Sis Prvi Kolokvijum Teorija

123 Questions | Total Attempts: 161

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Sis Prvi Kolokvijum Teorija

Anihanibani RT24-14


Questions and Answers
 • 1. 
   Vrhovni CA je potpisan od strane
  • A. 

   Samog sebe

  • B. 

   Njemu ravnopravnog CA

  • C. 

   Države

  • D. 

   Ničeg od navedenog

 • 2. 
  Tehnikom image downgrading-a
  • A. 

   Moguce je BMP sakriti u BMP

  • B. 

   Moguce je JPEG sakriti u JPEG

  • C. 

   Moguce je JPEG sakriti u BMP

  • D. 

   Moguce je BMP sakriti u JPEG

 • 3. 
  OTP je bezuslovno sigurna šifra
  • A. 

   Uz određene uslove

  • B. 

   Dokazano

  • C. 

   Bezuslovno sigurne šifre nema

  • D. 

   Pretpostavljano

 • 4. 
  Bezuslovno sigurna sifra
  • A. 

   је OTP шифра

  • B. 

   не постоји

  • C. 

   је ECB

  • D. 

   је кодна књига

 • 5. 
   OTP šifra može da se koristi
  • A. 

   Samo jednom

  • B. 

   Samo dva puta

  • C. 

   Najvise 5 puta

  • D. 

   Nema pravila vezanog za koriscenje

 • 6. 
  Koje operacije se koriste kod OTP sifre
  • A. 

   Samo supstitucije

  • B. 

   Samo trenaspozicije

  • C. 

   Samo XOR

  • D. 

   XOR i supstitucije

 • 7. 
   Pseudo slučajan niz brojeva se koristi
  • A. 

   Kao ključ za sekvencijalne šifarske sisteme

  • B. 

   Za generisanje potpuno slučajnog ključa za OTP šifru

  • C. 

   Kao podključ za blokovske šifarske sisteme

  • D. 

   Za sve navedeno

 • 8. 
  Sekvencijalni algoritmi se koriste
  • A. 

   Tamo gde je bitna brzina i rad u realnom vremenu

  • B. 

   Kao deo vecih sifrarskih sistema

  • C. 

   Ne koriste se vise

  • D. 

   Tamo gde je bitno da sifrat bude prenet bez greske

 • 9. 
  Kod OTP sifre, duzina kljuca:
  • A. 

   Je iste duzine kao otvoreni tekst

  • B. 

   Zavisi od algoritma koji se koristi za generisanje kljuca

  • C. 

   Je iste ili vece duzine ali se odredjenim algoritmom skracuje na potrebnu duzinu.

  • D. 

   је фиксне дужине за дати алгоритам, па се из њега генерише кључ потребне величине

 • 10. 
  Nedostatak OTP sifre je to
  • A. 

   Sto je tehnologija prenosa niza bitova velike duzine podlozna greskama prilikom prenosa

  • B. 

   Kljuc mora biti slucajan niz bitova i ne sme da se prenosi nesigurnim kanalom sto znaci da druga strana za desifrovanje mora da generise isti takav slucajan niz bitova sto je nemoguce

  • C. 

   Sto je proces generisanja velike kolicine binarnih nizova koji imaju osobine slucajnosti po pravilu spor a upotrebljava se samo jednom

  • D. 

   Osnovni zahtev da kluc bude potpuno slucajan niz bitova sto je tehnicki neizvodljivo

 • 11. 
  Kod OTP šifre
  • A. 

   Dužina ključa mora biti jednaka dužini poruke i upotrebljava se samo jednom

  • B. 

   Dužina ključa je nebitna jer se skraćuje/produžava na potrebnu dužinu i upotrebljava se samo jednom

  • C. 

   Dužina ključa je nebitna jer se skraćuje/produžava na potrebnu dužinu i upotrebljava se samo dva puta

  • D. 

   Dužina ključa je jednaka dužini poruke i može da se upotrebljava nekoliko puta

 • 12. 
   Frekvencijska analiza nema efekta na
  • A. 

   OTP

  • B. 

   Vizenerovu

  • C. 

   Hilovu

  • D. 

   Plejferovu

 • 13. 
  Simetrični algoritmi:
  • A. 

   Imaju problem razmene ključeva

  • B. 

   Koriste kraći ključ od asimetričnih algoritama

  • C. 

   Sporiji su od asimetričnih

  • D. 

   Koriste se isključivo za digitalno potpisivanje

 • 14. 
   Trostruki DES :
  • A. 

   Prvo šifruje sa prvim ključem, pa dešifruje sa drugim, pa šifruje sa prvim

  • B. 

   Prvo šifruje sa prvim ključem, pa šifruje sa drugim, pa šifruje sa trećim

  • C. 

   Prvo šifruje sa prvim ključem, pa šifruje sa drugim, pa dešifruje sa trećim

  • D. 

   Prvo dešifruje sa prvim ključem, pa šifruje sa drugim, pa dešifruje sa trećim

 • 15. 
  Da bi se smanjila dužina digitalnog potpisa poruke, računa se
  • A. 

   Heš poruke koji se digitalno potpisuje

  • B. 

   Ni jedno od navedenih

  • C. 

   Heš šifrata koji se zatim digitalno potpisuje

  • D. 

   Digitalni potpis, a zatim njegov heš

 • 16. 
  ECB (Electronic Codebook Mode)
  • A. 

   за шифровање текућег блока користи кључ К и шифрат претходног блока

  • B. 

   шифрује блок отвореног текста тако што обави операцију XOR тог блока и шифрата претходног блока

  • C. 

   шифрује блок по блок са истим кључем К

  • D. 

   за шифровање блока отвореног текста користи подкључ генерисан из подкључа претходног блока и претходни блок отвореног текста

 • 17. 
  Za hes funckije je vazno
  • A. 

   Da budu efikasne

  • B. 

   Da imaju sto siru primenu

  • C. 

   Da budu invetibilne

  • D. 

   Da im otisak - duzina bude sto duzi

 • 18. 
  Algoritam koji prilikom sifrovanja obradjuje blokove otvorenog teksta naziva se
 • 19. 
  AES moze da ima 
  • A. 

   10, 12 ili 14 rundi

  • B. 

   14, 16 ili 18 rundi

  • C. 

   8, 10 ili 12 rundi

  • D. 

   12, 14 ili 16 rundi

 • 20. 
  U Difi Helmanovom broj p koji se koristi za stepenovanje po modlu p tokom izracunavanja
  • A. 

   Moze da bude bilo koji prost broj

  • B. 

   Moze da bude bilo koji veliki broj

  • C. 

   Treba da bude proizvod dva velika prosta broja

  • D. 

   Treba da bude veliki prost broj

 • 21. 
  Svojstvo sifrarskih algoritama tako da su kod napada potpunom pretragom  kljuceva svi kljucevi podjednako verovatni naziva se
 • 22. 
   Sigurnost kriptosistema počiva na
  • A. 

   Tajnosti ključa za šifrovanje

  • B. 

   Bezbednosti kanala za komunikaciju

  • C. 

   Tajnosti algoritam za sifrovanje

  • D. 

   Tajnosti ključa za dešifrovanje

 • 23. 
  Difi Helmanov algoritam se koristi za
  • A. 

   Razmenu simetričnih ključeva

  • B. 

   Generisanje tajnog ključa na osnovu odabranog javnog

  • C. 

   šifrovanje simetričnog ključa

  • D. 

   Generisanje para ključeva (tajni-javni)

 • 24. 
  Skup aktivnosti koje treba da se obezbede da neovlascena strana u komunikaciji ne dodje do poverljivih informacija  naziva se
 • 25. 
  KOji od sledecih algoritama moze da se koristi za digitalno potpisivanje
  • A. 

   RSA

  • B. 

   DES

  • C. 

   AES

  • D. 

   Diffie-Hellman