Testi I Maturës - Gjuhë Shqipe

15 Questions | Total Attempts: 8934

SettingsSettingsSettings
Testi I Maturës - Gjuhë Shqipe - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Në mes tuaj kam qëndruarE jam duke përvëluar,Që t’u ap pakëzë dritë,Natënë t’ua bënj ditë.Do të tretem, të kullohem,Të digjem, të përvëlohem,Që t’u ndrinj mir’ e të shihni,Njëri-tjatërin të njihni.
 • 2. 
  Drejtori konfirmoi që unë duhej me nis punën në punëtori, meqenëse nuk isha pranuar me dalë në terren.
 • 3. 
  Fjala "i skalitur" do te thote ?
  • A. 

   I gdhendur

  • B. 

   I lakura

  • C. 

   I thermuar

  • D. 

   I topitur

 • 4. 
  Ne te gjitha veprat qe i takojne periudhes se njohur si Letersia e Vjeter Shqiptare , mbizoteron motivi:
  • A. 

   Religjioz

  • B. 

   Kombetar

  • C. 

   Social

  • D. 

   Erotik

 • 5. 
  Vetja që flet në këtë pjesë të poemës – është qiriri. Në letërsi, kur një trupi a sendi i jepen atribute njerëzore, kemi të bëjmë më figurën e:
  • A. 

   Epanastrofese

  • B. 

   Personifikimit

  • C. 

   Anadiplozes

  • D. 

   Oksimoronit

 • 6. 
  Fragmentin, si në vargun “që t’u ndrinj mir’ e të shihni”, si edhe gjithë poezinë e përshkon një nga tiparet e letërsisë së Rilindjes, e njohur si:
  • A. 

   Iluminizem

  • B. 

   Sentimentalizem

  • C. 

   Klasicizem

  • D. 

   Impresionizem

 • 7. 
  Naim Frashëri dhe rilindësit e tjerë përpiqeshin ta pastronin gjuhën shqipe nga fjalët e huaja duke futur në përdorim terma si “dheshkronjë” për gjeografi etj. Fryma e tillë i bën ata që në kuptim të përdorimit të gjuhës të njihen si:
  • A. 

   Nacionalistë

  • B. 

   Orientaliste

  • C. 

   Puristë

  • D. 

   Oksidentalist

 • 8. 
  Rima ne këtë poezi është
  • A. 

   AABB

  • B. 

   ABAB

  • C. 

   ABBA

  • D. 

   BAAB

 • 9. 
  Poezite e rilindësve shquhen per metriken e rregullt. Vargjet e kesaj poezie janë:
  • A. 

   Gjashtërrokeshe

  • B. 

   Shtatrrokeshe

  • C. 

   Tetërrokeshe

  • D. 

   Nëntërrokeshe

 • 10. 
  Periudha e mësipërme është me mardhenie:
  • A. 

   Lejore

  • B. 

   Kushtore

  • C. 

   Përqasure

  • D. 

   Kundershtore

 • 11. 
  Forma gege e shprehjes “me dalë”, në periudhen e mësipërme duhet të zëvendësohet me:
  • A. 

   Paskajoren standarde

  • B. 

   Pjesoren standarde

  • C. 

   Lidhoren standarde

  • D. 

   Percjelloren standarde

 • 12. 
  Forma e paskajores gege ,,me dalë’’ në shqipen standarde duhet të zëvendësohet me:
  • A. 

   Për të dalë

  • B. 

   Të dalë

  • C. 

   Dalë

  • D. 

   Duke dalë

 • 13. 
  Fjala e huazuar “konfirmoi”mund të zëvendësohet nga fjala shqipe:
  • A. 

   Kembenguli

  • B. 

   U perpoq

  • C. 

   Vërtetoi

  • D. 

   U mudnua

 • 14. 
  Tek emri ,,punëtori’’ i përdorur në këtë periudhë, formati “i” në fjalëformim është:
  • A. 

   Parashtesë

  • B. 

   Prapashtesë

  • C. 

   Pjesëz

  • D. 

   Mbaresë

 • 15. 
  Cila fjali eshte shkruajtur drejt :
  • A. 

   Ne kemi shitur tetëdhjetë bileta, për të luajtur për javën e ardhshme.

  • B. 

   Ne kemi shitur për javën e ardhshme tetëdhjetë bileta, për të luajtur.

  • C. 

   Ne kemi shitur tetëdhjetë bileta për lojën e javës së ardhshme.

  • D. 

   Ne kemi shitur për javën e ardhshme tetëdhjetë bileta të lojës.