 

   (26 + 10 + 12) ^ 6

  • D. 

   26 * 10 * 12 * 6

 • 105. 
  Sta je rezultat operacije ((a XOR b) XOR a) XOR (a XOR b)
  • A. 

   A

  • B. 

   0

  • C. 

   B

  • D. 

   1

 • 106. 
  Sta je rezultat operacije ((a XOR b) XOR b) XOR (a XOR b) XOR 0
  • A. 

   0

  • B. 

   A

  • C. 

   1

  • D. 

   B

 • 107. 
  Sta je rezultat operacije (((x XOR x) XOR y) XOR y) XOR x?
  • A. 

   0

  • B. 

   X

  • C. 

   X XOR y

  • D. 

   Y

 • 108. 
  Ako je x = 01101, y = 01010 i z = 00111, koliko je (x XOR x XOR x XOR y XOR y XOR z XOR z XOR x XOR x XOR y XOR z) ?
  • A. 

   00100

  • B. 

   00010

  • C. 

   00001

  • D. 

   00000

 • 109. 
  Dati su parametri p=17 i q=11. Alisa i Bob razmenjuju kljuceve uz pomoc Difi Helmanovog algoritma. Alisa je zamislila broj 7, a Bob 9. Bob salje Alisi: 
  • A. 

   7 ^ 11(mod 17) = 14

  • B. 

   79^ 11(mod 17) = 15

  • C. 

   11^ 9(mod 17) = 6

  • D. 

   11 ^ 7(mod 17) = 3

 • 110. 
  Dati su parametri p=17 i q=5. Alisa i Bob razmenjuju kljuceve uz pomoc Difi Helmanovog algoritma. Alisa je zamislila broj 3, a Bob 7. Alisa salje Bobu: 
  • A. 

   5 ^ 3(mod 17) = 6

  • B. 

   5 ^ 7(mod 17) = 10

  • C. 

   3 ^ 5(mod 17) = 5

  • D. 

   7 ^ 5(mod 17) = 11

 • 111. 
  Alisa i Bob razmenjuju zajednicku tajnu koristeci Difi Helmanov algoritam. Alisa salje Bobu vrednost g ^ a(mod p), a Bob Alisi g ^ b(mod p). Izabrati javne komponente ove komunikacije:
  • A. 

   P

  • B. 

   B

  • C. 

   G ^ a

  • D. 

   A

  • E. 

   G

  • F. 

   G ^ b

 • 112. 
  Kod CNC rezima rada blokovskih algoritama, evenutalna namerna ili slucajna promena bloka se automatski ispravlja nakom
  • A. 

   2 bloka

  • B. 

   4 bloka

  • C. 

   6 blokova

  • D. 

   8 blokova

 • 113. 
  Aktivni napad koji onemogucava funkcionisanje sistema  ili pruzanje neke usluge je napad na
  • A. 

   Raspolozivost

  • B. 

   Autenticnost

  • C. 

   Integritet

  • D. 

   Poverljivost

 • 114. 
  U klasifikaciji steganografskih  tehnika kompjuterska steganografija spada u
  • A. 

   Resetkasti kod

  • B. 

   Bezsifrarne tehnike

  • C. 

   Semagrame

  • D. 

   Tehnicku steganografiju

 • 115. 
  Prednost sifrovanja hes vrednosti (prilikom autentifikacije i provere integriteta) asimetricnim algoritmom u odnosu na sifrovanje simetricnim algoritmom je to sto
  • A. 

   Sto je postupak autentifikacije brzi

  • B. 

   Nema potrebe za upotrebom licenciranog softvera

  • C. 

   Moze da se proveri i poverljivost

  • D. 

   Nema potrebe za internim poverenjem

 • 116. 
  Staticka detekcija je metoda koja se koristi 
  • A. 

   Za postojanje skivenih poruka u kriptoanalizi

  • B. 

   Za proveru integriteta podataka

  • C. 

   Za postojanje skirivenih poruka u steganoanalizi

  • D. 

   Za autentifikaciju

 • 117. 
  Fejstelova sifra  (mreza) predstavlja 
  • A. 

   Idejno resenje sekvencijalne sifre

  • B. 

   Poseban blokovski algoritam

  • C. 

   Poseban sekvencijalni algoritam

  • D. 

   Jedno idejno resenje blokovske sifre

 • 118. 
  Odrediti  red velicine broja operacija sifrovanja i desifrovanja na trostruki DES metodom susret u sredini
  • A. 

   2^112

  • B. 

   2^168

  • C. 

   2^64

  • D. 

   2^36

 • 119. 
  Osnovna primena hes funkcije je 
  • A. 

   U postupku provere poverljivosti

  • B. 

   U postupku autentifikacije

  • C. 

   Za sifrovanje velikih fajlova

  • D. 

   Za sifrovanje fajlova kada je bitna brzina

 • 120. 
  Slucajna  izmena sadrzaja poruke tokom prenosa
  • A. 

   Spada u narusavanje integriteta poruke

  • B. 

   Se detektuje drugacijim mehanizmom u odnosu na mehanizam detekcije namerne izmene

  • C. 

   Se sprecava ugradjom mehanizma za oporavak podataka

  • D. 

   Se ignorise